Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Door de wereldwijde pandemie hechten institutionele en privébeleggers alsmaar meer waarde aan ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) bij de samenstelling van hun portefeuille. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben de problemen op het vlak van grondstoffenbevoorrading en de energiekosten de prioriteiten op het vlak van duurzaamheid en verantwoordelijkheid door elkaar geschud.

Naar aanleiding van de derde verjaardag van het sociaal verantwoorde beleggingsfonds van Banque de Luxembourg vertelt Melanie Mortier, senior portfolio manager, wat er de komende maanden op stapel staat.

Ruim drie jaar geleden werd het maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonds gelanceerd. Hoe hebben de markten en aandelen die inzetten op ESG het op gezondheids- en op geopolitiek vlak gedaan in die periode, die werd gekenmerkt door twee grote crisissen?

Het lijkt moeilijk om uit de cijfers van slechts drie jaar lering te trekken. Het gaat evenwel om drie uitzonderlijke jaren, waarin we werden geconfronteerd met twee crisissen die jammer genoeg nog niet achter ons liggen: een gezondheidscrisis en een oorlog in de achtertuin van Europa.

In die periode hebben de wereldwijde aandelen die werden geselecteerd op basis van ESG-criteria (vertegenwoordigd door de index MSCI ACWI SRI Net Total Return) het meer dan 12% beter gedaan dan de wereldwijde aandelen (vertegenwoordigd door de index MSCI ACWI Net Total Return). Niet alleen hun voorkeur voor groei en kwaliteit draaide in hun voordeel uit, maar ook hun sectorallocatie, die overwegend is gericht op technologie en gezondheidszorg. Dat betekent niet noodzakelijk dat de toepassing van ESG-criteria altijd tot een beter rendement leidt, ongeacht de beleggingshorizon.

Op sectorniveau deden vooral sectoren die minder belang hechten aan ESG, zoals energie, het goed in 2021. Bepaalde thema's zijn al drie jaar goed voor uitzonderlijke cijfers, zoals energie-efficiëntie en elektrificatie, water en het milieu in het algemeen.

Ten slotte maakt een ESG-benadering het mogelijk om bepaalde risico's te temperen door te proberen de maatschappij beter te begrijpen en door kansen te grijpen bij vernieuwende, toekomstgerichte ondernemingen.

Hebt u sinds het begin van de gezondheidscrisis een verandering waargenomen in het beleggersgedrag?

Ja, we merken al twee jaar dat onze cliënten steeds meer interesse vertonen in een beleggingsaanpak waarbij zowel financiële als niet-financiële factoren in aanmerking worden genomen.

Evenwel, en in tegenstelling tot wat in bepaalde studies wordt beweerd, is die interesse niet beperkt tot een jong of vrouwelijk publiek. We zien die evolutie bij ons volledige cliënteel.

Heeft de oorlog in Oekraïne invloed gehad op dat gedrag of op de aantrekkelijkheid van bepaalde sectoren? Kan dat conflict impact hebben op ESG-beleggingen?

De Russische inval in Oekraïne is bovenal een humanitaire crisis, maar roept ook tal van vragen op voor beleggers, met name op het vlak van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

 

Alle landen moeten hun energiebeleid opnieuw bekijken, voornamelijk om minder afhankelijk te worden van Rusland en om gebruik te maken van lokale en hernieuwbare energiebronnen.

De prioriteiten van de lidstaten zijn dan ook gewijzigd: naast de strijd tegen de klimaatverandering staan ook energieveiligheid en -onafhankelijkheid centraal, geschraagd door de bezorgdheid over de energieprijzen en de afhankelijkheid van Russisch gas.

Die tendens lijkt ook een impact te hebben op het beleggersvertrouwen en opent het debat over een aantal controversiële sectoren, zoals defensie en wapenfabrikanten, en het gebruik van steenkool.

Niettegenstaande wordt verwacht dat de invasie in Oekraïne tot uitsluitingen zal leiden met een blijvende impact op ESG-beleggingen, en mogelijk ook tot een snellere energietransitie, met name in Europa, hoewel het nog enkele jaren kan duren alvorens die vorm krijgt.

 

Waarin onderscheidt jullie aanpak of visie op het vlak van verantwoord beleggen zich vooral?

Onze wereld ontwikkelt zich: we hechten alsmaar meer belang aan ecologische en sociale aspecten. In dat kader is het belangrijk onze handelingen zin en waarde te geven. Dat is waarom wij als duurzame bank onze cliënten begeleiden om verantwoord te beleggen, door hen oplossingen voor te stellen die inspelen op sociale en ecologische uitdagingen en tegelijkertijd rendement opleveren.

We beleggen in ondernemingen die werken aan de transitie naar de wereld van de toekomst. Daarvoor trachten we alle kenmerken van een onderneming te begrijpen, zodat we alle risico's kunnen inschatten en zodat we de ecologische, sociale en governancecriteria kunnen integreren in onze beslissingsprocessen en beleggingsanalyses.

Zien jullie ook nieuwe trends opduiken?

Historisch gezien, heeft de 'E' van ESG uit beleggingsoogpunt altijd gedomineerd, aangezien die factor het eenvoudigst te meten en in cijfers uit te drukken is: het is relatief gemakkelijk de uitstoot van broeikasgassen, de hoeveelheid afval enzovoort te meten.

Een andere reden kan zijn dat de westerse beleggers vaak rechtstreeks worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering: de toename in het aantal extreme weersverschijnselen (overstromingen en droogtes, stormen enzovoort) stemt tot nadenken.

Dat zien we ook in de Europese richtlijn die bekendstaat als de 'taxonomie', waarin wordt beschreven welke activiteiten mogen worden benoemd als duurzaam. Die richtlijn is eigenlijk een 'groene taxonomie', die in eerste instantie is gericht op het milieu, en in het bijzonder op de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering. We merken tegenwoordig dat duurzaam en verantwoord beleggen meer en meer uitbreidt naar het sociale aspect.

Er zullen langzaamaan ook sociale activiteiten worden opgenomen in de taxonomie. In de toekomst zal het ook verplicht worden verslag uit te brengen over criteria als het respecteren van de Rechten van de Mens en de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het is evenwel niet zo eenvoudig om die sociale criteria te meten en te vergelijken tussen verschillende ondernemingen, waardoor het moeilijker is om objectief verslag uit te brengen.

Die toenemende interesse in sociale beschouwingen is een erg positief element. Het wordt niet alleen steeds moeilijker om het belang van de transitie te ontkennen, het wordt ook steeds duidelijker dat de transitie 'sociaal correct' moet zijn.

Wat worden de grote uitdagingen in 2022?

Blikvanger in 2021 was de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), waarmee wordt beoogd kapitaalstromen naar duurzame beleggingen te leiden en waarmee wordt gemikt op meer transparantie bij en op de integratie van duurzaamheid in risicobeheer.

Die ontwikkeling heeft vermogensbeheerders genoopt een stelling in te nemen ten opzichte van duurzaam en verantwoord beleggen en transparanter te zijn over hun aanpak. Het uiteindelijke doel was het risico op 'greenwashing' beperken.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten voortaan op transparante wijze communiceren over bepaalde ESG-indicatoren (CO2-uitstoot, loongelijkheid enzovoort).

Het lijkt erop dat 2022 een belangrijk jaar wordt voor duurzaam en verantwoord beleggen in Europa. Zo zal een van de voorziene wetswijzigingen banken verplichten de duurzaamheid van hun beleggingen te bespreken met hun cliënten, wat zeker zal leiden tot boeiende en enthousiaste gesprekken. De wetgeving streeft ook naar meer transparantie ten opzichte van de beleggers, waardoor die de niet-financiële criteria van hun beleggingen beter kunnen begrijpen. De politiek en de wetgeving tillen duurzaam en verantwoord beleggen in Europa dus naar een volgend niveau.

* Periode tussen 31/12/2018 en 29/04/2022 - bron Bloomberg


Wenst u meer informatie?

Melanie Mortier
Senior portfolio manager

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief