Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Fund Selection Equities

Dakfonds - aandelen Dakfonds - aandelen

Situatie op 13/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 8 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,40 %

Performance op 13/09/2019

FONDS
In 2016 -0,08 %
In 2017 10,76 %
In 2018 -11,13 %
Sinds 01.01/2019 18,67 %
Sinds 12 maanden 7,01 %
Sinds 3 jaar 22,68 %
Sinds de oprichting 116,65 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelenfondsen 91,50 %
Liquiditeiten 5,91 %
Indexfondsen 2,59 %
Aandelenfutures -1,70 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar -0,00 %
Verdeling naar valuta
USD 51,76 %
EUR 39,93 %
JPY 8,31 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Luxemburg 64,59 %
Ierland 26,91 %
Overige 5,83 %
Frankrijk 2,59 %
VS 0,07 %
Belangrijkste posities
Lindsell Train Global Equity 6,70 %
Bakersteel Global Precious Metals 5,98 %
GuardCap UCITS Global Equity 5,64 %
Threadneedle (Lux) Global Focus 5,49 %
Schroder International Selection Asian Total Return 5,36 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Dit compartiment biedt voor minstens 75% van zijn nettovermogen blootstelling aan de aandelenmarkten en wordt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen hoofdzakelijk belegd in ICBE's en andere ICB's. Het saldo kan worden belegd in obligatie-ICB's, in liquiditeiten of in gelijk welke andere roerende waarden die aan een beurs zijn genoteerd of worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan een internationale spreiding van de beleggingen en aan flexibiliteit met betrekking tot de thema's en sectoren die potentieel aanwezig zijn in het compartiment.

Beheersverslag - 2e kwartaal 2019

Ondanks de verdere vertraging van de wereldwijde economie en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid (handelsgesprekken, brexit, Iran enz.) hebben de aandelenmarkten hun opmars van het eerste kwartaal voortgezet. Beleggers zien de zachtere toon van de Amerikaanse centrale bank vooralsnog namelijk als een reden tot optimisme. De S&P 500 (in dollar) en de STOXX Europe 600 (in euro) zijn in de loop van het kwartaal met respectievelijk 4,15% en 3,04% gestegen. Voor de MSCI Emerging Markets (+0,61% in dollar) en de Nikkei (+0,52% in yen) was de stijging minder overtuigend, wellicht door hun grotere blootstelling aan China. Op de obligatiemarkten is het optimisme over de groei- en inflatievooruitzichten dan weer veel minder groot, waardoor de rentevoeten op obligaties fors zijn gedaald. Alleen al in het tweede kwartaal van 2019 is de Amerikaanse tienjaarsrente 2,40% naar 2,00% gezakt en de Duitse van -0,07% naar -0,33%. In Frankrijk daalde ze van 0,31% naar -0,01% en in Italië van 2,49% naar 2,10%. In dat onduidelijke klimaat kregen beleggers weer meer belangstelling voor goud, dat tijdens het kwartaal in dollar 9,07% in prijs is gestegen. Tegen die achtergrond klokte het fonds af met een winst van 3%, waarmee het ondanks de defensieve positionering net iets beter doet dan zijn universum. De onderliggende fondsen hebben het goed gedaan. De Amerikaanse, de wereldwijde en de Japanse aandelenfondsen presteerden heel wat beter dan gemiddeld. Ook opmerkelijk was de heel goede prestatie van het goudthema, dat bijna 10% van de portefeuille uitmaakt. De goudprijs zit in de lift en heeft een belangrijke weerstand doorbroken, wat de goudbeleggingen flink heeft ondersteund. Het aandelenrisico bedroeg aan het eind van het kwartaal ongeveer 90%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (13/09/2019) 216,65 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 1393353000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0135980968
WKN-code Kapitalisatie : 762210
SICOVAM-code Kapitalisatie : 509654
Nettovermogen (miljoen) 80,04 EUR
Oprichtingsdatum 03/10/2001

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.