Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

U bezit een financieel vermogen dat u wilt beschermen en doen groeien op lange termijn? Wij bieden verschillende oplossingen op maat aan.

Drie formules om optimaal te beleggen

Banque de Luxembourg biedt u drie formules aan om uw vermogen op lange termijn te beschermen en te doen aangroeien met een regelmatig rendement.

Twee formules om optimaal te beleggen

Banque de Luxembourg biedt u twee formules aan om uw vermogen op lange termijn te beschermen en te doen groeien met een regelmatig rendement.

 

BL-Expert

BL-Invest

BL-Select

BL-Expert: onze specialisten beheren uw portefeuille

U bent gewonnen voor actief portefeuillebeheer, maar wilt u niet dagelijks bezighouden met het beheer van uw vermogen? Dankzij ons discretionair beheer kunt u uw vermogen op lange termijn doen renderen naargelang uw rendementsverwachtingen en de risico's die u wilt nemen.

 

Uw voordelen

 • Op maat
  Uw portefeuille wordt afgestemd op uw beleggersprofiel.
 • Gemoedsrust
  Uw portefeuille wordt beheerd door deskundigen.
 • Transparantie
  U wordt geïnformeerd over alle beleggingsbeslissingen.

Onze aanpak stelt zich ten doel een constant rendement te genereren en daarbij rekening te houden met uw risicogevoeligheid

 

Conservatief profiel

Profil conservateur

Evenwichtig
profiel

Profil équilibré

Dynamisch profiel

Profil dynamique

Groeiprofiel

Profil croissance

Conservatief profiel

Jaarrendement* Conservatief profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 2,16% 1,35%
over 10 jaar (2014-2023) 2,41% 1,17%
over 15 jaar (2009-2023) 3,21% 2,08%
sinds 2004 3,04% 1,84%

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met conservatief profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 20% en 40%. Referentie-index: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Conservatief profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 11,28% 6,93%
over 10 jaar (2014-2023) 26,91% 12,32%
over 15 jaar (2009-2023) 60,63% 36,21%
sinds 2004 81,96% 44,11%

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met conservatief profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 20% en 40%. Referentie-index: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie streeft ernaar de koopkracht van de portefeuille te beschermen tegen de inflatie, waarbij de portefeuille beperkt in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar een iets hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een vergelijkbare volatiliteit. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Evenwichtig profiel

Jaarrendement* Evenwichtig profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 3,87% 3,23%
over 10 jaar (2014-2023) 3,90% 2,56%
over 15 jaar (2009-2023) 4,85% 3,54%
sinds 2004 4,07% 2,76%

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met evenwichtig profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 40% en 60%. Referentie-index: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Evenwichtig profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 20,92% 17,25%
over 10 jaar (2014-2023) 46,67% 28,78%
over 15 jaar (2009-2023) 103,36% 68,49%
sinds 2004 122,06% 72,24%

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met evenwichtig profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 40% en 60%. Referentie-index: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een gematigde vermogensgroei, waarbij de portefeuille enigszins in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar een hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een volatiliteit die aanmerkelijk lager is dan die van een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Dynamisch profiel

Jaarrendement* Dynamisch profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 5,57% 6,10%
over 10 jaar (2014-2023) 5,58% 4,51%
over 15 jaar (2009-2023) 6,87% 5,60%
sinds 2004 5,35% 4,08%

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met dynamisch profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 65% en 85%. Referentie-index: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Dynamisch profiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 31,11% 34,44%
over 10 jaar (2014-2023) 72,16% 55,48%
over 15 jaar (2009-2023) 171,01% 126,47%
sinds 2004 183,69% 122,43%

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met dynamisch profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 65% en 85%. Referentie-index: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een aanzienlijke vermogensgroei, waarbij de portefeuille veelvuldig en in sterke mate in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar vermogensgroei op lange termijn, bij een volatiliteit die lager is dan die van een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Groeiprofiel

Jaarrendement* Groeiprofiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 6,19% 10,41%
over 10 jaar (2014-2023) 6,59% 8,27%
over 15 jaar (2009-2023) 8,05% 9,90%
sinds 2004 6,04% 6,66%

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met groeiprofiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 90% en 100%. Referentie-index: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR). In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Groeiprofiel Referentie-index
over 5 jaar (2019-2023) 35,04% 64,06%
over 10 jaar (2014-2023) 89,35% 121,33%
over 15 jaar (2009-2023) 219,36% 312,17%
sinds 2004 223,28% 263,15%

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met groeiprofiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 90% en 100%. Referentie-index: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR)

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling de portefeuille volledig bloot te stellen aan de groei van de markt, waarbij de portefeuille plotseling en in sterke mate in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar vermogensgroei op lange termijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.


BL-Invest: u behoudt de controle over uw beleggingen, maar wordt door ons begeleid en geadviseerd

Met BL-Invest krijgt u beleggingsadvies. Uw adviseur waakt erover dat uw portefeuille en uw beleggingsstrategie op elkaar afgestemd zijn door rekening te houden met uw situatie, uw financiële kennis en uw beurservaring.

Uw voordelen

 • Advies op maat
  Wij verlenen u advies over de structuur van uw portefeuille en de spreiding van uw vermogen.
 • Permanente monitoring
  Wij zien erop toe dat uw beleggingen steeds in overeenstemming zijn met uw beleggersprofiel.
 • Gedetailleerde rapportage
  U krijgt duidelijke overzichten van uw beleggingen.

BL-Select: een formule voor vermogens die meer aandacht vereisen

Met BL-Select wordt u begeleid door onze beleggingsspecialisten en uw adviseur. Zij werken beleggingsvoorstellen uit die passen bij uw doelstellingen en uw risicoprofiel om uw vermogen te doen renderen. Deze dienst is voorbehouden aan portefeuilles van meer dan vijf miljoen euro.

Uw voordelen

 • Twee deskundigen
  U krijgt advies van uw adviseur en uw beleggingsspecialist.
 • Regelmatige strategische balans
  U zit regelmatig samen met onze deskundigen om uw portefeuille te bespreken.
 • Aanvullende diensten
  U kunt een beroep doen op onze dienst voor het terugvorderen van belastingen of het verminderen van uw belastingaanslag.

 

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Angela MURRELL
Private-bankingadviseur
Peggy DAMGé
Private-bankingadviseur
lug pecastaings
Hoofd Private banking Frankrijk
Abel Da Silva 
Private-bankingadviseur
Thomas Schoenmakers
Hoofd Private banking België
Thierry Feis
Hoofd Private banking Internationaal
Loraine Calo
Private-bankingadviseur
Marco oliveira
Private-bankingadviseur