Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Equities Europe

Aandelenfonds

Situatie op 19/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 8,13 %

Performance op 19/09/2019

FONDS
In 2016 -1,78 %
In 2017 16,75 %
In 2018 -5,40 %
Sinds 01.01/2019 18,80 %
Sinds 12 maanden 7,53 %
Sinds 3 jaar 30,07 %
Sinds de oprichting 866,70 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 94,33 %
Cash 5,67 %
Verdeling naar valuta
EUR 62,08 %
GBP 17,34 %
SEK 8,73 %
CHF 8,28 %
DKK 3,51 %
Overige 0,05 %
Belangrijkste posities
SAP SE Stamm 5,94 %
Unilever NV 5,60 %
Danone SA 5,08 %
Sika AG 4,89 %
Essity AB B 4,26 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is belegd in Europese aandelen zonder beperkingen met betrekking tot hun beurskapitalisatie. De structuur van de portefeuille is niet afhankelijk van de referentie-index, maar is het resultaat van de toevoeging van afzonderlijke beleggingskansen. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De Europese markten gingen voort op het elan van het eerste kwartaal en zijn ook in het tweede kwartaal opgeveerd. Hoewel de economische indicatoren in zowel de VS als Europa (PMI van de verwerkende industrie) een gemengd beeld schetsten, de Chinese economie vertraagde en het geopolitieke conflict tussen Iran en de VS escaleerde, zijn de beurzen met winst geëindigd. De aandelenmarkten concentreerden zich namelijk op de mogelijke steun van de centrale banken. De ECB en de Federal Reserve bleven soepel in hun monetaire beleid en zetten de deur op een kier voor renteverlagingen als de economische situatie dat zou vereisen. De MSCI Europe Net TR EUR-index is met 3,02% gestegen. Het fonds BL Equities Europe (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor particuliere beleggers, na aftrek van kosten) klom 7,75% hoger. SAP, Sika, LVMH, EssilorLuxottica en Adidas droegen bij aan het rendement van de portefeuille. SAP bleef profiteren van de hernieuwde focus van het management op de marges en de kasstroom. Sika zat in de lift dankzij de voltooiing van de overname van Parex met aantrekkelijke synergieën en een bemoedigende presentatie over de groeikatalysatoren van de groep. Adidas werd ondersteund door een stijging van de brutomarge van zijn activiteiten in China. Het rendement van de portefeuille werd gedrukt door Reckitt Benckiser, Norma, Henkel, Novo Nordisk en Fresenius. Reckitt Benckiser viel terug, omdat de markt met enige terughoudendheid op de resultaten wachtte. Het aandeel was namelijk fors gestegen na de benoeming van de nieuwe CEO (Laxman Narasimhan, overgekomen van PepsiCo). Henkel had het moeilijk door zwakke resultaten, meer bepaald in het cosmeticasegment. Fresenius maakte nieuwe groeidoelstellingen bekend, maar beleggers waren niet echt onder de indruk.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (19/09/2019) 7 981,93 EUR
NIW distributieaandelen, A (19/09/2019) 212,40 EUR
Laatste dividend 0,24 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 1134255000
Interne code Distributie : 13407402
ISIN-code Kapitalisatie : LU0093570330
ISIN-code Distributie : LU0439765081
WKN-code Kapitalisatie : 989879
WKN-code Distributie : A0X9BK
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959285
Nettovermogen (miljoen) 1 241,27 EUR
Oprichtingsdatum 21/09/1990

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.