Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Equities Dividend

Themafonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 6 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 5,62 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 3,91 %
In 2017 6,54 %
In 2018 -2,11 %
Sinds 01.01/2019 16,88 %
Sinds 12 maanden 11,75 %
Sinds 3 jaar 23,76 %
Sinds de oprichting 91,61 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 92,40 %
Liquiditeiten 7,60 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar 0,08 %
Verdeling naar valuta
USD 34,66 %
GBP 19,17 %
CHF 12,56 %
EUR 10,40 %
HKD 7,98 %
Overige 15,24 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 29,06 %
Verenigd Koninkrijk 19,18 %
Zwitserland 12,50 %
Nederland 8,09 %
Caymaneilanden 3,79 %
Overige 27,39 %
Belangrijkste posities
Unilever NV 8,09 %
PepsiCo Inc 5,54 %
Philip Morris International Inc 4,67 %
Givaudan SA 4,37 %
Colgate Palmolive Co 4,35 %

Strategie

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen van internationale ondernemingen waarvan het actuele of verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten en hun beoordeling. Dit fonds is ook beschikbaar in USD, met een identieke beleggingsstrategie en performance (LU0751781666).

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

Het fonds BL Equities Dividend is in het tweede kwartaal van 2019 met 0,70% gestegen (kapitalisatiedeelnemingsrecht in EUR voor particuliere beleggers, na aftrek van kosten). In de voorbije periode hebben we de posities in Invocare (waardering) en Altria (beleggingsbasis gold niet meer) volledig verkocht. Rockwell Automation (ROK) werd daarentegen in de portefeuille opgenomen. Het bedrijf behoort tot de wereldtop op het gebied van automatisering en focust voornamelijk op de 'geconnecteerde onderneming', waarbij de verschillende traditionele vestigingen met elkaar worden verbonden en hun gezamenlijke gegevens worden gebundeld en efficiënter worden geëxploiteerd. De groep biedt producten (motorbesturingen en intelligente besturingssystemen, sensoren, scanners, zekeringen, interfaces enz.), software en diensten aan die de productiviteit verbeteren, het energieverbruik en de afvalproductie terugdringen, commercialiseringstermijnen inkorten en productierisico's beperken, onder meer door de veiligheid te verbeteren. De groep kan bogen op verschillende concurrentievoordelen: een imago van innovatieve kwaliteitsproducten; een groot park van essentiële, gepatenteerde installaties in complexe productievestigingen van klanten die relatief weinig kosten met zich meebrengen; zijn unieke en behoorlijk gebruiksvriendelijke Logix-platform, dat allerhande verschillende applicaties (discrete, proces- en hybride toepassingen) en oplossingen van externe bedrijven met elkaar laat communiceren en samenwerken; zijn vele jaren expertise op het terrein en zijn duurzame relatie met klanten; een bijzonder distributiemodel met voornamelijk exclusiviteitscontracten; strategische partnerschappen met Microsoft, Cisco, Fanuc en PTC. De activiteit is heel cyclisch, maar wordt geschraagd door sterke tendensen. Zo streven bedrijven voortdurend naar productiviteitwinsten en een flexibelere kostenbasis, moeten verouderde installaties in de industrielanden worden vernieuwd, ontstaan er nieuwe behoeften en stijgen de lonen in de groeilanden, is er alsmaar meer interesse voor 'geconnecteerde ondernemingen' (op dit moment volgens ROK minder dan 20% van de markt) en worden de productieketens steeds complexer. Er gaat ook alsmaar meer aandacht uit naar veiligheid en zuinig grondstoffengebruik. ROK heeft toch wel wat prijsstellingsvermogen, behaalt een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal en genereert veel cash. De balans is gezond. In de huidige constellatie (als spin-off van Rockwell Collins sinds 2001) heeft de onderneming haar dividend dankzij de vrije kasstromen nooit hoeven te verlagen. De komende jaren zou het zelfs nog fors kunnen stijgen. Op het moment van de aankoop bedroeg het dividendrendement 2,40% bruto. Het fonds heeft momenteel participaties in 39 bedrijven. Aan het eind van de periode bedroeg het gewogen gemiddelde brutorendement van de beleggingen in de portefeuille van BL Equities Dividend 3,1% (inclusief liquiditeiten).

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 191,61 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 141,93 EUR
Laatste dividend 1,52 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 2166571000
Interne code Distributie : 2166563000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0309191657
ISIN-code Distributie : LU0309191491
WKN-code Kapitalisatie : A0MWCW
WKN-code Distributie : A0MWCV
Nettovermogen (miljoen) 446,43 EUR
Oprichtingsdatum 31/10/2007

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.