Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

In de complexe wereld van vandaag is het als private bank onze taak u gemoedsrust en de nodige aandacht te bieden in het kader van een duurzame relatie. Een leven verloopt niet altijd rechtlijnig. In elke levensfase dienen zich belangrijke vragen aan en moeten we gewichtige beslissingen nemen. Het is goed om op die momenten te kunnen steunen op een huis van vertrouwen.

De juiste beslissingen nemen voor morgen. Peggy Damgé, private-bankingadviseur

Alomvattende vermogensbegeleiding

Waardering

Wij maken de balans op van uw persoonlijke, familiale en vermogenssituatie.

Vermogensstructurering

Wij formuleren voorstellen op maat om uw vermogen te structureren.

Advies

Wij verstrekken advies over alles wat verband houdt met familierecht en vermogensoverdracht.

Expertise

Wij brengen u in contact met de beste experts (notarissen, advocaten, accountants, vastgoedspecialisten enz.)

Begeleiding

Wij begeleiden u bij de uitwerking van de oplossingen.

Het vermogen als bindmiddel tussen familieleden

Nu we geconfronteerd worden met nieuwe samenlevingsvormen en familieleden steeds vaker in verschillende landen wonen, is het belangrijk aandacht te hebben voor de samenhang en de goede verstandhouding tussen de verschillende generaties om ervoor te zorgen dat een gemeenschappelijk familieproject kan worden uitgebouwd. De taak die wij ons ter harte nemen is ervoor te zorgen dat het vermogen de familie verenigt en samenhoudt. Onze bank biedt een luisterend oor en discretie en kan vermogenssituaties in hun totaliteit benaderen.

 

Ons vak van private banker steunt op discretie, een luisterend oor en de capaciteit om een vermogenssituatie in haar totaliteit te begrijpen. Wij beheren immers niet alleen uw financiële middelen, maar helpen u ook om uw familievermogen in de brede zin van het woord te doen groeien en over te dragen.

Estate planning

De wereld staat niet stil. Zo verandert de fiscale regelgeving geregeld en werd het Belgische erfenisrecht pas hervormd. Onze experts helpen u om de impact daarvan op uw persoonlijke situatie te beoordelen en begeleiden u bij alles wat verband houdt met vermogensplanning en familieprojecten.

Onze family-officediensten

In het kader van onze family-officediensten kijken wij naar alle aspecten van uw vermogenssituatie. Wij zorgen niet alleen voor het strategische beheer van uw volledige vermogen, maar bieden ook diensten aan die niet louter beleggingsgerelateerd zijn, zoals kredieten, successieplanning en family governance.

Uw vermogen overdragen aan de volgende generatie

De overdracht van uw vermogen is een belangrijk moment waarop een evenwicht moet worden gevonden tussen de wensen van de verschillende generaties. Het is onze doelstelling de harmonie binnen uw familie te bewaren en daarom bieden wij u begeleiding op maat.

Om uw dierbaren te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen, is het belangrijk de overdracht van uw vermogen tijdig te plannen. 
Philippe Depoorter, Head of Family Practice
Rob de Roo, private-bankingadviseur (Gent)

Inzicht in de geschiedenis van uw vermogen

Wij zien er samen op toe dat uw vermogen zijn waarde houdt en stabiel blijft, en helpen u om het over te dragen aan de volgende generatie. Uw levensprojecten hebben niet alleen voor u een grote betekenis, maar ook voor uw kinderen. Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke en professionele vermogen, of het nu gaat om kapitaal, kunst of vastgoed. Daarnaast houden wij ook rekening met uw familiegeschiedenis, uw waarden, uw kennis en uw levensprojecten. 

Een juridische en fiscale expertise die landsgrenzen overstijgt

Onze deskundigen in vermogensstructurering zijn gespecialiseerd in Luxemburgs, Belgisch, Duits en internationaal recht. Zij helpen u een antwoord te vinden op al uw vragen in verband met uw persoonlijke en professionele vermogen. Onze experts bekijken samen met u ook de financiële en fiscale gevolgen en de impact op uw vermogen van de beslissingen die u neemt.

Onze diensten

Waardering

Begeleiding bij de overdracht van uw roerend of onroerend vermogen aan uw erfgenamen.

Analyses

Wij houden rekening met bijzondere situaties, zoals nieuw samengestelde gezinnen, kwetsbare erfgenamen of een directe overdracht aan de kleinkinderen.

Oplossingen

Wij stellen u oplossingen voor die het best op uw situatie zijn afgestemd, zoals de oprichting van een patrimoniumvennootschap, het wijzigen van uw huwelijksvermogensstelsel, het opstellen van een testament, het afsluiten van een levensverzekering enz.

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Angela Murrell
Private-bankingadviseur
Peggy Damgé
Private-bankingadviseur

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Christophe Delanghe
Senior Estate Planner