Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Niet tevreden of niet akkoord

In geval van klachten kan de klant van Banque de Luxembourg contact opnemen met zijn gebruikelijke adviseur of rechtstreeks een klacht indienen bij de afdeling Legal & Compliance, op het volgende adres:

Département Legal & Compliance
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Of via e-mail

Voor een vlotte afhandeling vragen wij u deze klacht zo duidelijk mogelijk te formuleren. De klant stelt een gedetailleerde en chronologische samenvatting op van de feiten die ten grondslag liggen aan de klacht, met toevoeging van alle aanvullende informatie waarover hij beschikt (datum van de transactie, schriftelijke correspondentie of correspondentie via e-mail met Banque de Luxembourg). De klant verstrekt tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs voor een natuurlijk persoon of, wanneer de indiener een rechtspersoon is, een geldig identiteitsbewijs van de persoon die bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen. In algemene zin geldt dat wanneer de indiener van de klacht handelt uit naam van de klant, eerstgenoemde alle documenten moet kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Indien een klacht niet op korte termijn behandeld kan worden, verstuurt de medewerker die binnen de afdeling Legal & Compliance verantwoordelijk is voor het afhandelen van de klacht binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht.

Er moet een antwoord worden meegedeeld binnen een maand na de ontvangst van de klacht. Als binnen die termijn geen antwoord gegeven kan worden, stelt de medewerker van de afdeling Legal & Compliance de indiener van de klacht schriftelijk op de hoogte van deze vertraging en van de datum waarop het antwoord wel verwacht kan worden.

Als de klant niet tevreden is over de oplossing van Banque de Luxembourg, kan de klant zijn klacht schriftelijk indienen bij CSSF, of per post aan het volgende adres:


Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d'Arlon
L-2991 Luxemburg

Of per fax aan CSSF: (+352) 26 25 1 - 2601
Of per e-mail: direction@cssf.lu.
Of door gebruik te maken van het klachtenformulier op de website www.cssf.lu