Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Algemene voorwaarden en tarieven

De hieronder beschreven wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

ALGEMENE VOORWAARDEN

In het kader van de invoering van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de Markten voor Financiële Instrumenten ("MiFID II" genoemd) en met betrekking tot Betaaldiensten ("PSD" genoemd), en naar aanleiding van een aantal wijzigingen in onze dienstverlening, met name op het gebied van beleggingsadvies, worden de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd. (1)

Tarieven en voorwaarden

Ons dienstenaanbod en de daaraan verbonden tarieven zullen op 1 januari 2018 worden gewijzigd.

 

(1) Indien u niet vóór 1 januari 2018 tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.