Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL American Smaller Companies

Aandelenfondsen

Situatie op 16/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 10 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 12,55 %

Performance op 16/09/2019

FONDS
In 2016 9,51 %
In 2017 20,59 %
In 2018 0,87 %
Sinds 01.01/2019 18,72 %
Sinds 12 maanden 3,41 %
Sinds 3 jaar 47,27 %
Sinds de oprichting 57,40 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Aandelen 95,87 %
Liquiditeiten 4,13 %
Obligaties / Verdeling naar vervaldag
0 - 2 jaar -0,00 %
Verdeling naar valuta
USD 97,22 %
CAD 2,56 %
EUR 0,22 %
Verdeling naar geografische zone / naar landen
VS 94,67 %
Israël 2,78 %
Canada 2,56 %
Overige -0,01 %
Belangrijkste posities
Resmed Inc 3,80 %
Lamb Weston Holdings Inc 3,19 %
Check Point Software Technologies Ltd 2,78 %
Cognex Corp 2,66 %
Clorox Co 2,58 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Het vermogen van het compartiment wordt voor minstens 80% belegd in aandelen van Amerikaanse ondernemingen met een beurswaarde van minder dan 20 miljard dollar. De geselecteerde ondernemingen hebben een goed werkend businessmodel en een transparante bedrijfsaanpak. Het fonds belegt doorgaans in ondernemingen met een duurzaam concurrentievoordeel, dat zorgt voor een hoge rentabiliteit en een grote, regelmatige vrije kasstroom. Bovendien zijn deze bedrijven financieel gezond. De beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van strenge voorwaarden inzake waardering en kwaliteit.

Beheersverslag - 2e Kwartaal 2019

In juni zijn de centrale banken te hulp gesneld. Als gevolg van de zwakkere economische cijfers, de risico's voor de handelsprognoses en de laag blijvende inflatie gaven de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank aan dat de cavalerie op komst is in de vorm van verdere monetaire stimuli. Risicovolle activa, zoals aandelen en krediet, zaten in de lift, net als de traditionele veilige activa, zoals staatsobligaties van ontwikkelde markten, goud en de yen. In juni werd de zwakte van de risicoactiva van mei omgebogen naar een sterke prestatie, met een goed tweede kwartaal en zeker een goed begin van het jaar als gevolg voor zowat elke vermogenscategorie. In die omgeving presteerde het BL-American Smaller Companies Fund (aandelencategorie voor particulieren, gekapitaliseerd, na aftrek van kosten in USD) 0,02% onder zijn benchmark. In absolute termen liet het fonds een positief rendement van 4,17% optekenen. Tijdens het kwartaal namen wij een positie in ANSYS. Het bedrijf is de toonaangevende leverancier van op fysica gebaseerde simulatiesoftware en levert wereldwijd aan meer dan 45.000 klanten. Naarmate producten complexer worden en er steeds meer wordt geëist dat de time-to-market en de kwaliteit worden verbeterd en de kosten gereduceerd, wordt simulatie een steeds belangrijker instrument om bedrijven te helpen die doelstellingen te bereiken. Ondanks het feit dat ANSYS de breedste portefeuille simulatiesoftware in alle disciplines van de fysica aanbiedt (bv. structuren, vloeistoffen, elektromagnetica, optiek enz.) en het grootste marktaandeel heeft van alle concurrenten in de simulatiesector, zijn wij van mening dat het bedrijf nog altijd niet voldoende in de markt gepenetreerd is en nog tal van mogelijkheden heeft om zowel nieuwe namen toe te voegen als het gebruik van simulaties bij bestaande klanten op te krikken. Verder hebben nieuwere producten het potentieel om ANSYS op termijn ook buiten zijn kernmarkt voor simulaties te brengen. Zelfs ondanks mogelijke tekenen dat er in bepaalde regio's en verticale segmenten steeds meer macro-economische factoren tegengas zullen gaan geven, blijft ANSYS volgens ons goed gepositioneerd, gezien de steeds strategischere rol van simulaties in productontwikkeling. Zo'n 75% van de omzet van het bedrijf is recurrent en de hoge overstapkosten voor bedrijven, zowel in tijd als in geld, leiden tot een sterke klantenbinding, wat blijkt uit het feit dat zo'n 95% van de klanten na een eerste bestelling klant blijft. Het bedrijf herinvesteert jaarlijks bijna 20% van zijn inkomsten in onderzoek, om de software voortdurend te verfijnen en te verbeteren en zo zijn concurrentievoordeel te versterken. De vijf sterkste bijdragen tijdens het kwartaal kwamen van Resmed, Manhattan Associates, Idexx Laboratories, Aspen Technology en CDW. De vijf schadelijkste namen waren Sally Beauty, Lamb Weston, Waters, Check Point Software en A.O. Smith.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (16/09/2019) 157,89 USD
CODES Interne code Kapitalisatie : 29339088
ISIN-code Kapitalisatie : LU1305478775
WKN-code Kapitalisatie : A1421A
Nettovermogen (miljoen) 271,02 USD
Oprichtingsdatum 13/11/2015

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.