Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Hoeveel mag u uw kinderen en kleinkinderen geven? Nu de feestdagen naderen, komen ook de traditionele enveloppes weer in beeld die ouders of grootouders bij die gelegenheid uitdelen aan degenen die hen dierbaar zijn.

Vaak gaat het om een relatief bescheiden som, maar soms loopt het bedrag hoger op. Is zo'n blijk van affectie een gelegenheidsgeschenk of een echte schenking?

Geschenk of schenking? Die vraag is niet zo onschuldig als ze lijkt. In tegenstelling tot een eenvoudig gelegenheidsgeschenk, is een schenking aan heel wat burger- en fiscaalrechtelijke regels onderworpen. Bovendien is een schenking belastbaar.

Wat onderscheidt een schenking van een geschenk?

Dat hangt voornamelijk af van de vermogenstoestand van de schenker en de begiftigde. Algemeen wordt aangenomen dat zolang het bedrag (gelet op de vermogenstoestand van de gever) niet groot is, het om een gewoon cadeau of gebruikelijk geschenk gaat. Aangezien de wetgeving die in de verschillende landen van toepassing is, hier geen duidelijkheid over schept, hangt hoe omvangrijk een 'geschenk' mag zijn in de praktijk dus af van louter feitelijke elementen, zoals de vermogenstoestand van de schenker, de relatie tussen schenker en begiftigde en de gebeurtenis die de aanleiding voor de gift vormt. In België, bijvoorbeeld, wordt de facto vaak teruggegrepen naar een maximum van 1% van het vermogen van de schenker per jaar (aan één of meerdere begiftigden), al staat die grens in geen enkele wettekst.

Het bescheiden karakter van de bedragen (in verhouding tot het vermogen) mag geen verarming van de schenker tot gevolg hebben en is een van de elementen die een gelegenheidsgeschenk van een echte schenking onderscheidt. Wat de aanleiding voor de gift betreft spreken we van een 'gebruikelijk geschenk' wanneer het cadeau wordt gegeven ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals de feestdagen, een verjaardag of het behalen van een diploma.

Hoe geeft u een geschenk?

Kleine giften (bescheiden bedragen) die bij oudjaar of op een verjaardag worden uitgedeeld, kunnen in een gewone envelop worden overhandigd. Een andere mogelijkheid is een bankoverschrijving. In dat geval verdient het aanbeveling om in de mededeling bijvoorbeeld 'Vrolijk Kerstfeest', 'Beste wensen voor het nieuwe jaar' of 'Prettige verjaardag' te zetten om duidelijk te maken dat het eerder de bedoeling is een geschenk te geven dan een schenking te doen. Overigens hoeft de begiftigde, in tegenstelling tot bij een schenking, het geschenk niet formeel te aanvaarden.

Welke burgerrechtelijke gevolgen heeft een gebruikelijk geschenk?

Een gebruikelijk geschenk is definitief, wat wil zeggen dat het niet mogelijk is om op uw beslissing terug te komen.

Een schenking, daarentegen, kan door de schenker worden herroepen, bijvoorbeeld in geval van ondankbaarheid. Bovendien kan het bedrag ervan in aanmerking worden genomen bij een verdeling of in een nalatenschap.

Welke fiscale gevolgen heeft een geschenk?

In tegenstelling tot een schenking zijn op een gebruikelijk geschenk geen schenkingsrechten of successierechten verschuldigd. In de inkomstenbelasting worden gebruikelijke geschenken niet gelijkgesteld met belastbaar inkomen (voor de ontvanger) en kunnen ze dus ook niet beschouwd worden als aftrekbare kosten (voor de gever). Dit is uiteraard alleen het geval wanneer er sprake is van een geschenk naar aanleiding van bijvoorbeeld de feestdagen, een verjaardag, een huwelijk of een geboorte.

Stefania Bidoli
Tax and Estate Planner
Anne-Lise Grandjean
Tax and Estate Planner
Bernard Goffaux
Responsable Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior Estate Planner

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief