Rendement
op lange termijn ...

Onze beheersaanpak heeft tot doel uw kapitaal op lange termijn te doen renderen en berust op eenvoudige principes die systematisch en streng worden toegepast.

+4,9%*
netto per jaar over 15 jaar

MEER INFORMATIE

Jaarrendement Evenwichtig profiel(1)
1 jaar (2017) 4,7%
5 jaar (2013 tot 2017) 5,3%
15 jaar (2003 tot 2017) 4,9%
* Rendement op jaarbasis, na kosten, van onze beheersmandaten. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Alle beleggingen houden risico's in, waaronder het risico op kapitaalverlies.
(1) Beleggingsprofiel ‘evenwichtig’: de doelstelling van deze strategie is een gematigde groei van de portefeuille, waarvan de waarde enigszins kan schommelen. Deze strategie beoogt een hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt bij een duidelijk lagere volatiliteit dan die van aandelen.

... of kapitaalbehoud?

Onze methode is ook gericht op het behoud van uw kapitaal. Wij beleggen in kwaliteitsvolle effecten die voldoen aan strenge selectiecriteria.

Waarom zou u moeten kiezen?

Als u uw vermogen aan ons toevertrouwt, plukt u de vruchten van een beproefde en verantwoorde beleggingsstrategie.

Blijf op de hoogte van de actualiteit op financieel, fiscaal en vermogensgebied.

Volg de actualiteit van onze bank en de mening van onze experts.

Wilt u een gesprek met een adviseur?

Angela Murrel
Private-bankingadviseur
Ricardo de SOUSA
Private-bankingadviseur