Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Equities America

Aandelenfonds

Situatie op 19/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 8,04 %

Performance op 19/09/2019

FONDS
In 2016 4,25 %
In 2017 23,33 %
In 2018 -3,66 %
Sinds 01.01/2019 24,48 %
Sinds 12 maanden 7,18 %
Sinds 3 jaar 46,60 %
Sinds de oprichting 752,62 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 97,91 %
Cash 2,09 %
Verdeling naar valuta
USD 97,37 %
EUR 2,63 %
Belangrijkste posities
Microsoft Corp 6,65 %
Mastercard Inc 5,18 %
Visa Inc A 4,98 %
Constellation Brands Inc A 4,11 %
Becton Dickinson + Co 3,63 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is belegd in Amerikaanse aandelen zonder beperkingen met betrekking tot hun beurskapitalisatie. De structuur van de portefeuille is niet afhankelijk van de referentieindex, maar is het resultaat van de toevoeging van afzonderlijke beleggingskansen. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De MSCI USA Net Total Return USD-index is in het tweede kwartaal met 4,13% gestegen (in USD). Na de forse stijging van de beurzen in het eerste kwartaal was het tweede kwartaal heel wat volatieler. Enerzijds lieten de centrale banken zich minder streng uit over de verdere verhoging van de rente en waren ze zelfs voorstander van nieuwe monetaire stimuleringsmaatregelen, wat de markten in het algemeen heeft ondersteund, en anderzijds nam de risicoaversie onder beleggers toe nadat de VS in het voorbije kwartaal een verhoging van de invoerheffingen voor Chinese goederen hadden aangekondigd. De rente op Amerikaanse overheidsobligaties is in het algemeen blijven dalen, en de markt rekent duidelijk op meerdere renteverlagingen door de Federal Reserve tegen eind volgend jaar. De Amerikaanse tienjaarsrente viel verder terug en stond eind juni op 2,00%. De netto-inventariswaarde van BL Equities America (kapitalisatiedeelnemingsrecht in USD voor particuliere beleggers, na aftrek van kosten) is in het tweede kwartaal met 4,13% gestegen. Het rendement werd in die periode vooral ondersteund door technologiebedrijf Microsoft, betalingsspecialisten Visa en Mastercard, de Amerikaanse brouwerij US Constellation Brands en de fabrikant van geneesmiddelen voor dieren Zoetis. Van de zwakst presterende beleggingen vermelden we sigarettenfabrikant Philip Morris International, Lowe's, pakjesvervoerder FedEx, technologiebedrijf Alphabet en industrieel bedrijf 3M. De beleggingsportefeuille werd in de loop van het kwartaal aangevuld met twee nieuwe posities, namelijk Fiserv (marktleider op het gebied van technologie voor financiële instellingen) en UnitedHealth Group (een van de grootste spelers uit de gezondheidszorg wereldwijd). De positie in chemiebedrijf PPG Industries werd volledig verkocht.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (19/09/2019) 8 526,19 USD
NIW distributieaandelen, A (19/09/2019) 236,15 USD
Laatste dividend 1,36 USD
Datum van uitkering van het laatste dividend  01/02/2018
CODES Interne code Kapitalisatie : 1134271000
Interne code Distributie : 13407396
ISIN-code Kapitalisatie : LU0093570256
ISIN-code Distributie : LU0439764944
WKN-code Kapitalisatie : 937806
WKN-code Distributie : A0X9BJ
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959283
Nettovermogen (miljoen) 1 047,82 USD
Oprichtingsdatum 03/01/1992

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.