Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL European Smaller Companies

Aandelenfondsen

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 7,46 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 -1,10 %
In 2017 15,02 %
In 2018 -11,75 %
Sinds 01.01/2019 13,70 %
Sinds 12 maanden -4,27 %
Sinds 3 jaar 16,04 %
Sinds de oprichting 62,72 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 93,82 %
Liquiditeiten 4,36 %
Vastgoed aandeel 1,81 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar 0,01 %
Verdeling naar valuta
EUR 59,30 %
GBP 13,79 %
CHF 11,55 %
SEK 9,82 %
DKK 2,85 %
Overige 2,70 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Duitsland 23,86 %
Verenigd Koninkrijk 13,79 %
Italië 12,65 %
Zwitserland 11,55 %
Zweden 9,82 %
Overige 28,33 %
Belangrijkste posities
Carl Zeiss Meditec AG 6,21 %
Amplifon SPA After Split 5,37 %
Loomis AB 4,55 %
Rotork PLC 3,78 %
Gerresheimer AG 3,58 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het nettovermogen van het compartiment is voor minimaal 80% belegd in aandelen van Europese bedrijven met kleine en middelgrote beurskapitalisatie. De rentabiliteit van de geselecteerde ondernemingen is hoog dankzij hun concurrentievoordeel en ze beschikken over gunstige ontwikkelingsperspectieven. Bovendien hebben ze een gezonde financiële situatie en ze zijn over het algemeen slechts in beperkte mate kapitaalintensief. De beheerbeslissingen berusten op strikte criteria met betrekking tot waardering en het behoud van kwaliteitscriteria.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De Europese markten gingen voort op het elan van het eerste kwartaal en zijn in het tweede kwartaal verder opgeveerd. Hoewel de economische indicatoren in zowel de VS als Europa (PMI van de verwerkende industrie) een gemengd beeld schetsten, de Chinese economie vertraagde en het geopolitieke conflict tussen Iran en de VS escaleerde, zijn de beurzen met winst geëindigd. Het nieuws over de centrale banken bleef gunstig voor de aandelenmarkten. De ECB en de Federal Reserve bleven soepel in hun monetaire beleid en zetten de deur op een kier voor renteverlagingen als de economische situatie dat zou vereisen. De referentie-index (MSCI Europe Small Cap Net Return EUR) is in het afgelopen kwartaal met 1,35% opgeveerd. Het fonds BL European Smaller Companies (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor particuliere beleggers, na aftrek van kosten) boekte een winst van 3,72%. Het rendement van het fonds werd vooral ondersteund door Compugroup (Duitsland), Carl Zeiss Meditec (Duitsland) en Amplifon (Italië). De aandelen van die drie bedrijven uit de gezondheidszorg werden vooral ondersteund door uitstekende jaarresultaten in 2018. Het rendement van het fonds werd echter gedrukt door Viscofan (Spanje), Ontex (België) en De'Longhi (Italië). De resultaten van die drie bedrijven kwamen aan het begin van het jaar onder druk door een stijging van de productiekosten en een daling van de volumes. Temenos werd in mei volledig uit de portefeuille verwijderd. Na de sterke prestaties van het aandeel in de laatste vijf jaar is de marktkapitalisatie van het bedrijf namelijk gestegen tot boven het maximum dat in het beleggingsbeleid van het fonds is vastgelegd.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 162,39 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 156,97 EUR
Laatste dividend 0,78 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  01/02/2018
CODES Interne code Kapitalisatie : 13890962
Interne code Distributie : 13890913
ISIN-code Kapitalisatie : LU0832875438
ISIN-code Distributie : LU0832875354
WKN-code Kapitalisatie : A1J4V0
WKN-code Distributie : A1J4VZ
Nettovermogen (miljoen) 190,07 EUR
Oprichtingsdatum 20/11/2012

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.