Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

U bezit een financieel vermogen dat u wilt beschermen en doen groeien op lange termijn? Wij bieden verschillende oplossingen op maat aan.

Drie formules om optimaal te beleggen

Banque de Luxembourg biedt u drie formules aan om uw vermogen op lange termijn te beschermen en te doen aangroeien met een regelmatig rendement.

Twee formules om optimaal te beleggen

Banque de Luxembourg biedt u twee formules aan om uw vermogen op lange termijn te beschermen en te doen groeien met een regelmatig rendement.

 

BL-Expert

BL-Invest

BL-Select

BL-Expert: onze specialisten beheren uw portefeuille

U bent gewonnen voor actief portefeuillebeheer, maar wilt u niet dagelijks bezighouden met het beheer van uw vermogen? Dankzij ons discretionair beheer kunt u uw vermogen op lange termijn doen renderen naargelang uw rendementsverwachtingen en de risico's die u wilt nemen.

Uw voordelen

 • Op maat
  Uw portefeuille wordt afgestemd op uw beleggersprofiel.
 • Gemoedsrust
  Uw portefeuille wordt beheerd door deskundigen.
 • Transparantie
  U wordt geïnformeerd over alle beleggingsbeslissingen.

Onze aanpak stelt zich ten doel een constant rendement te genereren en daarbij rekening te houden met uw risicogevoeligheid

Conservatief profiel

Profil conservateur

Evenwichtig
profiel

Profil équilibré

Dynamisch profiel

Profil dynamique

Groeiprofiel

Profil croissance

Conservatief profiel

Jaarrendement* Conservatief profiel Referentie-index
over 1 jaar (2019) 8,70% 7,68 %
over 5 jaar (2015-2019) 2,53 % 1,40 %
over 10 jaar (2010-2019) 3,64 % 2,33 %
over 15 jaar (2005-2019) 3,36 % 2,23 %
sinds 2003 3,82 % 2,50 %

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met conservatief profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 20% en 40%. Referentie-index: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Conservatief profiel Referentie-index
over 5 jaar (2015-2019) 13,28 % 7,22 %
over 10 jaar (2010-2019) 42,99 % 25,87 %
over 15 jaar (2005-2019) 64,22 % 39,13 %
sinds 2003 89,06 % 52,22 %

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met conservatief profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 20% en 40%. Referentie-index: Morningstar - EUR Cautious Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie streeft ernaar de koopkracht van de portefeuille te beschermen tegen de inflatie, waarbij de portefeuille beperkt in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar een iets hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een vergelijkbare volatiliteit. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Evenwichtig profiel

Jaarrendement* Evenwichtig profiel Referentie-index
over 1 jaar (2019) 13,65 % 12,19 %
over 5 jaar (2015-2019) 4,45 % 2,90 %
over 10 jaar (2010-2019) 5,27 % 3,55 %
over 15 jaar (2005-2019) 4,39 % 3,00 %
sinds 2003 4,94 % 3,46 %

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met evenwichtig profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 40% en 60%. Referentie-index: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Evenwichtig profiel Referentie-index
over 5 jaar (2015-2019) 24,34 % 15,35 %
over 10 jaar (2010-2019) 67,13 % 41,78 %
over 15 jaar (2005-2018) 90,49 % 55,88 %
sinds 2003 126,95 % 78,35 %

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met evenwichtig profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 40% en 60%. Referentie-index: Morningstar - EUR Moderate Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een gematigde vermogensgroei, waarbij de portefeuille enigszins in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar een hoger rendement dan dat van de obligatiemarkt, bij een volatiliteit die aanmerkelijk lager is dan die van een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Dynamisch profiel

Jaarrendement* Dynamisch profiel Referentie-index
over 1 jaar (2019) 19,42 % 18,37 %
over 5 jaar (2015-2019) 6,81 % 4,79 %
over 10 jaar (2010-2019) 7,40 % 5,22 %
over 15 jaar (2005-2019) 5,80 % 4,14 %
sinds 2003 6,47 % 4,68 %

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met dynamisch profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 65% en 85%. Referentie-index: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Dynamisch profiel Referentie-index
over 5 jaar (2015-2019) 39,03 % 26,35 %
over 10 jaar (2010-2019) 104,20 % 66,39 %
over 15 jaar (2005-2019) 132,81 % 83,87 %
sinds 2003 190,20 % 117,75 %

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met dynamisch profiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 65% en 85%. Referentie-index: Morningstar - EUR Aggressive Allocation (EUR) - Global

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling een aanzienlijke vermogensgroei, waarbij de portefeuille veelvuldig en in sterke mate in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar vermogensgroei op lange termijn, bij een volatiliteit die lager is dan die van een portefeuille die uitsluitend in aandelen is belegd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Groeiprofiel

Jaarrendement* Groeiprofiel Referentie-index
over 1 jaar (2019) 23,00 % 26,14 %
over 5 jaar (2015-2019) 8,57 % 8,08 %
over 10 jaar (2010-2019) 8,89 % 9,37 %
over 15 jaar (2005-2019) 6,68 % 6,70 %
sinds 2003 7,49 % 6,91 %

* Jaarrendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met groeiprofiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 90% en 100%. Referentie-index: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR). In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.

Gecumuleerd rendement** Groeiprofiel Referentie-index
over 5 jaar (2015-2019) 50,82 % 47,49 %
over 10 jaar (2010-2019) 134,32 % 144,79 %
over 15 jaar (2005-2019) 163,72 % 164,65 %
sinds 2003 241,43 % 211,39 %

** Gecumuleerd rendement (na aftrek van kosten) van het beheersmandaat voor BL-fondsen met groeiprofiel. Bij de berekening van de rendementen is geen rekening gehouden met belastingen. Ter informatie: de aandelenweging van de portefeuille kan variëren tussen 90% en 100%. Referentie-index: Morningstar - Global Large-Cap Blend Equity (EUR)

Deze beleggingsstrategie heeft als doelstelling de portefeuille volledig bloot te stellen aan de groei van de markt, waarbij de portefeuille plotseling en in sterke mate in waarde mag schommelen. De strategie streeft naar vermogensgroei op lange termijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement.


BL-Invest: u behoudt de controle over uw beleggingen, maar wordt door ons begeleid en geadviseerd

Met BL-Invest krijgt u beleggingsadvies. Uw adviseur waakt erover dat uw portefeuille en uw beleggingsstrategie op elkaar afgestemd zijn door rekening te houden met uw situatie, uw financiële kennis en uw beurservaring.

Uw voordelen

 • Advies op maat
  Wij verlenen u advies over de structuur van uw portefeuille en de spreiding van uw vermogen.
 • Permanente monitoring
  Wij zien erop toe dat uw beleggingen steeds in overeenstemming zijn met uw beleggersprofiel.
 • Gedetailleerde rapportage
  U krijgt duidelijke overzichten van uw beleggingen.

BL-Select: een formule voor vermogens die meer aandacht vereisen

Met BL-Select wordt u begeleid door onze beleggingsspecialisten en uw adviseur. Zij werken beleggingsvoorstellen uit die passen bij uw doelstellingen en uw risicoprofiel om uw vermogen te doen renderen. Deze dienst is voorbehouden aan portefeuilles van meer dan vijf miljoen euro.

Uw voordelen

 • Twee deskundigen
  U krijgt advies van uw adviseur en uw beleggingsspecialist.
 • Regelmatige strategische balans
  U zit regelmatig samen met onze deskundigen om uw portefeuille te bespreken.
 • Aanvullende diensten
  U kunt een beroep doen op onze dienst voor het terugvorderen van belastingen of het verminderen van uw belastingaanslag.

 

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Angela MURRELL
Private-bankingadviseur
Peggy DAMGé
Private-bankingadviseur
Didier delaporte
Hoofd Private banking Frankrijk
Abel Da Silva 
Private-bankingadviseur
Yves Georges
Hoofd Private banking België
Thierry Feis
Hoofd Private banking Internationaal
Loraine Calo
Private-bankingadviseur
Marco oliveira
Private-bankingadviseur

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Steven Maertens
Hoofd van het private banking centre in Gent
Rob de Roo
Private-bankingadviseur
 
Koen Deferm
Private-bankingadviseur
Abonneer u op onze publicaties

om te profiteren van onze expertise

ABONNEREN >

Banque de Luxembourg, société anonyme. 14 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
RCS Luxembourg B5310. BTW LU 105 902 81

Deze internetpagina is geen contract en is uitsluitend bedoeld voor marketingdoeleinden. De inhoud ervan wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet volledig. Deze informatie geldt slechts op het moment waarop deze wordt verschaft en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. De vermelde informatie mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Alle beleggingen houden risico's in, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement. Banque de Luxembourg (hierna de "Bank") aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstig rendement of toekomstige prestaties. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document, noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan genomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na rijp beraad, met de hulp van zijn eigen adviseurs, over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen op een dienst van de bank, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over de kenmerken, de kosten en de risico's van de financiële instrumenten die in de beheermandaten zijn of kunnen worden opgenomen (zoals de KIID en het prospectus van die instrumenten) en over alle toepasselijke kosten en vergoedingen, is te allen tijde kosteloos verkrijgbaar bij de Bank. Het is verboden deze pagina en de inhoud ervan te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank. 

Banque de Luxembourg, naamloze vennootschap – Bijkantoor in België. Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
RCS Luxembourg B5310. BTW BE 0830.227.057 – RPR Brussel

Deze internetpagina is geen contract en is uitsluitend bedoeld voor marketingdoeleinden. De inhoud ervan wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet volledig. Deze informatie geldt slechts op het moment waarop deze wordt verschaft en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. De vermelde informatie mag geenszins gezien worden als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Alle beleggingen houden risico's in, waaronder het risico op kapitaalverlies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstig rendement. Banque de Luxembourg, bijkantoor in België (hierna de "Bank"), aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toekomstig rendement of toekomstige prestaties. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document, noch voor beslissingen die eventueel op basis daarvan genomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na rijp beraad, met de hulp van zijn eigen adviseurs, over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij zijn beleggingen en zijn specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen transacties. Alvorens in te tekenen op een dienst van de bank, moeten beleggers alle contractuele documenten daarvan aandachtig en volledig lezen. Informatie over de kenmerken, de kosten en de risico's van de financiële instrumenten die in de beheersmandaten zijn of kunnen worden opgenomen (zoals de KIID en het prospectus van die instrumenten) en over alle toepasselijke kosten en vergoedingen, is te allen tijde kosteloos verkrijgbaar bij de Bank. Het is verboden deze pagina en de inhoud ervan te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief