Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Fund Selection 50-100

Dynamisch dakfonds

Situatie op 18/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 8 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 3,67 %

Performance op 18/09/2019

FONDS
In 2016 -2,93 %
In 2017 7,20 %
In 2018 -8,06 %
Sinds 01.01/2019 12,26 %
Sinds 12 maanden 4,29 %
Sinds 3 jaar 14,13 %
Sinds de oprichting 91,26 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 69,48 %
Absoluut rendement 14,82 %
Obligaties 8,98 %
Cash 3,73 %
Goud 2,99 %
Verdeling naar valuta
EUR 56,31 %
USD 27,32 %
JPY 6,54 %
CNY 3,01 %
GOLD 2,99 %
Overige 3,84 %
Belangrijkste posities
Schroder GAIA Egerton Equity - C CAP 5,91 %
Vontobel US Equity - I CAP 4,89 %
Coupland Cardiff CC Japan Alpha - Accum I JPY CAP 4,71 %
Marshall Wace UCITS MW TOPS - Accum A EUR CAP 4,68 %
Lazard Global Investment European Alternative - EA Acc EUR CAP 3,97 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Dit compartiment wordt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen hoofdzakelijk belegd in ICBE's en andere ICB's. Het saldo kan worden belegd in liquiditeiten of in gelijk welke andere roerende waarden die op een gereglementeerde markt zijn genoteerd of worden verhandeld. De allocatie aan de aandelenmarkten kan variëren tussen 50% en 100% van het nettovermogen. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan een internationale spreiding van de beleggingen en aan flexibiliteit met betrekking tot de thema's en sectoren die potentieel aanwezig zijn in het compartiment.

Beheersverslag - 2e kwartaal 2019

Ondanks de verdere vertraging van de wereldwijde economie en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid (handelsgesprekken, brexit, Iran enz.) hebben de aandelenmarkten hun opmars van het eerste kwartaal voortgezet. Beleggers zien de zachtere toon van de Amerikaanse centrale bank vooralsnog namelijk als een reden tot optimisme. De S&P 500 (in dollar) en de STOXX Europe 600 (in euro) zijn in de loop van het kwartaal met respectievelijk 4,15% en 3,04% gestegen. Voor de MSCI Emerging Markets (+0,61% in dollar) en de Nikkei (+0,52% in yen) was de stijging minder overtuigend, wellicht door hun grotere blootstelling aan China. Op de obligatiemarkten is het optimisme over de groei- en inflatievooruitzichten dan weer veel minder groot, waardoor de rentevoeten op obligaties fors zijn gedaald. Alleen al in het tweede kwartaal van 2019 is de Amerikaanse tienjaarsrente 2,40% naar 2,00% gezakt en de Duitse van -0,07% naar -0,33%. In Frankrijk daalde ze van 0,31% naar -0,01% en in Italië van 2,49% naar 2,10%. In dat onduidelijke klimaat kregen beleggers weer meer belangstelling voor goud, dat tijdens het kwartaal in dollar 9,07% in prijs is gestegen. Het fonds is in het tweede kwartaal met 1,22% gestegen en werd benadeeld door zijn voorzichtige positionering, al heeft die bij de daling in mei wel haar nut bewezen. Over het geheel genomen hebben de onderliggende fondsen in alle regio's beter gepresteerd dan hun respectieve referentie-index. Opmerkelijk was de uitstekende prestatie van het goudthema, dat ongeveer 7% van de portefeuille uitmaakt. De goudprijs zit in de lift en heeft een belangrijke weerstand doorbroken, wat de goudbeleggingen flink heeft ondersteund. Voor de zomer blijven we defensief gepositioneerd, met een aandelenrisico van net geen 58%. Dankzij de daadkracht van de centrale banken zijn de markten sinds het begin van het jaar heel sterk gestegen. Op termijn zou het stimulerende effect daarvan kunnen afnemen, aangezien de economische signalen de laatste tijd wat minder duidelijk zijn geworden.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (18/09/2019) 191,26 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 1393361000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0135981693
WKN-code Kapitalisatie : 762211
Nettovermogen (miljoen) 107,50 EUR
Oprichtingsdatum 03/10/2001

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.