Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Op 15 oktober 2020 heeft het Spaanse parlement zijn goedkeuring gegeven voor de invoering van een taks op financiële transacties (Act 5/2020). De taks (TTF) wordt op 16 januari 2021 van kracht.

Wat is het toepassingsgebied van deze taks?

Deze nieuwe taks vertoont veel overeenkomsten met de Franse taks op financiële transacties en is van toepassing in geval van verwerving onder bezwarende titel van beursgenoteerde aandelen die zijn uitgegeven door Spaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro.

De taks is tevens van toepassing in geval van verwerving van aandelen door middel van conversie van obligaties en verwerving van aandelen in de vorm van beleggingscertificaten.

Situatie in 2021: de taks is van toepassing op 56 Spaanse aandelen.

Aankooptransacties op de primaire markt (emissies van nieuwe aandelen) en alle verkooptransacties van aandelen zijn echter vrijgesteld van deze taks.

Wie is onderworpen aan deze taks?

De taks is van toepassing op alle beleggers, ongeacht hun woonland of de plaats waar de transactie wordt uitgevoerd.

Hoe wordt deze taks berekend?

De taks bedraagt 0,2% van het verwervingsbedrag (exclusief verwervingskosten).

U bent cliënt bij Banque de Luxembourg: welke gevolgen heeft dit voor u in de praktijk?

De taks wordt op het moment van de transactie automatisch door de Bank vastgesteld en ingehouden.

Als u zelf (zonder tussenkomst van de bank) een aankoop moet doen onder bezwarende titel (met name via een overdracht van effecten die onder deze nieuwe taks vallen), vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat we het vereiste bedrag kunnen inhouden.

Situatie op 11/01/2021.

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze nieuwe taks? Profiteer van de expertise van onze specialisten op het gebied van estate planning

Bernard Goffaux
Hoofd Estate Planning
Marie Breels
Operationele Fiscaliteit
Bernard Goffaux
Hoofd Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior estate planner

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief