Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Bond Euro

Obligatiefonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 2 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,21 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 0,66 %
In 2017 -1,66 %
In 2018 -0,54 %
Sinds 01.01/2019 2,57 %
Sinds 12 maanden 2,81 %
Sinds 3 jaar -0,37 %
Sinds de oprichting 226,69 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
2 - 7 jaar 67,27 %
+ 7 jaar 31,53 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Duitsland 51,16 %
Finland 22,67 %
Nederland 16,73 %
Luxemburg 8,24 %
Overige 1,20 %
Belangrijkste posities
Deutschland 1,00 15/08/2025 11,21 %
Deutschland 1,50 15/05/2023 11,06 %
Deutschland 1,00 15/08/2024 11,04 %
Deutschland 1,50 15/02/2023 9,66 %
Nederland 0,25 15/07/2025 9,33 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties met vaste of variabele rentevoet en in converteerbare obligaties die in EUR zijn uitgedrukt en zijn uitgegeven door emittenten van hoge kwaliteit. De hoofddoelstelling is het streven naar een regelmatig rendement.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

Overheidsobligaties van de eurozone zijn in het tweede kwartaal opgeveerd. De JPMorgan GBI EMU Bond-index klom 3,41% hoger. Overheidsobligaties van de perifere landen stegen met 4,47%, en de subindex van de eurozone zonder de perifere landen dikte in het afgelopen kwartaal met 2,68% aan. De Duitse tienjaarsrente ging in dezelfde periode van -0,07% naar -0,327%. De Europese Centrale Bank heeft haar basisrente opnieuw ongewijzigd gelaten. De ECB schoof de eerste renteverhoging verder voor zich uit in het eerste kwartaal en deed dat nogmaals in het tweede kwartaal. Ze gaat er nu van uit dat ze de rente pas in juni 2020 zal verhogen. De groeiverwachtingen van de ECB zijn fundamenteel niet veranderd. De centrale bank maakte voorts de details bekend van haar nieuwe programma voor grote leningen aan banken dat ze in het eerste kwartaal al had aangekondigd (TLTRO III). De inflatie blijft met 1,2% erg laag in de eurozone. De werkloosheid heeft zich gestabiliseerd rond 7,5%. De eurozone lijdt net als de rest van de wereld onder de grote politieke onzekerheid als gevolg van onder meer de handelsoorlog tussen China en de VS, de brexit en de situatie in Italië. We denken dat het klimaat gunstig zal blijven voor de Europese obligatiemarkten, aangezien de groei relatief stabiel blijft en er geen inflatiedruk is.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 1 118,38 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 230,25 EUR
Laatste dividend 0,89 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 1061282000
Interne code Distributie : 1061266000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0093570769
ISIN-code Distributie : LU0093570686
WKN-code Kapitalisatie : 989647
WKN-code Distributie : 937800
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959301
SICOVAM-code Distributie : 959300
Nettovermogen (miljoen) 39,31 EUR
Oprichtingsdatum 16/09/1988

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.