Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Global Equities

Aandelenfonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,39 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 2,45 %
In 2017 7,45 %
In 2018 -4,13 %
Sinds 01.01/2019 18,26 %
Sinds 12 maanden 9,50 %
Sinds 3 jaar 23,16 %
Sinds de oprichting 87,84 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 89,67 %
Liquiditeiten 10,33 %
Aandelenfutures -9,55 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar -0,01 %
Verdeling naar valuta
USD 33,85 %
EUR 27,06 %
JPY 14,09 %
GBP 5,77 %
HKD 3,35 %
Overige 15,88 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 28,75 %
Japan 14,10 %
Frankrijk 13,08 %
Verenigd Koninkrijk 5,12 %
Overige 4,87 %
Overige 34,09 %
Belangrijkste posities
Unilever NV 3,28 %
Pernod Ricard 2,67 %
SAP SE Stamm 2,52 %
Danone SA 2,43 %
EssilorLuxottica SA 2,31 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is belegd in internationale aandelen zonder beperkingen met betrekking tot de beurskapitalisatie. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De MSCI All Country World Net Total Return is in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2% gestegen (in EUR). De zeer inschikkelijke houding van de voorzitters van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve gaven hoop op een monetaire versoepeling in de eurozone en de VS in de tweede helft van het jaar, wat de aandelenmarkten ondersteunde. De netto-inventariswaarde van BL Global Equities (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor particuliere beleggers, na aftrek van kosten) is met 2,5% gestegen. Gezien de huidige waarderingen, het gevorderde stadium van de economische cyclus en de eventuele gevolgen van de wereldwijde conjunctuurvertraging voor de winstgroei van bedrijven hebben we de gedeeltelijke afdekking van onze aandelen behouden. Eind juni was 94% van het vermogen in aandelen belegd, waarvan 10% via de verkoop van futures was afgedekt. De geografische allocatie van de aandelenportefeuille was als volgt: Europa (37%, afdekking 4%), de Verenigde Staten (31%, afdekking 6%), Japan (11,5%) en de groeilanden (14,5%). De sectorallocatie zag er als volgt uit: consumptie 41,5%, industrie en materialen 19%, gezondheidszorg 15,5% en technologie 18%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 939,20 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 188,59 EUR
Laatste dividend 0,19 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 1287012000
Interne code Distributie : 13412990
ISIN-code Kapitalisatie : LU0117287580
ISIN-code Distributie : LU0439764787
WKN-code Kapitalisatie : 577995
WKN-code Distributie : A0X9BG
SICOVAM-code Kapitalisatie : 500426
Nettovermogen (miljoen) 294,75 EUR
Oprichtingsdatum 31/10/2000

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.