Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Roerende inkomsten uit het buitenland worden aangegeven op basis van het 'nettobedrag aan de grens'. De fiscus heeft beloofd om dat begrip in een nieuwe circulaire te verduidelijken. In afwachting daarvan wordt het 'nettobedrag aan de grens' opnieuw berekend als het brutobedrag min de werkelijk ingehouden bronheffing.

Aangifte van roerende inkomsten uit het buitenland: welk bedrag moet u aangeven?

De Belgische belastingadministratie is in een recente circulaire (2020/C/96) teruggekomen op haar standpunt dat ze in een interne instructienota had vastgelegd met betrekking tot de berekening van het ‘nettobedrag aan de grens’ voor Belgische belastingplichtigen die hun roerende inkomsten uit het buitenland moeten aangeven.

Waar gaat het over?

Buitenlandse roerende inkomsten van een Belgische belastingplichtige natuurlijke persoon worden belast op het ‘nettobedrag aan de grens’. Dat is het brutobedrag min de in het buitenland ingehouden belasting (bronheffing). Artikel 22 van het WIB 1992 en de bijbehorende commentaren verduidelijken dat dat bedrag gelijk is aan het ontvangen bedrag, dat bepaald wordt als het brutobedrag min de in het buitenland ingehouden belastingen.

Niet-gepubliceerde interne instructie van 26 september 2019

In een interne instructie van 26 september 2019 (instructie 2019/I/45) heeft de Belgische belastingadministratie verduidelijkt dat het ‘nettobedrag aan de grens’ (enkel in geval van aangifte door de belastingplichtige) gelijk is aan het brutobedrag min de buitenlandse bronheffing, die automatisch begrensd is op het tarief dat is vastgelegd in het toepasselijke dubbelbelastingverdrag (DBV) (zie hieronder).

Die zienswijze van de administratie heeft een grote financiële impact. De fiscus houdt er namelijk geen rekening mee dat de belastingbetaler de begrenzing van de bronheffing op het tarief dat is voorzien in het toepasselijke DBV niet wil (‘tax reclaim’ (1) of ‘tax relief’ (2) is te duur in verhouding tot de betrokken inkomsten) of niet kan (in bepaalde gevallen; in sommige landen is de ‘tax relief’ niet mogelijk) bekomen. Dat betekent dat de fiscus geen rekening houdt met de belasting die werkelijk in het buitenland wordt ingehouden.

We illustreren de impact van die instructie met een concreet voorbeeld, waarbij iemand een dividend krijgt van het Zwitserse bedrijf X.

Berekening volgens de belastingadministratie (sinds de instructie van 26 september 2019)

Bedrijf X, beursgenoteerd in Zwitserland 100  
Zwitserse bronheffing 35 35%
Begrenzing van de Zwitserse bronheffing
(tarief dat is vastgelegd in het Belgisch-Zwitserse dubbelbelastingverdrag)
15 15%
     
Aan te geven nettobedrag aan de grens 85  
Belgische roerende voorheffing 25,5 30%
     
Nettobedrag na belasting (ten gunste van de belegger)
(na betaling van alle belastingen door de belastingplichtige)
39,5  

Berekening op basis van het wetboek van de inkomstenbelastingen

Bedrijf X, beursgenoteerd in Zwitserland 100  
Zwitserse bronheffing 35 35%
     
Aan te geven nettobedrag aan de grens 65  
Belgische roerende voorheffing 19,5 30%
     
Nettobedrag na belasting (ten gunste van de belegger)
(na betaling van alle belastingen door de belastingplichtige)
45,5  

Die instructie stelde verschillende problemen:

  • ze was in strijd met de wet;
  • ze discrimineerde tussen buitenlandse inkomsten die moeten worden aangegeven en buitenlandse inkomsten die worden ontvangen via een bank die gevestigd is in België (in dat geval wordt de bevrijdende roerende voorheffing toegepast);
  • het ging om een niet-gepubliceerde instructienota.

Nieuwe circulaire 2020/C/96

De Belgische administratie zegt in haar circulaire van 9 juli 2020 (circulaire 2020/C/96) weer dat het brutobedrag min de ‘in het buitenland ingehouden belastingen’ moet worden aangegeven, wat betekent dat we terugkeren naar de situatie van vóór 26 september 2019 (3). De begrippen ‘geïnd of verkregen bedrag’ en ‘in het buitenland ingehouden belastingen op die inkomsten’ zullen naar verwachting in een nieuwe circulaire verder worden verduidelijkt.

Wat moeten belastingplichtigen doen wanneer zij een bericht van wijziging hebben gekregen?

Gezien het standpunt van de administratie sinds 26 september 2019 en indien u onlangs als gevolg van de gegevensuitwisseling in het kader van de CRS (Common Reporting Standard) een bericht van wijziging hebt gekregen voor uw aangiften voor de inkomstenbelasting, meer bepaald betreffende het ‘nettobedrag aan de grens’ voor de jaren 2016, 2017 en 2018, kan deze informatie nuttig voor u zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de inkohiering van de extra belasting en de belastingverhoging die u eventueel werd aangerekend.

(1) ‘Tax reclaim’ is een procedure die op verzoek van de begunstigde van de inkomsten uitgevoerd wordt. De begunstigde kan zo achteraf het verschil tussen de in het buitenland ingehouden bronbelasting en het maximumpercentage van de bronbelasting dat is vastgelegd in het toepasselijke DBV recupereren. We wijzen u erop dat de bedragen van gerecupereerde bronbelastingen roerende inkomsten zijn die u moet vermelden in uw aangifte voor de personenbelasting (code 1444/2444) wanneer u die op een buitenlandse rekening ontvangt.

(2) ‘Tax relief’ is ook een procedure die op verzoek van de begunstigde van de inkomsten wordt uitgevoerd. Zo kan de begunstigde meteen aan de bron een lager tarief bekomen voor de buitenlandse bronbelasting, zoals voorzien in het toepasselijke DBV.

(3) Het is nog niet zeker of de terugkeer naar het standpunt van vóór 26 september 2019 definitief is. Daarvoor is het wachten op de nieuwe circulaire.

Situatie van midden juli 2020

Onze specialisten staan voor u klaar.
Doe nu een beroep op de kennis van onze specialisten in estate planning.

Bernard Goffaux
Hoofd Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior Estate Planner

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief