Contacteer ons

Wenst u cliënt te worden bij ons om advies te krijgen over beleggingen, uw vermogensbeheer aan ons toe te vertrouwen, een woning, buitenverblijf of opbrengsteigendom te financieren, uw spaargeld fiscaal te optimaliseren of begeleid te worden bij de planning van uw vermogensoverdracht, zowel van uw professionele als uw persoonlijke vermogen, dan vragen wij u om enkele minuten tijd vrij te maken om een korte vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

*
*
*
*
*
*
*
*
Ik wil gecontacteerd worden door:
*
*
Aangezien wij in de eerste plaats een private bank zijn, is onze dagelijkse dienstverlening uitsluitend voorbehouden aan cliënten die een beroep doen op onze private bank en ons het beheer van hun vermogen toevertrouwen.
*
*
Om veiligheidsredenen en om ons ervan te vergewissen dat de aanvraag niet afkomstig is van een computer (robot), vragen wij u om de karakters in te vullen die u in de afbeelding ziet.
*
* Velden zijn verplicht
Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij deze intern kunnen gebruiken om u te identificeren, uw aanvragen te behandelen en u te antwoorden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, dat u kunt raadplegen op www.banquedeluxembourg.com. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw gegevens en u kunt uw recht op verzet uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van Banque de Luxembourg (dpo@blu.bank). U kunt op elk ogenblik verzoeken om deze verwerking stop te zetten.