Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Global Flexible EUR

Niet-geprofileerd fonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 4 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,28 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 3,92 %
In 2017 8,19 %
In 2018 -4,94 %
Sinds 01.01/2019 17,82 %
Sinds 12 maanden 15,03 %
Sinds 3 jaar 19,28 %
Sinds de oprichting 83,18 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 65,02 %
Obligaties 22,20 %
Liquiditeiten 12,79 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar 17,27 %
+ 7 jaar 4,68 %
Verdeling naar valuta
EUR 33,50 %
JPY 14,61 %
USD 10,83 %
CAD 10,51 %
CHF 9,81 %
Overige 20,75 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 15,77 %
Japan 14,61 %
Canada 10,51 %
Zwitserland 9,62 %
Duitsland 5,95 %
Overige 43,58 %
Belangrijkste posities
Franco Nevada Corp 3,75 %
Roche Holding AG Genussschein 3,04 %
Royal Gold Inc 2,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 2,50 %
Spain 0,00 06/12/2019 2,40 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het fonds beoogt een rendement op middellange termijn, dat hoger ligt dan bij een belegging in obligaties en met een lager risico dan bij een belegging in aandelen. Op die manier biedt het extra kapitaalbescherming in perioden van dalende markten. De weging van de verschillende activaklassen kan aanzienlijk variëren naargelang de relatieve aantrekkelijkheid van elk van de activaklassen (van 0 tot 100%).

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

Eind juni 2019 was 64,5% van het vermogen van het fonds in aandelen belegd. De weging van de vastrentende beleggingen van het fonds BL Global Flexible EUR bedroeg 35,5% (liquiditeiten 30,5% en obligaties 5%). In het aandelengedeelte was 14,5% belegd in Noord-Amerikaanse goudbedrijven. De geografische spreiding van de aandelenportefeuille (excl. goudmijnen) was als volgt: eurozone 9%, overige Europese landen 11%, Noord-Amerika 7,5%, Azië en de Stille Oceaan zonder Japan 12%, Japan 9,5% en Latijns-Amerika 1%. De sectorallocatie van de aandelenportefeuille is nog altijd defensief. We blijven namelijk kiezen voor financieel zeer gezonde ondernemingen met goed voorspelbare resultaten. De muntallocatie zag er, rekening houdend met de valutatermijncontracten, als volgt uit: EUR 37,5%, USD 10,5%, CHF 9,5%, CAD 10%, JPY 14,5% en andere munten 18%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 183,18 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 134,16 EUR
Laatste dividend 0,41 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 1786405000
Interne code Distributie : 1786393000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0211340665
ISIN-code Distributie : LU0211339816
WKN-code Kapitalisatie : A0D9HW
WKN-code Distributie : A0D9HV
Nettovermogen (miljoen) 1 253,00 EUR
Oprichtingsdatum 01/04/2005

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.