Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Mensen sparen om uiteenlopende redenen. Sommigen denken bijvoorbeeld aan hun pensioen, terwijl anderen de studies van hun kinderen willen bekostigen of gewoon een interessante belegging zoeken. Ons spaarproduct B’SAVE is de beste oplossing voor al uw plannen.

 

Laat uw spaargeld renderen met B’SAVE.

 

Ontdek de voordelen van B’SAVE

1. Rendement

 

U krijgt toegang tot de financiële markten door een keuze te maken uit vier verschillende profielen. Bij elk van die profielen hoort een aangepast beleggingsfonds van Banque de Luxembourg.

U betaalt geen bewaarloon en geen in- of uitstapkosten op uw beleggingen.

Als u in 2012 10.000 EUR had belegd in B'SAVE,
wat zou dan het rendement in 2021 zijn geweest voor elk profiel?

Conservatief

In 2021* had u dan:
12.300 EUR

Evenwichtig

In 2021* had u dan:
15.600 EUR

Dynamisch

In 2021* had u dan:
20.000 EUR

Groei

In 2021* had u dan:
24.800 EUR

* Nettorendement op jaarbasis op elf jaar, van 01.01.2010 tot 31.12.2021, voor elk van de vier onderliggende fondsen: BL Global 30 (conservatief), BL Global 50 (evenwichtig), BL Global 75 (dynamisch) en BL Global Equities (groei). De waarde van die fondsen kan wat schommelen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle beleggingen houden risico’s in, waaronder het risico op kapitaalverlies.

2. Eenvoud

 

Het rendement van uw beleggingen in B'SAVE hangt af van het rendement van het fonds dat overeenstemt met het profiel dat u hebt gekozen. Elk profiel gaat gepaard met een bepaald risiconiveau en u kunt dat profiel op elk moment veranderen.

U bepaalt hoeveel en met welke regelmaat u wilt sparen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks). Er is geen beleggingsminimum.

3. Flexibiliteit

 

U kunt op elk moment vrij en volledig kosteloos uw geld opnemen of uw stortingen aanpassen, aanvullen of opschorten.

U kunt het beleggingsfonds van uw keuze ook veranderen wanneer u maar wilt, zonder enige beperking.

Welk rendement zou u in 2021 hebben behaald?

Ontdek het rendement op jaarbasis na aftrek van kosten van de vier fondsen
tussen 1 januari en 31 december 2021.

+3,7%

Conservatief

BL Global 30

+8,1%

Evenwichtig

BL Global 50

+12,3%

Dynamisch

BL Global 75

+18,4%

Groei

BL Global Equities


Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Christine Van Hattum
Adviseur Personal Banking
Uwe Müller
Adviseur Personal Banking