Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Equities Asia

Aandelenfondsen

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 1,55 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 0,51 %
In 2017 29,77 %
In 2018 -15,72 %
Sinds 01.01/2019 8,61 %
Sinds 12 maanden 1,42 %
Sinds 3 jaar 10,35 %
Sinds de oprichting 9,01 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 92,43 %
Liquiditeiten 7,57 %
Verdeling naar valuta
HKD 21,48 %
KRW 20,30 %
USD 15,69 %
TWD 13,24 %
SGD 9,20 %
Overige 20,08 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Zuid-Korea 20,30 %
Caymaneilanden 18,78 %
Taiwan 13,24 %
Thailand 8,97 %
China 7,13 %
Overige 31,58 %
Belangrijkste posities
Samsung Electronics Co Ltd 5,14 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,35 %
Thai Beverage PCL 4,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,94 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is belegd in Aziatische aandelen (zonder Japan) zonder beperkingen met betrekking tot hun beurskapitalisatie. De structuur van de portefeuille is niet afhankelijk van de referentie-index, maar is het resultaat van de toevoeging van afzonderlijke beleggingskansen. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De aandelenindex van de Aziatische markten MSCI AC Asia ex Japan NTR heeft in het tweede kwartaal van 2019 een klein verlies van 0,7% geleden (in USD). In dezelfde periode daalde de waarde van het fonds (klasse B voor particuliere beleggers) met 1,6% (in USD). In mei deed zich een stevige correctie voor, waardoor de markt in USD 9,6% verloor (-8,7% voor het fonds). In juni veerde ze echter weer op, waardoor het verlies nagenoeg volledig werd uitgewist. De correctie werd in gang gezet door een nieuwe opflakkering van de handelsspanningen tussen de VS en China. De regering-Trump plaatste Huawei op de zwarte lijst en verbood Amerikaanse bedrijven om nog belangrijke onderdelen te verkopen aan de Chinese telecomreus. De VS dreigden er bovendien mee de invoerheffingen op Chinese goederen te verhogen. China reageerde met hetzelfde dreigement voor Amerikaanse producten. Het marktherstel van juni was te danken aan de centrale banken. De recente uitspraken van de voorzitters van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve gaven aandelen wereldwijd vleugels. Mario Draghi wil nieuwe stimuleringsmaatregelen treffen om de inflatie te reanimeren en Jerome Powell overweegt een renteknip, omdat de onzekerheid als gevolg van de handelsrisico's de economie afremt en de inflatiedruk beperkt blijft. Sectoraal gezien stond de financiële sector aan kop. De gezondheidszorg zette de zwakste prestatie neer. In de loop van het kwartaal hebben we de portefeuille uitgebreid met nieuwe posities in Haitian (industrie, China), Indofood CBP (consumptie, Indonesië), Jollibee Foods (restaurants, Filipijnen), TOA Paint (verf, Thailand), Cafe de Coral (restaurants, Hongkong) en Sheng Siong (supermarkten, Singapore). We hebben ook posities verkocht, waaronder Yungtay Engineering (liften, Taiwan), Premier Marketing (consumptie, Thailand), BAT Malaysia (tabak, Maleisië), Zeng Hsing (industrie, Taiwan), Zhengzhou Yutong Bus (industrie, China), Ascendas REIT (vastgoed, Singapore), Samsonite (reiskoffers, Hongkong), Infosys (IT, India), Haier Electronics (duurzame consumptiegoederen, China), CK Asset Holdings (vastgoed, Hongkong) en CK Hutchison (industrieel concern, Hongkong).

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 107,41 USD
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 103,88 USD
Laatste dividend 0,44 USD
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 16623961
Interne code Distributie : 16623947
ISIN-code Kapitalisatie : LU1008593946
ISIN-code Distributie : LU1008593862
WKN-code Kapitalisatie : A1XBEX
WKN-code Distributie : A1XBEW
Nettovermogen (miljoen) 462,84 USD
Oprichtingsdatum 30/01/2014

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.