Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Door verantwoord en duurzaam te beleggen kunt u betekenis geven aan uw vermogen zonder het groeipotentieel op te geven. Op deze manier kunt u financieel rendement combineren met een sociale en ecologische bijdrage.

Hoe past de Bank de criteria voor verantwoord en duurzaam beleggen toe?

Beleg op een zinvolle manier door goede praktijken en duurzame-ontwikkelingsmodellen aan te moedigen.
 
 

Toepassing van ecologische, sociale en beleidscriteria (ESG)

Een bedrijf kan tegenwoordig niet meer uitsluitend worden beoordeeld op grond van financiële criteria. Milieu-, maatschappelijke en beleidscriteria ("Environmental, Social and Governance", ESG) vormen de drie pijlers van een niet-financiële analyse.

Waarde scheppen voor uw vermogen en voor de maatschappij

De cliëntgerichte en verantwoorde wijze waarop wij ons vak uitoefenen in relatie tot onze medewerkers, onze aandeelhouders en de samenleving, komt vooral tot uiting in onze beleggingsoplossingen.

Als u kiest voor vermogensbeheer met maatschappelijk verantwoorde fondsen, kiest u voor een alomvattend pakket, waarbij uw vermogen gespreid wordt over verschillende financiële instrumenten die voldoen aan ESG-criteria.

 

Wat is duurzame financiering?

Duurzame financiering verwijst naar de bijdrage van de financiële sector aan duurzame ontwikkelingen door kapitaal te heroriënteren naar bedrijven en overheden die als duurzaam worden beschouwd.

Binnen de Bank neemt duurzame financiering verschillende vormen aan – binnen de activiteiten op het gebied van beleggingen, kredietverlening, dienstverlening aan bedrijven en professional banking.

De ESG-criteria

Ecologisch

Afvalbeheer, terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, preventie van milieurisico's, enz.

Maatschappelijk

Preventie van ongevallen, opleiding van personeel, eerbiediging van de rechten van werknemers, keten van onderaannemers, sociale dialoog, enz.

Beleid

De onafhankelijkheid van de leden van de raad van bestuur, de beheerstructuur, de aanwezigheid van een comité ter controle van de boekhouding, enz.

 
Geschiedenis:
Van duurzame
ontwikkeling tot
verantwoord
en duurzaam beleggen
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
 • Principes voor verantwoord beleggen (PRI)
De verschillende
soorten beleggingen
 • Traditionele beleggingen
 • Verantwoorde beleggingen
 • Duurzame beleggingen
 • Impactbeleggingen
Verantwoord
beleggen
 • Uitsluiting
 • Integratie van ESG-criteria                                                                                                  
Duurzaam
beleggen
 • Europees beleid voor duurzame financiering
 • Focus op de SFDR
 • Focus op de taxonomie
Impactbeleggen

De kenmerken van impactbeleggen:

 • Aanvullend
 • Doelgerichtheid
 • Meetbaarheid
Woordenlijst

MVO, ESG, MVB, SDG, wat betekenen al die afkortingen?

 

Test uw kennis

Over:
ecologische, sociale en governance-criteria (ESG)

Geschatte duur van de test: 2 min.

X
De afkorting 'ESG' dook voor het eerst op in 2005.
Weet u waar het voor staat?
Het juiste antwoord is: Ecologisch, Sociaal, Governance

Wist u dit?
Het letterwoord ESG (Ecologisch, Sociaal, Governance) dook voor het eerst officieel op in een onderzoek van de International Finance Corporation.

Welke van de volgende situaties voldoet aan het 'sociale' criterium van ESG?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?
Het sociale criterium van ESG behelst thema's zoals diversiteit en inclusie, gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, het recht op onderwijs en het arbeidsrecht.

Welke van de volgende situaties voldoet aan het 'governance'-criterium van ESG?
Het juiste antwoord is: De functie van voorzitter en CEO zijn gescheiden

Wist u dit?
Het criterium 'governance' van ESG behelst de algemene aansturing van een bedrijf, transparantie, risicobeheer en de diversiteit van de raad van bestuur.

Welk land gaf in 2007 als eerste ter wereld een groene obligatie* uit? *Een groene obligatie is een schuldbewijs dat een bedrijf of overheid uitgeeft om projecten in het kader van de ecologische transitie te financieren.
Het juiste antwoord is: Luxemburg

Wist u dit?
Een groene obligatie of 'Green bond' is een op de markt uitgegeven schuldbewijs om projecten te financieren die de klimaatverandering bestrijden en de energietransitie vooruithelpen. Aan de beurs van Luxemburg noteerden in juni 2022 meer dan 660 groene obligaties. Daarmee is Luxemburg een vooraanstaand financieel centrum voor deze activaklasse.

Wat zijn de kenmerken van een 'duurzame belegging'?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?

Duurzaam beleggen – Beoordelingscriteria

1 Positieve bijdrage Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieudoelstelling of bijdraagt aan een sociale doelstelling
2 DNSH voor zover die beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan een van deze doelstellingen
3 Minimumvereisten en de ondernemingen waarin is belegd goede governance-praktijken hanteren.
Wat was het marktaandeel van maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB) in Europa in 2021?
Het juiste antwoord is: 2.000 miljard euro beheerd vermogen of 24% van alle Europese beleggingen in 2021

Wist u dit?
MVB-fondsen kennen in Europa al meer dan tien jaar een onafgebroken groei en vertegenwoordigden in juni 2021 een beheerd vermogen van bijna 2.000 miljard euro of circa 24% van alle in Europa verkochte beleggingsfondsen. 

Hoe wordt een portefeuille met een 'duurzame en verantwoorde' doelstelling samengesteld?
Het juiste antwoord is: Alle antwoorden zijn juist

Wist u dit?
Er zijn verschillende manieren om verantwoord te beleggen, die meerdere kenmerken combineren. De meest gangbare zijn: 

 1.  Uitsluiting, waarbij niet belegd wordt in bedrijven die hun inkomsten halen uit sectoren of producten die als schadelijk voor het milieu worden gezien of die te weinig oog hebben voor  de mensenrechten.
 2.  De beste manier is op basis van de analyse van niet-financiële gegevens te beleggen in ondernemingen die toonaangevend zijn op het vlak van ESG binnen hun sector.
Wanneer wil de Europese Unie koolstofneutraal zijn*? * Situatie waarin evenveel broeikasgassen uit de atmosfeer worden opgenomen als er worden uitgestoten.
Het juiste antwoord is: 2050

Wist u dit?
Koolstofneutraliteit wil zeggen dat de koolstofemissies en de opname van koolstof uit de atmosfeer door koolstofputten in evenwicht zijn. Om die neutraliteit te bereiken moet de volledige uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd worden door koolstofopslag.

In de Europese Green Deal, die in 2019 werd bekendgemaakt, heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden in 2050 koolstofneutraal te zijn. Die doelstelling moet worden bereikt met behulp van de Europese klimaatwet, waarmee klimaatneutraliteit wordt verankerd in de bindende wetgeving van de Europese Unie.   

Bijna goed!

Maar u bent er nog niet helemaal. Gelukkig bestaan er informatiebronnen om alles over verantwoord beleggen aan de weet te komen!

Proficiat!

U bent goed op de hoogte over verantwoord beleggen en u hebt voldoende kennis om de kenmerken van verantwoorde beleggingsproducten te begrijpen.

Proficiat!

U bent vertrouwd met de basisbegrippen van duurzaam beleggen en kent de belangrijkste kenmerken van de verschillende soorten verantwoorde beleggingen!

Vraag
1/8

 

Ook onze beheermaatschappij is een engagement aangegaan

In juli 2017 heeft BLI - Banque de Luxembourg Investments de Principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ('Principles for Responsible Investment' of 'PRI') ondertekend. Vervolgens werd een interne ESG-commissie (milieu, maatschappij en bestuur) opgericht en een ESG-beleid ingevoerd. 

 

Beleid inzake integratie van ESG-factoren in de beheersmandaten

Wist u dat ons beheer met maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen het LuxFLAG-label draagt? Dat label staat symbool voor de duurzame ontwikkeling van de meest ambitieuze producten op het vlak van duurzaamheid.


Voor meer informatie:

Alice Weill
Senior Portfolio Manager
Michael Barclay
Senior Portfolio Manager