Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Klantgegevens

In het kader van de invoering van nieuwe regelgeving betreffende aandeelhoudersrechten ("SDR II") en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies("DAC 6") en van de wijzigingen in onze dienstverlening, met name ten aanzien van de wijze van goedkeuring van elektronische handtekeningen, de toegang tot informatie van als dienstverlener optredende derden in het kader van de verordening betreffende betaaldiensten ("PSD 2"), en de uitbesteding van bepaalde activiteiten, zijn de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 oktober 2020.

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.

In het kader van de invoering van nieuwe regelgeving betreffende aandeelhoudersrechten ("SDR II") en meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies("DAC 6") en van de wijzigingen in onze dienstverlening, met name ten aanzien van de wijze van goedkeuring van elektronische handtekeningen, de toegang tot informatie van als dienstverlener optredende derden in het kader van de verordening betreffende betaaldiensten ("PSD 2"), en de uitbesteding van bepaalde activiteiten, zijn de Algemene Voorwaarden van de Bank gewijzigd*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 oktober 2020.

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden.

 

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de E-Banking-diensten zijn gewijzigd en aangevuld*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020.

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de E-Banking-diensten zijn gewijzigd en aangevuld*.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2020.

* Indien u niet vóór de datum van invoering tegen deze wijzigingen bezwaar aantekent, wordt u geacht deze te aanvaarden. Mocht u met deze wijzigingen niet akkoord gaan, dan kunt u tot aan de datum waarop de wijzigingen in werking treden uw toegang tot de E-Banking-diensten kosteloos en met onmiddellijke ingang opzeggen.