Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Bond Dollar

Obligatiefonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 2 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,53 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 0,53 %
In 2017 2,26 %
In 2018 -0,47 %
Sinds 01.01/2019 5,01 %
Sinds 12 maanden 6,34 %
Sinds 3 jaar 2,57 %
Sinds de oprichting 257,06 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Obligaties 94,62 %
Liquiditeiten 5,38 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar 38,05 %
2 - 7 jaar 30,19 %
+ 7 jaar 26,30 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 100,00 %
Belangrijkste posities
US 3,50 15/02/2039 5,18 %
US 2,88 15/08/2028 4,89 %
US 2,12 30/09/2021 4,85 %
US 2,00 31/05/2021 4,81 %
US 1,75 30/09/2019 4,80 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties met vaste of variabele rente en in converteerbare obligaties die in USD zijn uitgedrukt en zijn uitgegeven door emittenten van hoge kwaliteit. De hoofddoelstelling is het streven naar een regelmatig rendement.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De Amerikaanse overheidsobligatiemarkt is in het tweede kwartaal gestegen. De JP Morgan-index van die markt klom 3,13% hoger. De Amerikaanse tienjaarsrente sloot het voorbije kwartaal af op 2%, ofwel 40 basispunten lager dan in het eerste kwartaal. De Federal Reserve liet de basisrente in dezelfde periode ongewijzigd op 2,5%. Na een stijging tot 2% in april kwam de inflatie eind mei weer uit op 1,8%. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7%. Wat de economische activiteit betreft, is de inkoopmanagersindex van de verwerkende industrie (PMI van de Amerikaanse verwerkende industrie) in het afgelopen kwartaal verder gedaald. De index staat op 50,06, amper boven de 50-puntengrens. Ruwe olie werd goedkoper. Zo daalde de WTI-prijs van 63,91 USD tot 58,47 USD. De olieprijzen vielen terug als gevolg van de bezorgdheid over de economische groei, die gevoed werd door de alsmaar stroever verlopende handelsgesprekken tussen de VS en China. Gezien de verslechtering van het wereldwijde klimaat en de vertraging van de economische activiteit in de VS denken wij dat de Federal Reserve na de opschorting van de normalisering van haar monetaire beleid de rente in de rest van het jaar meermaals zal verlagen. Dat zal de obligatiemarkten in het algemeen ondersteunen.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 1 321,48 USD
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 294,20 USD
Laatste dividend 3,26 USD
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 1134389000
Interne code Distributie : 1134360000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0093570926
ISIN-code Distributie : LU0093570843
WKN-code Kapitalisatie : 937802
WKN-code Distributie : 937803
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959299
SICOVAM-code Distributie : 959298
Nettovermogen (miljoen) 180,20 USD
Oprichtingsdatum 16/09/1988

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.