Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Vanaf 1 oktober 2019 hoeven beleggers (natuurlijke personen) met effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde in totaal 500.000 euro of meer bedraagt, geen jaarlijkse belasting van 0,15% meer te betalen. De taks blijft evenwel verschuldigd tot 30 september en zal in 2019 dus nog geïnd worden.

Effectentaks vernietigd door Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest van 17 oktober 2019 dat de wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen in meerdere opzichten ongrondwettelijk is. Het Hof kreeg zeven verzoeken tot nietigverklaring van de wet, die volgens de klagers in strijd was met het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel, het legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden en het recht van de Europese Unie.

In zijn arrest oordeelt het Hof dat de wet van 7 februari 2018 de beginsels van legaliteit en non-discriminatie op meerdere punten schendt:

  • ten eerste was de taks uitsluitend verschuldigd wanneer een persoon bepaalde financiële instrumenten op een effectenrekening aanhield (aandelen, obligaties, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen in beleggingsvennootschappen, kasbons en warrants). Aangezien de wet het fiscale beleid rechtvaardiger moest maken, was het volgens het Hof onredelijk dat de taks enkel voor bepaalde financiële instrumenten gold en niet voor allemaal;
  • ten tweede vielen aandelen enkel onder de taks als ze gedeponeerd waren op een effectenrekening. Volgens het Hof is er geen enkele reden om aandelen op naam anders te behandelen, aangezien zij evengoed deel uitmaken van het vermogen van de houder;
  • ten derde vond het Hof het discriminerend dat een persoon die in werkelijkheid financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer bezat toch aan de taks kon ontsnappen wanneer de effectenrekeningen op naam van meerdere houders stonden.

Daarom heeft het Hof beslist om de wet van 7 februari 2018 te vernietigen.
Om administratieve en begrotingsproblemen te voorkomen bij een eventuele terugbetaling van de effectentaks, heeft het Grondwettelijk Hof evenwel beslist om de gevolgen van de wet te handhaven voor de referentieperioden die eindigen op of vóór 30 september 2019. Het Hof heeft de taks dus vernietigd voor de toekomst, zonder terugwerkende kracht. De taks blijft met andere woorden verschuldigd, en de staat hoeft die niet terug te betalen.

Vernietiging zonder terugwerkende kracht

Banque de Luxembourg heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor ingehuurd om de taks die in december 2018 werd geïnd, terug te vorderen.
Onze eis wordt momenteel onderzocht door de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het is dus mogelijk dat we toch de terugbetaling zullen bekomen, ondanks dat het arrest van het Grondwettelijk Hof geen terugwerkende kracht heeft.

Wanneer loopt de effectentaks officieel af?

De taks is niet langer van toepassing vanaf 1 oktober 2019.

Wordt de effectentaks dit jaar geïnd? Wat zijn de concrete gevolgen voor cliënten van Banque de Luxembourg?

De effectentaks blijft verschuldigd, en wordt dit jaar dus nog een laatste keer geïnd, over de periode die is afgelopen op 30 september 2019 en waarover onze cliënten bericht hebben gekregen (van onze bank).

De taks moet uiterlijk op 20 december 2019 overgemaakt worden aan de Belgische fiscus. Wij zullen de mogelijkheid nagaan om ook de terugbetaling van die taks te eisen.

Ter herinnering:

  • als de gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen bij Banque de Luxembourg 500.000 euro of meer bedraagt voor de voorgenoemde periode, zal de bank de taks voor die periode automatisch inhouden in de eerste twee weken van december 2019;
  • als de gemiddelde waarde van uw effectenrekening bij onze bank minder dan 500.000 euro bedraagt, maar u toch wilt dat wij de effectentaks inhouden, moet u de 'opt-in'-antwoordstrook (die u in oktober van ons hebt gekregen) uiterlijk tegen 30 november 2019 terugsturen. De bank zal de taks in de eerste twee weken van december 2019 innen.

Effectentaks: situatie op 31.10.2019.

Wenst u meer informatie over de Belgische belastingregels?

Bernard Goffaux
Head of Tax Department
Marie Breels
Operational tax services

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief