Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Volgens Guy Wagner, chief investment officer van de beheermaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments, hebben beleggers weer meer opties bij de samenstelling van hun beleggingsportefeuilles.

Beluister de volledige podcast (in het Engels)

 
  • Economie: wat zijn de vooruitzichten?
  • Verenigde Staten: wat zijn de gevolgen van een recessie op de rest van de wereld?
  • Europa: wat is de impact van de onrust in de banksector?
  • Inflatie: zal ze blijven duren?
  • Financiële markten: beantwoordt de heropleving aan de verwachtingen?
  • Beleggingen: waar liggen momenteel de kansen?
  • Goud: langdurig stijgende trend?

Volg onze podcasts!

Guy Wagner, ondanks een erg onrustig begin van het jaar op economisch en financieel vlak houdt de wereldeconomie goed stand. Hoe verklaart u die veerkracht?

"We zien dat de economie nog steeds wordt geschraagd door de activiteit in de dienstensector en door de sterke arbeidsmarkt. Er zijn weinig landen met een hoge werkloosheidsgraad en over het algemeen stijgen de lonen. Bovendien leven de economieën opnieuw op: de mensen blijven bijvoorbeeld reizen en op restaurant gaan. Al die factoren dragen momenteel bij aan de economie.

Toch beginnen bepaalde indicatoren terrein te verliezen, zoals we merken aan de zwakte in de vastgoedsector en de terugval van de bedrijfswinsten. Is er de komende kwartalen een omkering te verwachten?

"De kans is groot. Het is niet abnormaal dat de gevolgen van verkrappend monetair beleid zich slechts na 12 à 18 maanden laten voelen. Als we ervan uitgaan dat de verkrapping werd ingezet in maart 2022, valt te verwachten dat de economie in de tweede helft van het jaar behoorlijk zal afkoelen.

De inflatie blijft voor heel wat consumenten roet in het eten gooien. Wat zijn daar de vooruitzichten?

"De officiële inflatie is nochtans al enkele maanden aan het krimpen. Met name in de Verenigde Staten zien we een wezenlijke afname: de inflatie is daar gedaald van 9% in juni 2022 tot 5% nu. Als we ons evenwel toespitsen op de kerninflatie en de prijs van grondstoffen en voeding onder de loep nemen, zien we eigenlijk geen krimp. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van de lonen.

De centrale banken zijn van mening dat de inflatie nog steeds te hoog ligt. Op korte termijn zal ze vermoedelijk blijven dalen, maar op lange termijn bestaat de kans dat ze zal aanhouden.

In dat kader zijn de financiële markten na een moeilijk 2022 opnieuw beginnen te stijgen, zoals verwacht. Beantwoordde de heropleving aan de verwachtingen?

"Laten we zeggen dat ze correct is. In het eerste kwartaal ging het bij de voornaamste indexen om 7 à 9%, afhankelijk van de regio. We mogen evenwel niet vergeten dat de daling van 2022 te wijten was aan erg hoge waarderingsratio's. Als de economie sterk blijft vertragen, lopen de beurzen het risico op een nieuwe dalingsgolf.

Waarmee kan een private-bankingadviseur twijfelende klanten geruststellen?

"Over het algemeen verkiezen wij nog steeds aandelen van kwaliteitsbedrijven. Hoewel ook die koersen tijdelijk kunnen dalen, blijven ze het doorgaans wel goed doen. Het zijn eigenlijk ondernemingen die vaak sterker uit moeilijke periodes komen, zelfs na een recessie, en aan het einde van de rit hun marktaandeel zelfs nog hebben opgedreven of een concurrent hebben overgenomen.

Daarnaast bieden vastrentende beleggingen zoals termijnrekeningen of obligaties opnieuw een hoger rendement, hoewel dat niet altijd even aantrekkelijk is. Twijfelende nieuwe beleggers hoeven dus niet noodzakelijk te kiezen voor aandelen, aangezien er nieuwe interessante opties beschikbaar zijn die een zeker rendement kunnen bieden.

Het spreekt voor zich dat de daling van de obligatierente in het voordeel speelt van de groeiwaarden, met name in de technologie. Is dat een beleggingskans op dit moment?

"Ja, maar anderzijds leert de geschiedenis ons dat de grote winnaars uit het verleden zelden opnieuw als kampioen uit de bus komen. Hoewel de technologiewaarden, en met name de grote spelers, het de laatste tijd erg goed hebben gedaan, zou het me verbazen als ze binnen tien jaar opnieuw de ranglijsten aanvoeren. Hun winsten en waarderingsratio's liggen een stuk hoger dan vijftien jaar geleden. Die ondernemingen kunnen op lange termijn simpelweg niet meer hetzelfde rendement bieden als nu.

Na een onrustig 2022 staat goud nu weer op zijn hoogste peil in drie jaar. Denkt u dat die stijgende trend zal blijven duren?

"Absoluut. Aangezien landen enorm veel financiering nodig hebben, kan de rente niet langdurig zo hoog blijven, en tegelijkertijd dienen er steeds meer schuldenbergen te worden afgebouwd. Daardoor zal de geldvoorraad in elke valuta toenemen. Daarnaast hebben we een zogeheten 'harde' munt, zoals goud, die slechts beperkt beschikbaar is. Het is dan ook logisch dat ze in waarde zal stijgen ten opzichte van papiergeld en dat ze haar rol als kernonderdeel van een gediversifieerde portefeuille opnieuw zal innemen.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief