Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Bond Emerging Markets Euro

Obligatiefondsen

Situatie op 19/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 2,46 %

Performance op 19/09/2019

FONDS
In 2016 4,09 %
In 2017 0,83 %
In 2018 -2,26 %
Sinds 01.01/2019 2,59 %
Sinds 12 maanden 2,18 %
Sinds 3 jaar 0,72 %
Sinds de oprichting 14,22 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Obligaties 97,26 %
Cash 2,74 %
Verdeling naar valuta
EUR 99,61 %
USD 0,39 %
Belangrijkste posities
Peru 2015 2.75% 30-01-2026 2,75 30/01/2026 2,47 %
South Africa 2014 3.75% 24-07-2026 3,75 24/07/2026 2,33 %
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile 2014 2.25% 09-07-2024 2,25 09/07/2024 2,31 %
Peru 2016 3.75% 01-03-2030 3,75 01/03/2030 2,23 %
CNRC Capital Ltd 2016 1.871% 07-12-2021 1,87 07/12/2021 2,19 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt in obligaties (uitgegeven door staten, overheidsinstellingen en supranationale instellingen) van opkomende landen. Het belegt ook in obligaties van ontwikkelde landen (uitgegeven in munten van opkomende landen) en in mindere mate in bedrijfsobligaties (van opkomende en ontwikkelde landen). De referentiemunt van het fonds is de euro. De beleggingen van het fonds luiden hoofdzakelijk in euro en Amerikaanse dollar, maar ook in lokale munten. Het compartiment streeft naar een regelmatig rendement.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

Overheidsobligaties van de groeilanden zijn in het tweede kwartaal van 2019 met bijna 2,91% gestegen volgens de JP Morgan Euro EMBI Global Diversified-index. Dat ging gepaard met een daling van de blended yield van 2,09% eind maart tot 1,84% eind juni. In het tweede kwartaal van 2019 waren er belangrijke geopolitieke spanningen die niet alleen op het beleggerssentiment, maar ook op de internationale handel wogen. De wereld wordt multipolair, waardoor beleggers hun strategie moeten aanpassen. Dat de wereld multipolair wordt, blijkt onder meer uit de directe impact van de sterke handelsspanningen en de krimp van de Chinese productie op de groei in de opkomende landen. In dat macro-economische klimaat kwamen Thailand en Zuid-Korea in het oog van de handelsstorm terecht en zagen zij hun export fors terugvallen. Ondanks het sombere klimaat wereldwijd blijft het systeemrisico in de opkomende landen beperkt door hun nog altijd soepele monetaire beleid en hun ondersteunende begrotingsmaatregelen. Een aantal landen, waaronder Turkije en Zuid-Afrika, heeft echter alsmaar minder ruimte voor een anticyclisch beleid. Voorts is de normalisering van het monetaire beleid stopgezet, zoals we in ons verslag van maart al aangaven. De rente is in het tweede kwartaal van 2019 evenwel niet gewijzigd. Ten slotte vond op 27 en 28 juni de G20-top plaats in het Japanse Osaka. Ondanks hun zeer gespannen relatie lijken China en de VS daar voorlopig iets dichter bij elkaar gekomen te zijn. Als we op het verleden mogen afgaan, zal die nieuwe wapenstilstand echter niet noodzakelijk lang standhouden. Daarnaast is er ook nog de onzekerheid over de rol van het Verenigd Koninkrijk op het Europese en het internationale toneel. Beleggers weten niet meer hoe ze de brexit nog kunnen beschrijven. Dat die brexit er komt, wordt alsmaar waarschijnlijker, aangezien Boris Johnson, een felle voorstander van de brexit, de gedoodverfde opvolger van Theresa May is. In dat klimaat zullen de relatieve prestaties van de opkomende landen ondersteund worden door positieve specifieke factoren, die versterkt zullen worden door het gesloten karakter van hun economie en hun aanzienlijke deviezenreserves. Terwijl landen als Indonesië en Rusland zullen profiteren van de goede gezondheid van hun binnenlandse economie, hun lage gevoeligheid voor de handelsoorlog en, in het geval van Rusland, hun aanzienlijke deviezenreserves, zullen landen als Chili en Zuid-Afrika het op middellange termijn moeilijker hebben. Ten slotte zijn de markten er helemaal zeker van dat de Fed de basisrente eind juli zal verlagen. De rente op overheidsobligaties zou in het derde kwartaal dan ook kunnen terugvallen.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (19/09/2019) 114,22 EUR
NIW distributieaandelen, A (19/09/2019) 98,25 EUR
Laatste dividend 1,89 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 16624029
Interne code Distributie : 16624030
ISIN-code Kapitalisatie : LU1008595214
ISIN-code Distributie : LU1008595057
WKN-code Kapitalisatie : A1XBE4
WKN-code Distributie : A1XBE3
Nettovermogen (miljoen) 236,56 EUR
Oprichtingsdatum 28/03/2014

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.