Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

De Green Deal heeft de ambitie om tegen 2050 van Europa het eerste CO2-neutrale werelddeel te maken. Het pakket bevat een onderdeel wet- en regelgeving voor de onvermijdelijk geworden transformatie van de financiële sector. Mélanie Mortier, Senior Portfolio Manager bij Banque de Luxembourg, legt in het Paperjam-nummer van december uit waarop het bij financiële duurzaamheid in de eerste plaats aan komt.

In het verlengde van de Green Deal werkt de Europese Commissie aan een actieplan voor meer duurzaamheid in de financiële sector.

Wat vindt u van deze nieuwe dynamiek, waarbij Europa een voortrekkersrol in duurzaam beleggen gaat spelen?

Mélanie Mortier: Het actieplan is ingevoerd om klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te helpen verwezenlijken. Wil de EU haar op de top van Parijs gestelde doelen voor 2030 bereiken, dan zijn er jaarlijks ongeveer 180 miljard euro meeruitgaven nodig, voor onder meer een reductie van de broeikasgassen met 40%. De Green Deal gaat nog verder, want hij wil tegen 2050 van Europa het eerste CO2-neutrale werelddeel te maken. Daarom heeft de Commissie op basis van aanbevelingen van de werkgroep op hoog niveau inzake duurzame financiering een routekaart opgesteld waarin aan financiering een dynamischer rol wordt toebedeeld bij de overgang naar een economie die ten dienste staat van milieu- en sociale doeleinden maar toch sterk is.

Een jaar geleden, in december 2019, zijn er al een aantal regelingen goedgekeurd, zoals de invoering van een Taxonomie. Hoe staan we er nu voor? Gaat het de goede kant op?

Mélanie Mortier: De Taxonomie biedt structuur: ze vormt een Europees classificatiesysteem dat beleggers en ondernemingen van een gemeenschappelijke taal voorziet bij het beoordelen van een economische activiteit op milieuvriendelijkheid. Deze regeling is dus bedoeld om duurzaam beleggen en de vergelijkbaarheid van duurzame financiële producten te bevorderen. Wel jammer dat (nog) geen rekening wordt gehouden met sociale aspecten of goed ondernemingsbestuur.

De Taxonomie is immers gericht op deze zes milieu-doelstellingen en gaat voorbij aan de andere aspecten die gewoonlijk in een zogeheten ESG-belegging te vinden zijn. Wat mij er vooral aan tegenstaat is dit: ze geven ons een lijst van economische activiteiten, met slechts twee mogelijkheden. Uw activiteit staat erin of niet. Er bestaan dus een aantal schemerzones. Hoe zullen we in de toekomst ondernemingen financieren die niet aan de Taxonomie-regels voldoen? Activiteiten die erin opgenomen zijn, dreigen alle geldstromen aan te trekken, zelfs als ze economisch gesproken niet erg solide zijn, ten nadele van andere ondernemingen die beter tegen een stootje kunnen, maar pas op de drempel van hun groene transitie staan. Het is dus van belang de sociale aspecten en het aspect goed ondernemingsbestuur niet uit het oog te verliezen.

Welke andere punten omvat dit Europese actieplan?

Mélanie Mortier: Voor de banksector komt het wellicht vooral aan op de mate van transparantie die voor de duurzaamheid van beleggingsproducten wordt verlangd. Wat de klantvoorlichting betreft, zullen we de duurzaamheid van een en ander nader moeten bepalen. Het blijft een uitdaging om nuttige, inzichtelijke en relevante informatie te verstrekken zonder de eindbegunstigde te bedelven onder een onoverzichtelijke hoop gegevens. We moeten blijk geven van didactisch talent. Beleggers lezen veel, ze krijgen graag duidelijke informatie, en laten we er geen doekjes om winden: in de huidige doolhof raken ze wel eens het spoor bijster. Dankzij deze hervorming en de invoering van normen kunnen we wat meer structuur brengen in de financiële sector, die ingrijpende veranderingen ondergaat. Met transparantie gewapend, kunnen we ook beter het fenomeen "groenwassen" bestrijden.

Staan de beleggers open voor deze ontwikkeling? Is er vraag naar dit soort klimaatvriendelijk beleggen?

Mélanie Mortier: Tot sommige cliënten zijn nog niet alle nieuwe mogelijkheden doorgedrongen, maar we krijgen wel steeds meer vragen over het thema verantwoord en duurzaam beleggen. We merken ook in heel Europa dat er zich in het soort turbulentieperiodes dat we sinds februari-maart 2020 meemaken bij klassieke beleggingsfondsen veelal een uitstroom voordoet, terwijl er bij ESG-strategieën sprake was van instroom. De vraag is er, en die zit duidelijk in de lift.

Maar er is ook een aanbodzijde. Hoe selecteert u de ondernemingen waarin kan worden belegd?

Mélanie Mortier: Bij Banque de Luxembourg komen we beslagen ten ijs. Wij zijn langetermijnbeleggers: met onze analyses proberen we een onderneming in al haar facetten te doorgronden om alle risico's te kunnen berekenen, en daar maken ESG-risico's uiteraard deel van uit. We richten ons op kwaliteitsbedrijven met een concurrentievoordeel. Het Europese actieplan doet ons gewoon een versnelling hoger schakelen; het brengt meer structuur in onze werkwijze en legt nadruk op deze noodzaak van transparantie tegenover de eindbegunstigde.

Het volledige interview (in het Frans) vindt u in het dossier Tax & Legal van het Luxemburgse economische en financiële tijdschrift "Paperjam" van december.

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief