Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Niet tevreden of niet akkoord

Bent u niet tevreden over onze diensten?

In geval van een klacht kan een cliënt van Banque de Luxembourg of eventuele andere belanghebbende (hierna de 'klager') contact opnemen met zijn gebruikelijke adviseur of rechtstreeks bij de juridische afdeling een klacht indienen:

 • Hetzij per post op het volgende adres:
  Banque de Luxembourg, Afdeling Juridische Zaken, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Hetzij per e-mail
 • Hetzij met behulp van het klachtenformulier
   

Wij kunnen klachten sneller behandelen als deze helder geformuleerd zijn. De klager dient een gedetailleerde en chronologische samenvatting op te stellen van de feiten waarop de klacht berust en alle aanvullende gegevens te verstrekken waarover hij beschikt (transactiedata, met Banque de Luxembourg uitgewisselde e-mails of andere correspondentie). De klager dient tevens een kopie van zijn geldige identiteitsbewijs bij te voegen. Wanneer de klacht namens een derde wordt ingediend (natuurlijke persoon of rechtspersoon), moet de klager daarnaast een document overleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is die persoon te vertegenwoordigen.

Banque de Luxembourg verzendt binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs, tenzij de klacht binnen deze termijn is beantwoord.

Wanneer de klager een ontvangstbewijs heeft ontvangen, krijgt hij binnen een maand na ontvangst van de klacht een antwoord. Kan de klacht niet binnen deze termijn worden beantwoord, dan moet Banque de Luxemburg de klager laten weten waarom de behandeling is vertraagd en op welke datum het onderzoek van de klacht naar verwachting zal worden afgerond.

Indien de klager geen genoegen neemt met de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, kan hij zijn klacht binnen één jaar vanaf de datum van indiening van zijn oorspronkelijke klacht bij Banque de Luxembourg, schriftelijk voorleggen aan de CSSF:

 • hetzij per post op het volgende adres:
  Commission de Surveillance du Secteur Financier
  283, route d'Arlon
  L-2991 Luxembourg
 • hetzij per fax aan de CSSF: (+352) 26 25 1 - 2601
 • hetzij per e-mail: reclamation@cssf.lu
 • hetzij met behulp van het klachtenformulier van de CSSF dat beschikbaar is op de website www.cssf.lu

 

Bent u niet tevreden over onze diensten?

In geval van een klacht kan de cliënt van Banque de Luxembourg of eventuele andere belanghebbende (hierna de 'klager') contact opnemen met zijn gebruikelijke adviseur of bij de juridische afdeling een klacht indienen:

 • Hetzij per post op het volgende adres:
  Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België – Terhulpsesteenweg 120 – 1000 BRUSSEL
 • Hetzij per e-mail
 • Hetzij met behulp van het klachtenformulier
   

Wij kunnen klachten sneller behandelen als deze helder geformuleerd zijn. De klager dient een gedetailleerde en chronologische samenvatting op te stellen van de feiten waarop de klacht berust en alle aanvullende gegevens te verstrekken waarover hij beschikt (transactiedata, met Banque de Luxembourg uitgewisselde e-mails of andere correspondentie). De klager dient tevens een kopie van zijn geldige identiteitsbewijs bij te voegen. Wanneer de klacht namens een derde wordt ingediend (natuurlijke persoon of rechtspersoon), moet de klager daarnaast een document overleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is die persoon te vertegenwoordigen.

Banque de Luxembourg verzendt binnen vijf werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs, tenzij de klacht binnen deze termijn is beantwoord.

Wanneer de klager een ontvangstbewijs heeft ontvangen, krijgt hij binnen een maand na ontvangst van de klacht een antwoord. Kan de klacht niet binnen deze termijn worden beantwoord, dan moet Banque de Luxemburg de klager laten weten waarom de behandeling is vertraagd en op welke datum het onderzoek van de klacht naar verwachting zal worden afgerond.

Indien de klager geen genoegen neemt met de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, kan hij zijn klacht binnen een maand na indiening ervan schriftelijk voorleggen aan Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële geschillen:

 • Hetzij per post op het volgende adres:
  Ombudsdfin
  North Gate II
  Koning Albert II-laan 8, bus 2
  B-1000 Brussel
 • Hetzij per e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
 • Hetzij met behulp van het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website www.ombudsfin.be