Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Sustainable Horizon

Themafonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 5,88 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 5,16 %
In 2017 2,31 %
In 2018 0,90 %
Sinds 01.01/2019 16,49 %
Sinds 12 maanden 13,53 %
Sinds 3 jaar 20,55 %
Sinds de oprichting 95,40 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 83,96 %
Liquiditeiten 16,04 %
Aandelenfutures -6,29 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar -0,01 %
Verdeling naar valuta
EUR 42,89 %
USD 24,59 %
JPY 7,98 %
GBP 7,77 %
CHF 5,06 %
Overige 11,71 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 24,58 %
Frankrijk 15,28 %
Duitsland 11,54 %
Nederland 8,37 %
Japan 7,98 %
Overige 32,25 %
Belangrijkste posities
Unilever NV 8,37 %
Danone SA 7,47 %
Kimberly Clark Corp 6,08 %
Microsoft Corp 4,75 %
Becton Dickinson + Co 4,38 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het compartiment is voor minstens 75% van zijn vermogen belegd in aandelen van internationale bedrijven, zonder geografische beperkingen (opkomende markten zijn niet uitgesloten), noch sectorale of monetaire beperkingen. Tijdens het selectieproces wordt bijzondere aandacht besteed aan ESG-factoren (ecologische, sociale en governancegerelateerde factoren).

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

De MSCI All Country World Net Total Return is in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2% gestegen (in EUR). De zeer inschikkelijke houding van de voorzitters van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve gaven hoop op een monetaire versoepeling in de eurozone en de VS in de tweede helft van het jaar, wat de aandelenmarkten ondersteunde. De netto-inventariswaarde van BL Sustainable Horizon (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor retailbeleggers, na aftrek van kosten) is met 4,8% gestegen. In het tweede kwartaal hebben we onze restpositie in de Britse fabrikant van sterkedrank Diageo verkocht. Aangezien de sector van de alcoholhoudende dranken sinds de wijziging van onze MVB-methode op 1 oktober 2018 niet meer voor belegging in aanmerking komt en er een overgangsperiode van zes maanden voorzien was, hebben we Diageo begin april definitief uit de portefeuille verwijderd. Voorts hebben we onze belegging in Reckit Benckiser afgebouwd na een aanklacht van het Amerikaanse gerecht tegen Indivior, dat eind 2014 van Reckitt werd afgesplitst. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd Suboxone Film, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om opioïdeverslaafden te behandelen, op illegale wijze op te dringen (al sinds voor 2014). Ten slotte hebben we een belang genomen in L'Occitane, een Luxemburgse fabrikant van cosmetica en producten voor persoonlijke hygiëne dat aan de Hongkongse beurs genoteerd staat. Het bedrijf, dat oorspronkelijk opgericht werd in de Provence, gebruikt natuurlijke ingrediënten, die grotendeels uit diezelfde regio komen. Aandacht voor duurzaamheid lijkt ingebed in het volledige beheerproces van L'Occitane. Eind juni was 83,5% van het vermogen in aandelen belegd en 16,5% in liquiditeiten. De op de S&P 500 verkochte futures vertegenwoordigden 3,5% van de waarde van de portefeuille, waardoor de nettoaandelenblootstelling 80% bedroeg. De muntspreiding was als volgt: EUR 46%, USD 25%, GBP 8,5%, JPY 6,5%, DKK 5%, CHF 4,5%, CAD 3,5% en HKD 1%. De aandelenbeleggingen zijn geografisch gespreid over Europa (52,5% van het vermogen), Noord-Amerika (28%, afdekking 3,5%), Japan (2%) en Azië zonder Japan (1%). De sectorallocatie zag er als volgt uit: consumptie 41%, industrie en grondstoffen 18%, gezondheidszorg 14,5% en technologie 10%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 1 223,92 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 2026377000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0093570173
WKN-code Kapitalisatie : 937804
SICOVAM-code Kapitalisatie : 959287
Nettovermogen (miljoen) 43,14 EUR
Oprichtingsdatum 03/03/1997

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.