Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, via de website www.banquedeluxembourg.com

Ten behoeve van de uitvoering van de aan de Bank opgedragen taken conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, zich genoodzaakt zien om op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken.

Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, moet als openbare betrokkene die persoonsgegevens verwerkt, zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke nakomen.

De contactgegevens van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, zijn:

Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 663 45 40

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer), onze functionaris voor gegevensbescherming:

per e-mail: dpo@bdlux.be
per brief:

Banque de Luxembourg
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel

of per telefoon: +32 (0) 2 663 45 40

De informatie over de gegevensverwerking door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, die via de website van de Bank www.banquedeluxembourg.com beschikbaar is, wordt hierna uitvoerig weergegeven en is eveneens beschikbaar op de relevante pagina's van de website van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, die op de verwerking in kwestie betrekking hebben.

Beheer van de abonnementen op de publicaties van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare abonnementsformulieren vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de verzending van publicaties van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • abonnementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

 • Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:
 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • nummer, straat, postcode, plaats, land.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking, onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beheer van de uitnodigingen voor de evenementen van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare inschrijvingsformulieren voor evenementen vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de evenementen die georganiseerd worden door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • uitnodigingen beheren;
 • reacties beheren;
 • evenementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • postcode, plaats, land;
 • geselecteerde persoon, indien voor het evenement meerdere keuzes mogelijk zijn;
 • aantal introducés.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations en het evenementenbureau van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beheer van commerciële contactverzoeken gericht aan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare contactformulieren vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de commerciële contactverzoeken aan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • contact opnemen met de prospect;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • postcode, plaats, land;
 • te selecteren persoon, indien er meerdere keuzemogelijkheden zijn;
 • telefoonnummer.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de commerciële afdelingen van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens door Banque de Luxembourg via de website www.banquedeluxembourg.com

Ten behoeve van de uitvoering van de aan de Bank opgedragen taken conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), kan Banque de Luxembourg zich genoodzaakt zien om op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken.

Banque de Luxembourg moet als openbare betrokkene die persoonsgegevens verwerkt, zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke nakomen.

De contactgegevens van Banque de Luxembourg zijn:

Banque de Luxembourg
14, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Tel.: (+352) 49 924 1
E-mail: info@bdl.lu

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer), onze functionaris voor gegevensbescherming:

per e-mail: dpo@bdl.lu
per brief:

Banque de Luxembourg
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
14, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

of per telefoon: (+352) 49 924 1

De informatie over de gegevensverwerking door Banque de Luxembourg die via de website van de Bank www.banquedeluxembourg.com beschikbaar is, wordt hierna uitvoerig weergegeven en is eveneens beschikbaar op de relevante pagina's van de website van Banque de Luxembourg die op de verwerking in kwestie betrekking hebben.

Beheer van de abonnementen op de publicaties van Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com. beschikbare abonnementsformulieren vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de verzending van publicaties van Banque de Luxembourg te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg:

 • abonnementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • nummer, straat, postcode, plaats, land.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations van Banque de Luxembourg;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking, onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Beheer van de uitnodigingen voor de evenementen van Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare inschrijvingsformulieren voor evenementen vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de evenementen die georganiseerd worden door Banque de Luxembourg te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg:

 • uitnodigingen beheren;
 • reacties beheren;
 • evenementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • postcode, plaats, land;
 • geselecteerde persoon, indien voor het evenement meerdere keuzes mogelijk zijn;
 • aantal introducés.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations en het evenementenbureau van Banque de Luxembourg;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking, onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Beheer van commerciële contactverzoeken gericht aan Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare contactformulieren vergaart.

1. Doel van de verwerking

De verwerking heeft als doel de commerciële contactverzoeken aan Banque de Luxembourg te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg:

contact opnemen met de prospect;
de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • postcode, plaats, land;
 • te selecteren persoon, indien er meerdere keuzemogelijkheden zijn;
 • telefoonnummer.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de commerciële afdelingen van Banque de Luxembourg;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking, onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Beheer van virtuele evenementen van Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van virtuele evenementen die de Bank organiseert.

1. Verwerkingsdoeleinden

De verwerking heeft als doel de virtuele evenementen die georganiseerd worden door Banque de Luxembourg te beheren.

Hiermee kan de Bank:

 • Ervoor zorgen dat virtuele evenementen alleen toegankelijk zijn voor deelnemers die worden gevraagd om zich te verbinden
 • De identiteit van elke deelnemer bekendmaken aan alle andere deelnemers aan het evenement

2. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de Bank te behartigen.

3. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres

4. Bron van de verwerkte gegevens

De gegevens worden verzameld op het moment van inschrijving voor de workshop.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de verwerking vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats

6. Betrokken personen

De deelnemers die zich hebben opgegeven voor het door Banque de Luxembourg georganiseerde evenement.

7. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens worden voor technische doeleinden naar het Webex-platform verzonden, zodat de deelnemers verbinding kunnen maken met de workshop.

8. Opslagperiode

De uitgewisselde beelden en gesprekken worden niet opgenomen en zullen later niet worden gebruikt. De gegevens worden alleen tijdens het evenement bewaard en zullen onmiddellijk na het evenement worden verwijderd.

9. Beveiliging van de gegevens van deelnemers aan een evenement

De gegevensbeveiliging voldoet aan de huidige normen op dat gebied en aan de eisen van het beveiligingsbeleid van de bank.

10. Rechten van de betrokken personen

De deelnemers aan een evenement hebben recht op toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben en om een kopie te verkrijgen, om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, om verwijdering ervan te verkrijgen en om de verwerking te beperken.Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg (dpo@bdl.lu) .

11. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).