Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Emerging Markets

Themafonds

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,73 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 6,29 %
In 2017 6,23 %
In 2018 -8,30 %
Sinds 01.01/2019 11,21 %
Sinds 12 maanden 11,36 %
Sinds 3 jaar 6,01 %
Sinds de oprichting 73,26 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 79,40 %
Liquiditeiten 13,17 %
Obligaties 7,43 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
2 - 7 jaar 4,34 %
0 - 2 jaar 3,09 %
Verdeling naar valuta
USD 19,34 %
HKD 14,16 %
TWD 9,41 %
BRL 9,06 %
EUR 8,86 %
Overige 39,17 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Caymaneilanden 10,76 %
Taiwan 9,41 %
Brazilië 9,06 %
Zuid-Korea 9,03 %
VS 7,21 %
Overige 54,51 %
Belangrijkste posities
Thai Beverage PCL 3,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,73 %
Tencent Holdings Ltd 2,72 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2,50 %
Natura Cosmeticos SA 2,37 %

Strategie

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen en obligaties van de groeilanden. Het gedeelte aandelen kan variëren van 60% tot 100%. Het gedeelte obligaties is het gevolg van de afwezigheid van beleggingskansen met betrekking tot aandelen. De structuur van de portefeuille wordt opgebouwd door de toevoeging van afzonderlijke beleggingskansen. De aandelenselectie berust op het principe "business-like investing". Dat betekent dat elke belegging wordt beschouwd als een participatie in een onderneming, met een beleggingshorizon op lange termijn. De beheerder gaat dan ook op zoek naar kwaliteitsondernemingen met een duidelijk concurrentievoordeel, waardoor ze rendabel zijn en regelmatig een hoge vrije cashflow genereren. We leggen het accent in het bijzonder op de waarderingen van ondernemingen. Op het moment van de belegging moet de beurskoers lager noteren dan de intrinsieke waarde die voor de onderneming werd berekend. Dit compartiment wordt eveneens genoteerd in USD en heeft een identiek beleggingsbeleid (LU0887931029).

Beheersverslag - 1e Kwartaal 2019

De aandelenindex van de groeilanden MSCI Emerging Markets NR heeft in het tweede kwartaal van 2019 een klein verlies van 0,6% geleden (in EUR). In dezelfde periode daalde de waarde van het fonds (klasse B voor particuliere beleggers) met 0,5% (in EUR). In mei deed zich een stevige correctie voor, waardoor de markt in EUR 8,8% verloor (-4,9% voor het fonds). Daarna veerde ze in juni echter weer op, waardoor het verlies weer nagenoeg volledig werd goedgemaakt. De correctie werd in gang gezet door een nieuwe opflakkering van de handelsspanningen tussen de VS en China. De regering-Trump plaatste Huawei op de zwarte lijst en verbood Amerikaanse bedrijven om nog belangrijke onderdelen te verkopen aan de Chinese telecomreus. De VS dreigden er bovendien mee de invoerheffingen op Chinese goederen te verhogen. China reageerde met hetzelfde dreigement voor Amerikaanse producten. Het marktherstel van juni was te danken aan de centrale banken. De recente uitspraken van de voorzitters van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve gaven aandelen wereldwijd vleugels. Mario Draghi wil nieuwe stimuleringsmaatregelen treffen om de inflatie te reanimeren en Jerome Powell overweegt een renteknip, omdat de onzekerheid als gevolg van de handelsrisico's de economie afremt en de inflatiedruk beperkt blijft. Sectoraal gezien zette de sector duurzame consumptie de sterkste prestatie neer. De basisconsumptiesector eindigde tweede. De gezondheidszorg was de zwakste leerling van de klas. In de loop van het kwartaal hebben we geen nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. We hebben wel enkele posities verkocht, waaronder het visserijbedrijf Oceana Group, een spin-off van Tiger Brands. Na het geslaagde overnamebod van Hitachi hebben we ook Yungtay Engineering verkocht. De aandelenweging bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar en bedroeg eind juni 79%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 173,26 EUR
NIW distributieaandelen, A (16/09/2019) 135,91 EUR
Laatste dividend 0,96 EUR
Datum van uitkering van het laatste dividend  08/02/2019
CODES Interne code Kapitalisatie : 2166636000
Interne code Distributie : 2166628000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0309192036
ISIN-code Distributie : LU0309191905
WKN-code Kapitalisatie : A0MWCY
WKN-code Distributie : A0MWCX
Nettovermogen (miljoen) 466,74 EUR
Oprichtingsdatum 30/10/2007

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.