Ontevredenheid of onenigheid

*
*
*
*
*
*
Om veiligheidsredenen willen wij u vragen de uitkomst van de optelsom in te voeren.
*
* Velden zijn verplicht
Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij deze intern kunnen gebruiken om u te identificeren, uw aanvragen te behandelen en u te antwoorden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, dat u kunt raadplegen op www.banquedeluxembourg.com. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw gegevens en u kunt uw recht op verzet uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van Banque de Luxembourg (dpo@bdl.lu). U kunt op elk ogenblik verzoeken om deze verwerking stop te zetten. Uw Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan nodig is voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid.