Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel.
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Onze beleggingsstrategie 'Business-Like Investing' leidt er in de groeimarkten vaak toe dat we beleggen in ondernemingen met een dominante positie op de binnenlandse markt. Hoewel het aantal bedrijven dat dominant is op hun wereldmarkt beperkt blijft, zijn er in de groeilanden heel wat bijzonder winstgevende bedrijven die hun binnenlandse markt domineren. Zij zijn al tientallen jaren actief in hun land en profiteren daardoor van een aantal duurzame concurrentievoordelen. Ze voorzien in de lokale behoeften, maar hebben schaalvoordelen ontwikkeld, hun merkwaarde versterkt en hun distributienetwerken geperfectioneerd.

Groeiende middenklasse

De bevolkingsgroei en stijgende inkomens zijn twee belangrijke factoren die de consumptie in de groeimarkten zullen blijven stimuleren.

 

China: jaarlijks beschikbaar inkomen in stedelijke gebieden, nominale groei per inwoner

Bron: Chinees Nationaal Bureau voor de Statistiek

 

In China schommelt de nominale groei van het beschikbare inkomen van gezinnen in stedelijke gebieden al enkele jaren rond 7,5%.

Het opmerkelijkste daarbij is dat de consumptie er de belangrijkste groeimotor voor het bbp aan het worden is. Sinds de wereldwijde financiële crisis zien we een duidelijke verschuiving van een exportgeleide economie naar een economisch model dat gericht is op binnenlandse groei. De export daalt sinds 2008 immers gestaag, terwijl de binnenlandse consumptie toeneemt.

 

Aandeel van particuliere consumptie en export in het Chinese bbp

Bron: Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling

 

De groeicurve van de consumptie loopt niet lineair, maar heeft een S-vorm. We zien een kantelpunt waar de consumptiegewoonten van de bevolking radicaal beginnen te veranderen. Wanneer het beschikbare inkomen boven een bepaald niveau komt, groeit de consumptie exponentieel.

 

S-curve

Die curve bepaalt welke strategie bedrijven moeten volgen. In de eerste en de tweede fase van de consumptiegroei bouwen zij een distributienetwerk uit. Dat netwerk is van essentieel belang, aangezien de consument de producten nu eenmaal moet kunnen vinden in winkels bij hem in de buurt, en vaak is dat in landelijke gebieden.

In de tweede fase zien we een sterke groei van de consumptie: steeds meer mensen gaan een product of dienst gebruiken en de verwachting is dat ze dat ook steeds vaker zullen doen. Het is in die fase dat de afzetvolumes van bedrijven snel kunnen groeien en dat ze fors zullen moeten investeren in nieuwe vaste activa om die groei te ondersteunen.

In de derde fase van de consumptiecurve neemt de volumegroei weer af. Het bedrijf richt zich minder op groei, en meer op de marges en de rentabiliteit. In de meest ontwikkelde economieën, waar basisconsumptiegoederen al brede ingang hebben gevonden, gaan bedrijven premiumiseren. Dat houdt in dat ze de interesse van de consument voor een product of merk aanwakkeren door meer in te zetten op kwaliteit of exclusiviteit.

Daarbij is niet alleen het distributienetwerk van belang, maar speelt ook de sterkte van het merk een rol. In deze fase van afnemende volumegroei proberen bedrijven de consument te verleiden met een unieke en gepersonaliseerde merkbeleving. Volgens de behoeftenpiramide van Maslow willen consumenten in wezen eigenlijk producten kopen die beter lijken dan die van anderen of die bij anderen in het oog springen. Die fase gaat veeleer gepaard met hoge reclame-uitgaven dan met kapitaalinvesteringen.

De verstedelijking en de levensstijl die stadsbewoners nastreven, zijn de drijvende krachten achter die zogeheten premiumisering. Net als in de ontwikkelde landen verhuizen mensen in de groeilanden van het platteland naar de stad op zoek naar een betere baan, betere sociale dienstverlening en een betere levenskwaliteit in het algemeen.

Premiumisering wordt de volgende groeimotor voor de omzet van bedrijven in de groeilanden. Zij zullen minder aandacht besteden aan de groei van hun omzet en meer aan die van hun productaanbod en hun marges. In de meeste groeilanden heeft de consumptie het verzadigingspunt echter nog lang niet bereikt. Volumegroei blijft dus een belangrijke katalysator voor de bedrijfsresultaten.

Handelsoorlog en protectionisme

Beleggers hebben in wezen twee mogelijkheden om te profiteren van de toenemende consumptie in de groeilanden. Ten eerste kunnen ze direct beleggen in lokale bedrijven die hun producten en diensten op de binnenlandse markt verkopen. Ten tweede kunnen ze beleggen in internationale ondernemingen die gevestigd zijn in ontwikkelde landen, maar hun producten in de groeilanden aanbieden.

Gezien de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en verschillende groeilanden, in de eerste plaats China, Mexico en Turkije, houdt die tweede mogelijkheid echter steeds grotere risico's in. De verhoging van de douaneheffingen en het toenemende protectionisme zullen nationale bedrijven en lokale merken ten goede komen.

Bovendien zouden die twee factoren bedrijven in de groeilanden die sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelde landen, zoals toeleveranciers van bijvoorbeeld Apple en Nike, zwaar onder druk kunnen zetten. Op lange termijn zal het 'America First'-beleid van Donald Trump, dat bedoeld is om meer productie terug naar de Verenigde Staten te halen, het economische model van heel wat leveranciers met vestigingen in groeilanden op zijn kop zetten. De globalisering lijkt te vertragen en in sommige sectoren zelfs om te keren, wat internationale bedrijven voor problemen zal stellen. En bij die polarisering zouden lokale en regionale spelers wel eens hun voordeel kunnen doen.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief