Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Klantgegevens

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de E-Banking-diensten zijn gewijzigd en aangevuld*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020.

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de E-Banking-diensten zijn gewijzigd en aangevuld*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020.

 

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden. Mocht u met deze wijzigingen niet akkoord gaan, dan kunt u tot aan de datum waarop de wijzigingen in werking treden uw toegang tot de E-Banking-diensten kosteloos en met onmiddellijke ingang opzeggen.