Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) kunt u zin geven aan uw vermogen zonder aan groeipotentieel in te boeten. Zo combineert u financieel rendement met sociale en ecologische bijdragen.

Toepassing van ESG-criteria

Louter financiële criteria zijn niet langer voldoende om bedrijven te beoordelen. De niet-financiële aspecten van bedrijven worden geanalyseerd op basis van criteria inzake milieu, maatschappij en governance (ESG).

ESG-criteria

Milieu

Afvalbeheer, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, preventie van milieurisico's enz.

Maatschappij

Ongevallenpreventie, personeelsopleidingen, naleving van de rechten van werknemers, onderaannemingsketen, sociale dialoog enz.

Governance

Onafhankelijkheid van de raad van bestuur, beheersstructuur, bestaan van een auditcomité enz.

Waarde creëren voor u en de samenleving

Wij zijn een huis van vertrouwen voor onze cliënten, onze medewerkers, onze aandeelhouder en de samenleving, wat tot uiting komt in onze beleggingsoplossingen.

Kiezen voor ons maatschappelijk verantwoord beheer, is kiezen voor globaal vermogensbeheer en de spreiding van uw vermogen over verschillende financiële instrumenten die voldoen aan de ESG-criteria. 

Geef zin aan uw beleggingen door goede praktijken en modellen voor duurzame ontwikkeling aan te moedigen.
 

Wat is duurzame financiering?

Duurzame financiering verwijst naar de bijdrage van de financiële sector aan duurzame ontwikkelingen door kapitaal te heroriënteren naar bedrijven en overheden die als duurzaam worden beschouwd.

Binnen de Bank neemt duurzame financiering verschillende vormen aan – binnen de activiteiten op het gebied van beleggingen, kredietverlening, dienstverlening aan bedrijven en professional banking.

De zes principes van ons ESG-engagement

ESG-engagement op basis van zes Principes 

 

Integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces

 

Integratie van ESG-criteria in het aandeelhoudersbeleid en de aandeelhouderspraktijken van beleggers

 

Beleggen in bedrijven die verslagen over hun ESG-praktijken publiceren

 

De acceptatie en toepassing van de principes van verantwoord beleggen bevorderen

 

Samenwerken met de spelers uit de financiële sector die onze ambities op ESG-gebied delen

 

Individuele rapportage over de activiteiten en de naleving van de Principes

© Source : https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment


Test uw kennis

Over:
ecologische, sociale en governance-criteria (ESG)

Geschatte duur van de test: 2 min.

X
De afkorting 'ESG' dook voor het eerst op in 2005.
Weet u waar het voor staat?
Het juiste antwoord is: Ecologisch, Sociaal, Governance

Wist u dit?
Het letterwoord ESG (Ecologisch, Sociaal, Governance) dook voor het eerst officieel op in een onderzoek van de International Finance Corporation.

Welke van de volgende situaties voldoet aan het 'sociale' criterium van ESG?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?
Het sociale criterium van ESG behelst thema's zoals diversiteit en inclusie, gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, het recht op onderwijs en het arbeidsrecht.

Welke van de volgende situaties voldoet aan het 'governance'-criterium van ESG?
Het juiste antwoord is: De functie van voorzitter en CEO zijn gescheiden

Wist u dit?
Het criterium 'governance' van ESG behelst de algemene aansturing van een bedrijf, transparantie, risicobeheer en de diversiteit van de raad van bestuur.

Welk land gaf in 2007 als eerste ter wereld een groene obligatie* uit? *Een groene obligatie is een schuldbewijs dat een bedrijf of overheid uitgeeft om projecten in het kader van de ecologische transitie te financieren.
Het juiste antwoord is: Luxemburg

Wist u dit?
Een groene obligatie of 'Green bond' is een op de markt uitgegeven schuldbewijs om projecten te financieren die de klimaatverandering bestrijden en de energietransitie vooruithelpen. Aan de beurs van Luxemburg noteerden in juni 2022 meer dan 660 groene obligaties. Daarmee is Luxemburg een vooraanstaand financieel centrum voor deze activaklasse.

Wat zijn de kenmerken van een 'duurzame belegging'?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?

Duurzaam beleggen – Beoordelingscriteria

1 Positieve bijdrage Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieudoelstelling of bijdraagt aan een sociale doelstelling
2 DNSH voor zover die beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een van deze doelstellingen
3 Minimumvereisten en de ondernemingen waarin is belegd goede governance-praktijken hanteren.
Wat was het marktaandeel van maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB) in Europa in 2021?
Het juiste antwoord is: 2.000 miljard euro beheerd vermogen of 24% van alle Europese beleggingen in 2021

Wist u dit?
MVB-fondsen kennen in Europa al meer dan tien jaar een onafgebroken groei en vertegenwoordigden in juni 2021 een beheerd vermogen van bijna 2.000 miljard euro of circa 24% van alle in Europa verkochte beleggingsfondsen. 

Hoe wordt een portefeuille met een 'duurzame en verantwoorde' doelstelling samengesteld?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?
Er zijn verschillende manieren om verantwoord te beleggen, die meerdere kenmerken combineren. De meest gangbare zijn: 

  1.  Uitsluiting, waarbij niet belegd wordt in bedrijven die hun inkomsten halen uit sectoren of producten die als schadelijk voor het milieu worden gezien of die te weinig oog hebben voor  de mensenrechten.
  2.  De beste manier is op basis van de analyse van niet-financiële gegevens te beleggen in ondernemingen die toonaangevend zijn op het vlak van ESG binnen hun sector.
Wanneer wil de Europese Unie koolstofneutraal zijn*? * Situatie waarin evenveel broeikasgassen uit de atmosfeer worden opgenomen als er worden uitgestoten.
Het juiste antwoord is: 2050

Wist u dit?
Koolstofneutraliteit wil zeggen dat de koolstofemissies en de opname van koolstof uit de atmosfeer door koolstofputten in evenwicht zijn. Om die neutraliteit te bereiken moet de volledige uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd worden door koolstofopslag.

In de Europese Green Deal, die in 2019 werd bekendgemaakt, heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden in 2050 koolstofneutraal te zijn. Die doelstelling moet worden bereikt met behulp van de Europese klimaatwet, waarmee klimaatneutraliteit wordt verankerd in de bindende wetgeving van de Europese Unie.   

Bijna goed!

Maar u bent er nog niet helemaal. Gelukkig bestaan er informatiebronnen om alles over verantwoord beleggen aan de weet te komen!

Proficiat!

U bent goed op de hoogte over verantwoord beleggen en u hebt voldoende kennis om de kenmerken van verantwoorde beleggingsproducten te begrijpen.

Proficiat!

U bent vertrouwd met de basisbegrippen van duurzaam beleggen en kent de belangrijkste kenmerken van de verschillende soorten verantwoorde beleggingen!

Vraag
1/8

Beleid inzake integratie van ESG-factoren in de beheersmandaten

Ook onze beheermaatschappij is een engagement aangegaan

In juli 2017 heeft Banque de Luxembourg Investments (BLI) de Principes voor duurzaam beleggen van de Verenigde Naties ('United Nations Principles for Responsible Investing' of UNPRI) ondertekend.Vervolgens werd een interne ESG-commissie (milieu, maatschappij en governance) opgericht en een ESG-beleid ingevoerd. 


Ons Engagementbeleid

Ons Engagementbeleid geeft aan welke maatregelen er zijn genomen om ons engagement als aandeelhouder op te nemen in de beleggingsstrategie van Banque de Luxembourg.

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Michael Barclay
Senior Investment Advisor
Alice Weill
Senior Portfolio Manager

Nieuws