Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Niet tevreden of niet akkoord

Indien u als cliënt van Banque de Luxembourg een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur of rechtstreeks een klacht indienen bij de juridische afdeling:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Afdeling Juridische Zaken, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 • Hetzij per e-mail
 • Hetzij per formulier

Wij kunnen klachten sneller behandelen als deze helder geformuleerd zijn. De cliënt dient een gedetailleerde en chronologische samenvatting op te stellen van de feiten waarop de klacht berust en alle aanvullende gegevens te verstrekken waarover hij beschikt (transactiedata, met Banque de Luxembourg uitgewisselde e-mails of andere correspondentie). Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, dient hij tevens een kopie van zijn eigen identiteitsbewijs bij te voegen, en indien hij een rechtspersoon is een kopie van de identiteitsbewijzen van degenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen. Handelt de indiener van een klacht in opdracht van de cliënt, dan dient hij een document te overleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is de cliënt te vertegenwoordigen. Kan de klacht niet op korte termijn worden beantwoord, dan verzendt de persoon die de klacht behandelt binnen tien werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs.

Binnen een maand vanaf de ontvangst van de klacht wordt een antwoord verzonden. Kan de klacht niet binnen deze termijn worden beantwoord, dan laat de persoon die de klacht behandelt schriftelijk weten waarom de behandeling is vertraagd en op welke datum het onderzoek van de klacht naar verwachting zal worden afgerond.

Indien de cliënt geen genoegen neemt met de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, kan hij zich binnen één jaar vanaf de datum van indiening van zijn oorspronkelijke klacht tot de CSSF wenden:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg
 • Hetzij per fax aan de CSSF: (+352) 26 25 1 - 2601
 • Hetzij per e-mail: reclamation@cssf.lu
 • Hetzij met behulp van het klachtformulier van de CSSF dat beschikbaar is op de website www.cssf.lu

 

Betreft zijn klacht de activiteiten van Banque de Luxembourg als verzekeringsmakelaar, dan kan de cliënt, indien hij ontevreden is over de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, zich binnen één jaar vanaf de datum van indiening van zijn oorspronkelijke klacht tot het Commissariat aux Assurances wenden:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg
 • Hetzij per fax aan het Commissariat aux Assurances: (+352) 22 69 10
 • Hetzij per e-mail: reclamation@caa.lu
 • Hetzij online via de website van het Commissariat aux Assurances (www.caa.lu).

 

Indien u als cliënt van Banque de Luxembourg een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur of rechtstreeks een klacht indienen bij de juridische afdeling:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Banque de Luxembourg, Succursale de Belgique, 120, Chaussée de La Hulpe, B-1000 Bruxelle
 • Hetzij per e-mail
 • Hetzij per formulier

Wij kunnen klachten sneller behandelen als deze helder geformuleerd zijn. De cliënt dient een gedetailleerde en chronologische samenvatting op te stellen van de feiten waarop de klacht berust en alle aanvullende gegevens te verstrekken waarover hij beschikt (transactiedata, met Banque de Luxembourg uitgewisselde e-mails of andere correspondentie). Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, dient hij tevens een kopie van zijn eigen identiteitsbewijs bij te voegen, en indien hij een rechtspersoon is een kopie van de identiteitsbewijzen van degenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen. Handelt de indiener van een klacht in opdracht van de cliënt, dan dient hij een document te overleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is de cliënt te vertegenwoordigen.

Kan de klacht niet op korte termijn worden beantwoord, dan verzendt de persoon die de klacht behandelt binnen vijf werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs.

Binnen een maand vanaf de ontvangst van de klacht wordt een antwoord verzonden. Kan de klacht niet binnen deze termijn worden beantwoord, dan laat de persoon die de klacht behandelt schriftelijk weten waarom de behandeling is vertraagd en op welke datum het onderzoek van de klacht naar verwachting zal worden afgerond.

Als cliënten zich niet kunnen vinden in de oplossing die Banque de Luxembourg aanbiedt, kunnen ze zich binnen de maand na hun klacht wenden tot Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten:

 • Hetzij per post op het volgende adres:
  Ombudsfin
  North Gate II
  Boulevard du Roi Albert II, 8, bte 2
  B-1000 Bruxelles
 • Hetzij per e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
 • Hetzij via het klachtenformulier op de www.ombudsfin.be