Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Heel wat van de ondernemers die we begeleiden, achten het ongepast of zelfs onmogelijk om hun familiebedrijf een waarde toe te kennen. Toch zeker op intellectueel vlak. Hoe kan men een prijs plakken op dat 'andere familielid', dat menselijke avontuur dat verscheidene generaties verenigt, dat gedeelde waarden bundelt, waarin verleden, heden en toekomst in elkaar overvloeien. Het draait niet alleen om de cijfers, maar ook en vooral om de verankering, de zelfverwezenlijking, de professionele en familiale inzet. Die factoren vallen niet zomaar te reduceren tot een cijfer.

Een onderwerp dat zelden aan bod komt ...

Dat er geen waardering beschikbaar is, wordt vaak geweten aan tijdsgebrek of aan de kosten die erbij komen kijken. Eerlijkheidshalve moeten we ook zeggen dat een concreet bedrag noemen, ook verschillende reacties kan uitlokken: sommigen loopt het water meteen in de mond, anderen worden dan weer jaloers of zijn zelfs teleurgesteld.

Het is ten slotte ook beter de familie te verenigen rond een ondernemersproject of een immaterieel vermogen dan rond een bedrag, ongeacht hoe hoog.

Zodra er, al dan niet bewust, een waarde werd toegekend, kunnen we niet neutraal blijven wanneer we afstand moeten nemen: bij een al dan niet vijandige overname, bij een geschil tussen aandeelhouders, bij financiële problemen, bij een moeilijke overdracht. Er kunnen zich tal van situaties voordoen die mijlenver zijn verwijderd van de continuïteit waar veel familiebedrijven naar streven.

... en dat iets vertelt over de gezondheid van de onderneming, en meer

Heel wat bestuurders van familiebedrijven staan, vaak terecht, bekend om hun realisme en pragmatisme. Niettegenstaande het belang dat ze hechten aan het beheer van hun financiële middelen en de resultaten, verliezen ze de evolutie van de waardering, een belangrijke barometer van de gezondheid van de onderneming, vaak uit het oog. Als we regelmatig op doktersbezoek gaan, hoeven we ons geen zorgen te maken over onze gezondheid. Volgens dezelfde logica kunnen we, door de bedrijfswaarde op te volgen, de gevolgen van het organisatorische en financiële beleid in de onderneming inschatten en op tijd ingrijpen als er iets misloopt.

Meer nog dan de cijfers en wat die op een bepaald moment vertellen over de onderneming, is de bedrijfswaarde een goede methode om de gezondheid en de evolutie van een bedrijf in te schatten en op te volgen. Van SWOT-analyse tot eenmalige elementen, verleden- of toekomstgericht, rekening houdend met bepaalde gebeurtenissen of niet ... een waardering vormt een unieke kans om even stil te staan en de balans op te maken, om naar waarde te schatten (en niet gewoon een waarde toe te kennen aan) wat door een of meer generatie(s) werd verwezenlijkt.

Een bijeenkomst waarop de onmiskenbare waarde van een bedrijfswaardering naar waarde wordt geschat

Het leek ons belangrijk geen technische of droge uiteenzetting over een onbekend onderwerp aan te bieden, maar ons te baseren op het boek 'Comprendre la valorisation d'un PME' ('De waardering van een kmo begrijpen') van Laurent Muller. Dat boek gaat niet dieper in op alle technische details van een waardering, maar bespreekt eerder de verschillende stappen die worden doorlopen en de grote principes die worden toegepast.

Bij de verschijning van dat werk in april wilden we graag het woord geven aan een ondernemerspanel om hun ervaringen betreffende de waardering van hun onderneming te delen. Op een bijeenkomst over dat onderwerp konden de deelnemers van gedachten wisselen over het nut en de meerwaarde van een waardering in verschillende scenario's.

@blackmagictea

Op 28 april 2022 organiseerden we de conferentie ‘De waarde van een kmo bepalen … hoe en waarom?’, waar we luisterden naar een ondernemerspanel bestaande uit Betty Fontaine (algemeen directeur en vennoot bij Brasserie Simon), Tom Klein (vennoot bij Binsfeld & Bintener) en Luc Wagner (vennoot bij WW+). We kregen ook gezelschap van Laurent Muller (Muller & Associés) en van Anne Goedert, Charles Sunnen & Philippe Depoorter (Banque de Luxembourg).


Aarzel niet om contact op te nemen met Anne Goedert of Charles Sunnen als u meer informatie wenst over onze begeleiding voor ondernemers en over onze volgende workshops en bijeenkomsten.

Anne GoEdert
Family Practice Adviser
Charles Sunnen
Adviseur Ondernemingen

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief