Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Global Flexible USD

Niet-geprofileerd fonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 4 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,34 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 -0,44 %
In 2017 16,67 %
In 2018 -2,45 %
Sinds 01.01/2019 13,56 %
Sinds 12 maanden 5,65 %
Sinds 3 jaar 24,35 %
Sinds de oprichting 44,74 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 87,26 %
Obligaties 11,05 %
Liquiditeiten 1,69 %
Aandelenfutures -35,68 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
+ 7 jaar 7,07 %
2 - 7 jaar 3,99 %
0 - 2 jaar -0,08 %
Verdeling naar valuta
USD 77,65 %
JPY 4,91 %
CHF 4,53 %
EUR 4,43 %
GBP 4,20 %
Overige 4,27 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 74,42 %
Japan 4,92 %
Zwitserland 4,53 %
Verenigd Koninkrijk 4,20 %
Ierland 1,90 %
Overige 10,04 %
Belangrijkste posities
Microsoft Corp 5,30 %
Mastercard Inc 4,62 %
US Treasury Bond 2015 2.5% 15-02-2045 2,50 15/02/2045 4,05 %
US 2,25 15/11/2024 3,99 %
Visa Inc 3,97 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn, dat hoger ligt dan bij een belegging in obligaties en met een lager risico dan bij een belegging in aandelen. Op die manier biedt het extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De weging van de verschillende activaklassen kan aanzienlijk variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen (van 0 tot 100%).

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

Eind juni 2019 was 64,5% van het vermogen van het fonds in aandelen belegd. De weging van de vastrentende beleggingen van het fonds BL Global Flexible EUR bedroeg 35,5% (liquiditeiten 30,5% en obligaties 5%). In het aandelengedeelte was 14,5% belegd in Noord-Amerikaanse goudbedrijven. De geografische spreiding van de aandelenportefeuille (excl. goudmijnen) was als volgt: eurozone 9%, overige Europese landen 11%, Noord-Amerika 7,5%, Azië en de Stille Oceaan zonder Japan 12%, Japan 9,5% en Latijns-Amerika 1%. De sectorallocatie van de aandelenportefeuille is nog altijd defensief. We blijven namelijk kiezen voor financieel zeer gezonde ondernemingen met goed voorspelbare resultaten. De muntallocatie zag er, rekening houdend met de valutatermijncontracten, als volgt uit: EUR 37,5%, USD 10,5%, CHF 9,5%, CAD 10%, JPY 14,5% en andere munten 18%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 144,74 USD
CODES Interne code Kapitalisatie : 13548084
ISIN-code Kapitalisatie : LU0578147729
WKN-code Kapitalisatie : A1H54X
Nettovermogen (miljoen) 77,78 USD
Oprichtingsdatum 14/01/2011

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.