Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Diversiteit en inclusie winnen in bedrijven steeds meer aan belang. Het zijn echte uitdagingen geworden, niet alleen voor de ondernemingen, maar ook voor hun medewerkers. Meer uitleg krijgen we van Nicole Dochen, lid van het uitvoerende comité van Banque de Luxembourg en directrice human resources.

Kunt u eerst en vooral even toelichten wat we verstaan onder diversiteit in een onderneming?

Een ander woord voor diversiteit is verscheidenheid. Elke onderneming biedt plaats aan vrouwen en mannen met diverse, uiteenlopende kwaliteiten. Ondernemingen zijn eigenlijk niet meer dan een afspiegeling van onze maatschappij. Er zijn heel wat factoren die we onder de noemer 'diversiteit' kunnen plaatsen, zoals geslacht, gender, cultuur, vaardigheden, het intergenerationele aspect, religieuze overtuiging, allerhande beperkingen enzovoort.

Door de nadruk te leggen op inclusie, maken we van onze verschillen net een verrijking Nicole Dochen

Waarom is diversiteit belangrijk?

Omdat het een verrijking betekent. Zoals elke verrijking verdient ze het dat we haar koesteren en naar waarde schatten. Maar eerst en vooral moeten we ons bewust zijn van en openstaan voor verschillen.

De bank telt 1.000 werknemers met 22 verschillende nationaliteiten: stuk voor stuk unieke en gewaardeerde personen.55% daarvan zijn mannen en 45% vrouwen. Er wordt evenwel werk gemaakt van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvormingsorganen. Het uitvoerende comité ziet dat als een vereiste voor goed bestuur. Als het op beslissingen aankomt, geven de leden van het comité de voorkeur aan de ideeën en meningen van een gemengde groep. Om dat te verwezenlijken, werden al verscheidene initiatieven ontplooid. Vrouwen hebben toegang tot een opleidingsaanbod met tal van programma's om hen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun leiderskwaliteiten, zodat ze verantwoordelijke functies kunnen opnemen. Bovendien werden onze HR-procedures bijgesteld om vrouwelijk talent aan te trekken en te behouden. Onze managers werden opgeleid rond het thema en rond gelijke ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor vrouwen en mannen.

Ook de intergenerationele samenwerking is een troef voor de teams. We vinden het belangrijk dat er echte bondgenootschappen worden gesmeed. Jongeren en collega's met meer ervaring kunnen van elkaar leren. De eersten brengen nieuwe kennis en een frisse kijk met zich mee, de anderen delen met plezier hun schat aan ervaring en hun gedetailleerde knowhow over hun functie. Er werd een specifiek programma opgericht voor jongeren met minder dan drie jaar ervaring waarin ze de kans krijgen om met elkaar in contact te treden, ervaringen uit te wisselen en zich te ontwikkelen, waarbij tegelijk ook de samenwerking tussen verschillende teams wordt gestimuleerd.

Diversiteit is een realiteit, maar inclusie is een keuze.Nicole Dochen

Diversiteit betekent ook verschillende profielen. Ook de interne mobiliteit wordt aangezwengeld, waarbij het ontvangstteam de vaardigheden van de medewerkers optimaal probeert te benutten. Leren van anderen om het nog beter te doen. Er werkt ook een twintigtal collega's met verschillende achtergronden aan de ontwikkeling van een nieuwe internemobiliteitsstructuur.

Wat verstaat u onder inclusie?

Inclusie is de keuze van de onderneming om onbevooroordeeld open te staan voor wat anders is. Eenvoudig gezegd, gaat het niet alleen om de erkenning dat iemand een ander geslacht, gender of karakter, een andere achtergrond, leeftijd of manier van denken heeft, maar ook om het besef dat die verschillen de samenwerking net verrijken. Maar die rijkdom moet je ontdekken, je moet ze omvormen tot een troef en een kans om als team te groeien.

Hoe kunnen de medewerkers concreet actief meewerken aan die onderwerpen?

Ter gelegenheid van de diversiteitsdag op 12 mei werden er workshops georganiseerd om de medewerkers mee te laten nadenken over het thema.Er werd vrijelijk gesproken en gedebatteerd over diversiteit in de brede zin van het woord, en dat wierp zijn vruchten af. In die samenwerkingsworkshops kregen we heel wat spontane reacties en suggesties, waarmee we de laatste hand konden leggen aan een aantal acties en nieuwe initiatieven konden ontwikkelen.Zo kwamen we bijvoorbeeld tot de conclusie dat mannen en vrouwen gelijke toegang geven tot een evenwicht tussen werk en privéleven interessante perspectieven biedt!

Kunt u ons ten slotte iets vertellen over de opleidingen die jullie aanbieden in dit kader?

Al onze managers worden uitgenodigd voor een opleiding rond transparant en inclusief leiderschap en over onbewuste vooroordelen leren herkennen die correcte keuzes bij de samenstelling van een team in de weg kunnen staan. De verantwoordelijkheid om meer diversiteit in de teams te brengen en zo de collectieve prestaties te verbeteren, rust grotendeels op de schouders van de managers. We streven alleszins naar een genderevenwicht op elk verantwoordelijkheidsniveau en in al onze teams. De jonge generatie, die binnenkort de teugels in handen neemt en waarop we rekenen, zou niets anders dulden!

 

KERNCIJFERS

1016 werknemers per 01/05/2022

55% mannen
45% vrouwen

22 nationaliteiten

Gemiddeld 13 jaar anciënniteit

Gemiddeld 43 jaar oud

25% deeltijdse medewerkers

 

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief