Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) kunt u zin geven aan uw vermogen zonder aan groeipotentieel in te boeten. MVB combineert financieel rendement met een sociale en milieu-impact.

Toepassing van ESG-criteria

Louter financiële criteria zijn niet langer voldoende om bedrijven te beoordelen. De niet-financiële aspecten van bedrijven worden geanalyseerd op basis van criteria inzake milieu, maatschappij en governance (ESG).

ESG-criteria

Milieu

Afvalbeheer, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, preventie van milieurisico's enz.

Maatschappij

Ongevallenpreventie, personeelsopleidingen, naleving van de rechten van werknemers, onderaannemingsketen, sociale dialoog enz.

Governance

Onafhankelijkheid van de raad van bestuur, beheersstructuur, bestaan van een auditcomité enz.

Waarde creëren voor u en de samenleving

Wij zijn een huis van vertrouwen voor onze cliënten, onze medewerkers, onze aandeelhouder en de samenleving, wat tot uiting komt in onze beleggingsoplossingen.

Kiezen voor ons maatschappelijk verantwoord beheer, is kiezen voor globaal vermogensbeheer en de spreiding van uw vermogen over verschillende financiële instrumenten die voldoen aan de ESG-criteria. 

Geef zin aan uw beleggingen door goede praktijken en modellen voor duurzame ontwikkeling aan te moedigen.

Onze beheersmaatschappij engageert zich ook

In juli 2017 heeft Banque de Luxembourg Investments (BLI) het handvest van de Verenigde Naties met de principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend. Daarna hebben wij een intern ESG-comité opgericht en een ESG-beleid (milieu, sociaal beleid en governance) uitgewerkt. 

ESG-engagement op basis van zes principes 

 

Rekening houden met de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen.

 

Rekening houden met de ESG-criteria in ons beleid en onze praktijken als aandeelhouder.

 

Aan de bedrijven waarin wij beleggen vragen om over hun ESG-prestaties te communiceren.

 

IJveren voor een bredere toepassing van de principes in de Vermogensbeheers-sector.

 

Actief samenwerken om de principes optimaal toe te kunnen passen.

 

Verslag uitbrengen over de genomen stappen en de toepassing van de principes.

© Bron: https://www.unpri.org/about/the-six-principles

We zijn ervan overtuigd dat we door alle potentiële financiële en niet-financiële risico's te analyseren, goede beleggingsbeslissingen kunnen nemen die een duurzaam rendement zullen genereren.Guy Wagner, bestuurder-directeur van BLI - Banque de Luxembourg Investments

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Angela MURRELL
Private-bankingadviseur
Peggy DAMGé
Private-bankingadviseur
lug pecastaings
Hoofd Private banking Frankrijk
Abel Da Silva 
Private-bankingadviseur
Yves Georges
Hoofd Private banking België
Thierry Feis
Hoofd Private banking Internationaal
Loraine Calo
Private-bankingadviseur
Marco oliveira
Private-bankingadviseur

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief