Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Elk leven is anders. Maar weet u met welke regels u rekening moet houden om de overdracht van uw vermogen zo goed mogelijk voor te bereiden? Wat zijn de belangrijke aandachtspunten?

Anticiperen is cruciaal

De ongeziene gezondheidscrisis waar we nu middenin zitten, heeft de overdracht van vermogens opnieuw in het voetlicht geplaatst en doet ons nadenken over de impact van onze persoonlijke situatie op de manieren waarop we een vermogen kunnen doorgeven aan onze partner of onze kinderen. Maar hoe kunnen we de overdracht van ons vermogen zo goed mogelijk voorbereiden?

Belang van het huwelijksstelsel

In eerste instantie moet u zorgvuldig nadenken over uw huwelijkscontract. In dat contract wordt de vermogensrechtelijke relatie tussen de toekomstige echtgenoten vastgelegd, waardoor het ook gevolgen heeft voor de verdeling van het vermogen onder de erfgenamen. Bij testament kan er aan de langstlevende huwelijkspartner een extra deel worden toegekend bovenop wat wettelijk is voorzien. Maar opgelet: de toekenning van dat extra deel mag nooit tot gevolg hebben dat de kinderen niet het minimale erfdeel krijgen waarop ze recht hebben.

Omdat er zoveel verschillende situaties mogelijk zijn, raden wij onze cliënten aan zich te laten begeleiden door deskundigen om hun vermogensoverdracht soepel te laten verlopen.Viviane Feiereisen, private-bankingadviseur
Omdat er zoveel verschillende situaties mogelijk zijn, raden wij onze cliënten aan zich te laten begeleiden door deskundigen om hun vermogensoverdracht soepel te laten verlopen.Sandra Giunta, Joint Head of the Brussels Private Banking Centre

Wie erft er?

Een nalatenschap wordt toegekend aan de persoon met de hoogste graad van verwantschap of aan de persoon die de overledene als zijn erfopvolger heeft aangeduid, als die persoon daarmee instemt.Omdat elke situatie anders is, moeten er bepaalde factoren in aanmerking worden genomen, zoals de gezinssituatie, de leeftijd van de schenker en de begunstigde, de aard en de locatie van de goederen en het land waar de erfgenamen wonen.

Hoe leidt u de vermogensoverdracht in goede banen?

"Onze cliënten beseffen soms te laat welke gevolgen hun gezinssituatie heeft voor hun eigen financiële situatie", zegt private-bankingadviseur Viviane Feiereisen. Omdat er zoveel verschillende situaties mogelijk zijn, raden wij onze cliënten aan zich te laten begeleiden door deskundigen om hun vermogensoverdracht soepel te laten verlopen. "Wij helpen hen de overdracht van hun vermogen voor te bereiden en de nodige juridische documenten daarvoor op te stellen. Verder brengen wij hen in contact met specialisten, zoals notarissen, advocaten, accountants en fiscaal adviseurs, naargelang hun bekommernissen en hun plannen."

Hebt u uw nalatenschap al voorbereid?

Om een antwoord te vinden op al uw vragen, helpen wij u om:

  • de balans op te maken van uw persoonlijke, familiale en vermogenssituatie;
  • een successieplanning op te stellen;
  • te bepalen hoe u uw nalatenschap het best kunt regelen in het licht van uw persoonlijke situatie;
  • te anticiperen op de gevolgen van uw huwelijksstelsel voor de verdeling van uw vermogen;
  • de gevolgen voor uw kinderen te bepalen.

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Viviane Feiereisen
Senior Private Banker

Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Sandra Giunta
Joint Head of the Brussels Private Banking Centre

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief