Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Fund Selection 0-50

Niet-geprofileerd dakfonds

Situatie op 13/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 3 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 2,48 %

Performance op 13/09/2019

FONDS
In 2016 1,77 %
In 2017 2,19 %
In 2018 -4,51 %
Sinds 01.01/2019 4,84 %
Sinds 12 maanden 1,75 %
Sinds 3 jaar 4,08 %
Sinds de oprichting 28,68 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelenfondsen 59,64 %
Gemengde fondsen 17,76 %
Derivatenfondsen 6,05 %
Liquiditeiten 5,08 %
Obligaties 4,45 %
Hedgefondsen 4,12 %
Obligatiefondsen 1,50 %
Niet gewaarborgd kapitaal 1,34 %
Vastgoedfondsen 0,04 %
Aandelenfutures -13,57 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar 3,27 %
2 - 7 jaar 2,53 %
Verdeling naar valuta
EUR 90,71 %
USD 4,84 %
MXN 1,92 %
BRL 1,35 %
RUB 1,19 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
Luxemburg 47,97 %
Ierland 27,69 %
Frankrijk 15,32 %
Overige 5,08 %
Duitsland 1,39 %
Overige 2,56 %
Belangrijkste posities
Memnon European 6,77 %
Lazard Global Investment European Alternative 5,29 %
Schroder GAIA Egerton Equity 5,13 %
Bakersteel Global Precious Metals 4,84 %
LT European General 4,66 %

Strategie

Beleggingsbeleid

De doelstelling van dit compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via een gediversifieerde portefeuille, samen met het handhaven van een volatiliteit die lager ligt dan op de aandelenmarkten. Dit flexibele compartiment zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen, is hoofdzakelijk belegd in ICBE’s en andere ICB’s. De verhouding tussen de activaklassen zal variëren naargelang de marktomstandigheden. Nochtans zal de weging in aandelen in geen geval hoger liggen dan 50%.

Beheersverslag - 2e kwartaal 2019

Ondanks de verdere vertraging van de wereldwijde economie en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid (handelsgesprekken, brexit, Iran enz.) hebben de aandelenmarkten hun opmars van het eerste kwartaal voortgezet. Beleggers zien de zachtere toon van de Amerikaanse centrale bank vooralsnog namelijk als een reden tot optimisme. De S&P 500 (in dollar) en de STOXX Europe 600 (in euro) zijn in de loop van het kwartaal met respectievelijk 4,15% en 3,04% gestegen. Voor de MSCI Emerging Markets (+0,61% in dollar) en de Nikkei (+0,52% in yen) was de stijging minder overtuigend, wellicht door hun grotere blootstelling aan China. Op de obligatiemarkten is het optimisme over de groei- en inflatievooruitzichten dan weer veel minder groot, waardoor de rentevoeten op obligaties fors zijn gedaald. Alleen al in het tweede kwartaal van 2019 is de Amerikaanse tienjaarsrente 2,40% naar 2,00% gezakt en de Duitse van -0,07% naar -0,33%. In Frankrijk daalde ze van 0,31% naar -0,01% en in Italië van 2,49% naar 2,10%. In dat onduidelijke klimaat kregen beleggers weer meer belangstelling voor goud, dat tijdens het kwartaal in dollar 9,07% in prijs is gestegen. Het fonds is in het tweede kwartaal met 0,06% gestegen. Het werd afgeremd door de heel lage blootstelling aan aandelen en de minder goede prestaties van enkele absoluut-rendementstrategieën. April was een moeilijke maand, maar op het einde van het kwartaal kwam er beterschap, onder meer dankzij de goudmijnen, die zo'n 5% van de portefeuille uitmaken. In de aanloop naar de zomer blijft de portefeuille defensief gepositioneerd, met een aandelenrisico van net geen 15%. Aangezien dit een vermogensbeheerfonds is, volstaat de bereidheid van de centrale banken op zich niet voor het beheersteam om meer risico te nemen, ook al waren de recente economische signalen vrij zwak.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (13/09/2019) 128,68 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 2418242000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0430649086
WKN-code Kapitalisatie : A0RNSS
Nettovermogen (miljoen) 387,15 EUR
Oprichtingsdatum 08/06/2009

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.