Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Klantgegevens

Klantgegevens

Landing page RELOP - Conditions générales

In het kader van de invoering van nieuwe regelgeving betreffende aandeelhoudersrechten ("SDR II") en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies("DAC 6") en van de wijzigingen in onze dienstverlening, met name ten aanzien van de wijze van goedkeuring van elektronische handtekeningen, de toegang tot informatie van als dienstverlener optredende derden in het kader van de verordening betreffende betaaldiensten ("PSD 2"), en de uitbesteding van bepaalde activiteiten, zijn de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 oktober 2020.

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.

In het kader van de invoering van nieuwe regelgeving betreffende aandeelhoudersrechten ("SDR II") en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies("DAC 6") en van de wijzigingen in onze dienstverlening, met name ten aanzien van de wijze van goedkeuring van elektronische handtekeningen, de toegang tot informatie van als dienstverlener optredende derden in het kader van de verordening betreffende betaaldiensten ("PSD 2"), en de uitbesteding van bepaalde activiteiten, zijn de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 oktober 2020.

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.

 

Tarifs en vigueur

ALGEMENE VOORWAARDEN

In het kader van de update van het Uitvoeringsbeleid van de Bank (hierna in Bijlage 3 van de Algemene Voorwaarden) en de aanpassing van bepaalde artikelen, met name het artikel betreffende het beleid voor het beheer van belangenconflicten (artikel 38), zijn de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd [2]. Meer specifiek werd artikel 22 gewijzigd overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 betreffende de organisatie, binnen de Nationale Bank van België, van een Centraal aanspreekpunt (CAP) voor financiële rekeningen en contracten, die banken verplicht bepaalde informatie met betrekking tot (mede-)rekeninghouders en hun gevolmachtigden aan het CAP te melden. Het nieuwe artikel 22 vermeldt met name het adres van het CAP, de gegevens die eraan moeten worden doorgegeven, de registratie ervan en de bewaartermijn bij het CAP, de doeleinden van de verwerking ervan door het CAP, het recht om ze te raadplegen en op te vragen en de rechtzetting en verwijdering van onjuiste gegevens.

Daarnaast worden met ingang van 1 januari 2021 de hieronder beschreven wijzigingen van kracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BETAALKAARTEN

In het kader van de goedkeuring van creditcardbetalingen op internet met behulp van de 3D Secure-technologie, zijn de Algemene voorwaarden van de betaalkaarten gewijzigd om rekening te houden met de ontwikkeling van de 3D Secure-technologie [2]. Vanaf 1 januari 2021 worden online-transacties niet langer goedgekeurd per sms maar via de authenticatiemethode "LuxTrust Mobile".

[1] De wettelijk vereiste wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.
[2] Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.