Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Klantgegevens

Klantgegevens

Landing page RELOP - Conditions générales

Hierbij vestigen wij uw aandacht op een aantal hierna vermelde wijzigingen die op 15 februari 2022 in werking treden [1].

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van de Bank zijn gewijzigd als gevolg van:

• de update van het Beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens (bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden), en

• de aanpassing van een aantal artikelen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op de vereiste informatie om bepaalde beleggingsdiensten te kunnen verschaffen (artikel 2.3), op informatie over de aard en de risico's van financiële instrumenten (artikel 10), op de verwerking van orders (artikel 12), op rentevoeten, referentie-indexen, commissies, kosten, heffingen en andere lasten (artikel 15) en op persoonsgegevens en beroepsgeheim, met inbegrip van alle informatie die aan het Centraal aanspreekpunt moet worden meegedeeld (artikel 22). U kunt de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden opvragen bij uw gebruikelijke adviseur of raadplegen via deze www.banquedeluxembourg.com/av.

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

De tarieven en voorwaarden van de Bank zijn aangevuld met bewaarkosten die in bepaalde uitzonderlijke situaties van toepassing zijn. U kunt het volledige overzicht van de tarieven en voorwaarden van de Bank opvragen bij uw gebruikelijke adviseur of raadplegen op www.banquedeluxembourg.com/juridische-informatie.

[1] Indien u met deze wijzigingen niet akkoord gaat, staat het u vrij uw rekeningovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Doet u dat niet en horen wij vóór 15 februari 2022 niets van u, dan gaan wij ervan uit dat u met deze wijzigingen akkoord gaat.

Hierbij vestigen wij uw aandacht op een aantal hierna vermelde wijzigingen die op 15 februari 2022 in werking treden [1].

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van de Bank zijn gewijzigd als gevolg van:

• de update van het Beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens (bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden), en

• de aanpassing van een aantal artikelen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op de vereiste informatie om bepaalde beleggingsdiensten te kunnen verschaffen (artikel 2.3), op informatie over de aard en de risico's van financiële instrumenten (artikel 10), op de verwerking van orders (artikel 12), op rentevoeten, referentie-indexen, commissies, kosten, heffingen en andere lasten (artikel 15) en op persoonsgegevens, met inbegrip van alle informatie die aan het Centraal aanspreekpunt moet worden meegedeeld (artikel 22). U kunt de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden opvragen bij uw gebruikelijke adviseur of raadplegen via www.banquedeluxembourg.com/av.

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

De tarieven en voorwaarden van de Bank zijn aangevuld met bewaarkosten die in bepaalde uitzonderlijke situaties van toepassing zijn. U kunt het volledige overzicht van de tarieven en voorwaarden van de Bank opvragen bij uw gebruikelijke adviseur of raadplegen op www.banquedeluxembourg.com/juridische-informatie.

[1] Indien u met deze wijzigingen niet akkoord gaat, staat het u vrij uw rekeningovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Doet u dat niet en horen wij vóór 15 februari 2022 niets van u, dan gaan wij ervan uit dat u met deze wijzigingen akkoord gaat.