Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Luxemburg 2019

  Date Holiday
Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 19 april 2019 Good Friday
Maandag 22 april 2019 Goede Vrijdag
Woensdag 1 mei 2019 Dag van de Arbeid
Donderdag 9 mei 2019 Europe Day
Donderdag 30 mei 2019 O.L.H. Hemelvaart
Maandag 10 juni 2019 Pinkstermaandag
Zondag 23 juni 2019 Nationale feestdag
Donderdag 15 augustus 2019 O.L.V. Tenhemelopn
Vrijdag 1 november 2019 Allerheligen
Dinsdag 24 december 2019 Christmas Eve (afternoon)
Woensdag 25 december 2019 Kerstmis
Donderdag 26 december 2019 Tweede kerstdag

Luxemburg 2020

  Date Holiday
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
Maandag 13 april 2020 Paasmaandag
Woensdag 1 mei 2020 Dag van de Arbeid
Zaterdag 9 mei 2020 Europe Day
Donderdag 21 mei 2020 O.L.H. Hemelvaart
Maandag 1 juni 2020 Pinkstermaandag
Dinsdag 23 juni 2020 Nationale feestdag
Zaterdag 15 augustus 2020 O.L.V. Tenhemelopn
Zondag 1 november 2020 Allerheligen
Donderdag 24 december 2020 Christmas Eve (afternoon)
Vrijdag 25 december 2020 Kerstmis
Zaterdag 26 december 2020 Tweede kerstdag

België 2019

  Date Holiday
Donderdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag
Maandag 22 april 2019 Paasmaandag
Woensdag 1 mei 2019 Feest van de Arbeid
Donderdag 30 mei 2019 O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 31 mei 2019 Dag na O.L.H.-Hemelvaart
Maandag 10 juni 2019 Pinkstermaandag
Woensdag 11 juli 2019 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zondag 21 juli 2019 Nationale feestdag
Donderdag 15 augustus 2019 O.L.V. Tenhemelopn
Vrijdag 27 september 2019 Feest van de Franse Gemeenschap
Onze vestigingen zijn open
Vrijdag 1 november 2019 Allerheiligen
Maandag 11 november 2019 Wapenstilstand
Woensdag 25 december 2019 Kerstmis
Donderdag 26 december 2019 Tweede kerstdag

België 2020

  Date Holiday
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
Maandag 13 april 2020 Paasmaandag
Vrijdag 1 mei 2020 Feest van de Arbeid
Donderdag 21 mei 2020 O.L.H. Hemelvaart
Vrijdag 22 mei 2020 Dag na O.L.H.-Hemelvaart
Maandag 1 juni 2020 Pinkstermaandag
Zaterdag 11 juli 2020 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Dinsdag 21 juli 2020 Nationale feestdag
Zaterdag 15 augustus 2020 O.L.V. Tenhemelopn
Zondag 27 september 2020 Feest van de Franse Gemeenschap
Zondag 1 november 2020 Allerheiligen
Woensdag 11 november 2020 Wapenstilstand
Vrijdag 25 december 2020 Kerstmis
Zaterdag 26 december 2020 Tweede kerstdag