Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.


BL Fund Selection Alternative Strategies

Gemengde fondsen

Situatie op 18/09/2019

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 6 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 0,29 %

Performance op 18/09/2019

FONDS
In 2016 ---
In 2017 1,43 %
In 2018 -3,59 %
Sinds 01.01/2019 2,74 %
Sinds 12 maanden 0,09 %
Sinds 3 jaar ---
Sinds de oprichting 0,80 %

Samenstelling

Verdeling naar instrument
Absoluut rendement 89,03 %
Aandelen 4,74 %
Obligaties 3,57 %
Cash 2,66 %
Verdeling naar valuta
EUR 95,65 %
USD 4,35 %
Belangrijkste posities
IPM UCITS Umbrella ICAV IPM Systematic Macro - Accum I Hedged EUR CAP 7,81 %
BG UCITS Boussard + Gavaudan Absolute Return - Z EUR CAP 5,34 %
JL Equity Market Neutral - A CAP 4,76 %
Lazard Global Investment European Alternative - AP Dist EUR DIS 4,74 %
Fort Global UCITS Contrarian - Accum Ptg B EUR CAP 4,69 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een gediversifieerde portefeuille die minder volatiel is dan de aandelenmarkten. Het beoogt op middellange termijn voorts een lage correlatie met de belangrijkste beleggingscategorieën. Het vermogen van dit flexibele compartiment wordt hoofdzakelijk belegd in gereguleerde icbe's die gebruikmaken van alternatieve strategieën. Die icbe's kunnen beleggen in alle beleggingscategorieën en regio's. Het deel van het vermogen dat belegd is in de verschillende strategieën en beleggingscategorieën, varieert naargelang de marktomstandigheden.

Beheersverslag - 2e kwartaal 2019

Ondanks de verdere vertraging van de wereldwijde economie en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid (handelsgesprekken, brexit, Iran enz.) hebben de aandelenmarkten hun opmars van het eerste kwartaal voortgezet. Beleggers zien de zachtere toon van de Amerikaanse centrale bank vooralsnog namelijk als een reden tot optimisme. De S&P 500 (in dollar) en de STOXX Europe 600 (in euro) zijn in de loop van het kwartaal met respectievelijk 4,15% en 3,04% gestegen. Voor de MSCI Emerging Markets (+0,61% in dollar) en de Nikkei (+0,52% in yen) was de stijging minder overtuigend, wellicht door hun grotere blootstelling aan China. Op de obligatiemarkten is het optimisme over de groei- en inflatievooruitzichten dan weer veel minder groot, waardoor de rentevoeten op obligaties fors zijn gedaald. Alleen al in het tweede kwartaal van 2019 is de Amerikaanse tienjaarsrente 2,40% naar 2,00% gezakt en de Duitse van -0,07% naar -0,33%. In Frankrijk daalde ze van 0,31% naar -0,01% en in Italië van 2,49% naar 2,10%. In dat onduidelijke klimaat kregen beleggers weer meer belangstelling voor goud, dat tijdens het kwartaal in dollar 9,07% in prijs is gestegen. Het fonds heeft in het tweede kwartaal van 2019 een winst van 0,79% geboekt. Die opleving werd vooral ondersteund door de trendvolgende strategieën, die bleven profiteren van de opwaartse trend van de staatsobligatie- en de aandelenmarkten. Op sommige van die markten werden kwartaalrendementen van meer dan 7% opgetekend. Ook enkele long-/shortstrategieën (Polar UK Absolute Equity: +8,1%; SEB Bodenholm Absolute Return: +4,7%) leverden mooie resultaten af, al was dat geen algemene trend en is een aantal strategieën ook licht in het rood geëindigd. Alles bij elkaar heeft de samenstelling van de portefeuille goed uitgepakt. Het is wel zo dat de portefeuille door de huidige positionering van heel wat onderliggende fondsen op dit moment een licht gecorreleerd is met de aandelenmarkten.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (18/09/2019) 100,78 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 40506205
ISIN-code Kapitalisatie : LU1526088379
WKN-code Kapitalisatie : A2AN1P
Nettovermogen (miljoen) 294,43 EUR
Oprichtingsdatum 12/12/2016

Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Deze technische fiche is louter informatief en vormt geenszins een aanbeveling tot de aankoop van effecten of elk ander financieel instrument. De aan de belangstellende verschafte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en de Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Elk effect waarnaar in dit document wordt verwezen kan voor elke belegger aanzienlijke risico's inhouden en is mogelijk niet voor elke belegger geschikt. Deze risico's zouden ondermeer het gevolg kunnen zijn van de marktrisico's en van een hoge volatiliteit, alsook van het krediet-, liquiditeits- en interestrisico. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de effecten waarvan sprake is in dit document hun beleggingsdoelstellingen zullen realiseren. De in het verleden behaalde resultaten geven geen enkele garantie tot het rendement in de toekomst en de Bank draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande het rendement van deze effecten in de toekomst. Elke potentiële belegger moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met deze effecten en mag slechts beslissen om te beleggen na rijp beraad, met de bijstand van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze producten bij zijn/haar specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met alle juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de controle van de correctheid van de informatie in dit document, met name de geraamde waarden, opinies of ramingen. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de geldigheid, de gepastheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of de correctheid van deze gegevens die louter ter informatie worden meegedeeld. Alle informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.