Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Banque de Luxembourg biedt al jarenlang advies en begeleiding aan ondernemersfamilies. Zo financiert de bank regelmatig de publicatie van studies die interessant zijn voor de dienstverlening en die voor cliënten een aanzet tot reflectie zijn. Aan de antropoloog Abdu Gnaba gaf Banque de Luxembourg de opdracht te onderzoeken welke typische kenmerken gemeenschappelijk zijn voor familiale ondernemers. De antropoloog hield onlangs een lezing waarop hij zijn publicatie "L'explorateur et le stratège" voorstelde. Volgens Abdu Gnaba kan een familiale ondernemer slechts slagen wanneer hij goed omringd is en een sociaal netwerk uitbouwt. Door het begrip familie welbewust te verbreden, vormt hij zijn onderneming om tot een 'huis'. Bestel uw exemplaar.

Hoe moedig, creatief of vooruitziend familiale ondernemers ook zijn, zij moeten vers bloed in het bedrijf kunnen brengen en een sociaal netwerk uitbouwen. Dat is volgens Abdu Gnaba het geheim achter het succes van hun onderneming, die hen zal overleven.

Abdu Gnaba is doctor in de antropologie en vergelijkende sociologie en was gastspreker op een lezing van Banque de Luxembourg over openheid in familiebedrijven. Hij baseert zijn analyse op een diepgaand onderzoek van de cultuur in ondernemersfamilies zoals hij die beschreef in zijn nieuwe publicatie: "L'explorateur et le stratège - Le voyage éternel des entrepreneurs familiaux".

De fakkel doorgeven

"Ondernemers zijn verantwoordelijke ontdekkingsreizigers die de wereld – en in wezen ook zichzelf – willen veranderen. Zij beseffen echter zeer goed dat ze dat niet alleen kunnen", vertelt Abdu Gnaba. Eerst moet geleidelijk de link worden gelegd met de nakomelingen in het vooruitzicht van het delicate proces van de bedrijfsoverdracht. "Het doorgeven van de fakkel is de belangrijkste fase in het bestaan van een onderneming", meent Abdu Gnaba.

Het is dan ook beter om die overdracht geleidelijk voor te bereiden en de kinderen niet voor voldongen feiten te stellen door te lang te wachten om ze verantwoordelijkheid te geven. "De bedrijfsoverdracht moet een vloeiend en dynamisch proces zijn", vervolgt hij.

Een bedrijf is echter ook een sociale entiteit die niet alleen op de familie gericht mag zijn. Vers bloed in de onderneming brengen, betekent ook nieuwe middelen inbrengen, zowel financiële middelen om een doel te bereiken als menselijke middelen die de competenties binnen de onderneming versterken. "Succes bereikt men nooit helemaal alleen. Men moet verschillende mensen kunnen samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel. De familiale logica sluit nooit volledig aan op de bedrijfslogica, en wanneer de vereiste competenties niet binnen de familie te vinden zijn, is het beter externe personen aan te trekken", merkt Abdu Gnaba op. Volgens hem hebben familiale ondernemers zonder uitzondering aandacht voor de situatie van hun werknemers, alsof het familiale karakter van een familiebedrijf een soort nabijheid tussen eigenaar en werknemers teweegbrengt. Soms lijkt het alsof werknemers op de duur deel worden van de familie.

Zichzelf in vraag stellen

De antropoloog ondervroeg een aantal ondernemers en ook zij beamen dat. Enkele citaten: "Wij hebben er altijd op gelet vers bloed in het bedrijf te brengen", "Wij staan open voor diversiteit, omdat wij vrezen dat bloedverwantschap leidt tot starre denkpatronen" en "Banken die alleen met familieleden werken zijn klein gebleven. Zij denken clichématig en stellen zichzelf niet in vraag. Nieuw bloed zorgt ervoor dat men zichzelf in vraag stelt".

Dat neemt niet weg dat familiale ondernemers selectief te werk moeten gaan bij deze noodzakelijke openheid om van hun bedrijf een "huis" te maken waar zowel erfgenamen als niet-erfgenamen rechten hebben. "Externen in het bedrijf brengen is slechts wenselijk indien zij voor nieuwe input zorgen die aansluit bij de cultuur van het familiebedrijf. Dat is niet het geval als daardoor een identiteitsverlies ontstaat", besluit de antropoloog.

Aan deze publicatie werd ook een artikel gewijd op Paperjam.lu.

Meer lezen over onze diensten aan ondernemingen.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief