Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.
Media

Private equity, nog steeds een goede keuze op middellange en lange termijn

Is het nog steeds een goed idee om een deel van mijn vermogen in private equity te beleggen, nu de economie na de gezondheidscrisis onzekere tijden tegemoet gaat? Met goed advies en een aangepaste strategie kan die beleggingscategorie het erg goed doen, zeker op middellange en lange termijn.

Bekijk de video (in het Frans)

 

Toen de centrale banken in 2020 werden geconfronteerd met de coronapandemie, kozen ze voor een ongezien soepel monetair beleid om de economie weer in beweging te krijgen. De laatste maanden gaat het macro-economische klimaat er evenwel opnieuw op achteruit door zowel geopolitieke risico's als de hoge inflatie en de bijhorende stijgende rente. Die risico's hebben een weerslag op de beurskoersen, maar ook niet-beursgenoteerde waarden, en dus private equity, voelen de gevolgen.

Alternatieve beleggingen zoals private equity waren lang voorbehouden aan institutionele beleggers, maar vallen tegenwoordig ook steeds meer in de smaak bij particuliere beleggers die hun vermogen willen diversifiëren en op zoek zijn naar meer langetermijnrendement.

Een deel van het vermogen toewijzen aan de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen bleek de voorbije tien jaar een populaire strategie. Daarbij werd er gekozen voor start-ups (venture capital), voor verder ontwikkelde en sterk groeiende bedrijven (growth) of voor rijpere bedrijven (leveraged buy-out of LBO). Het succes van die strategie was, net als bij andere activa, te danken aan het lagerenteklimaat.

Maar is dat nog steeds een interessante optie voor beleggers in het huidige klimaat?

Diversificatie door strategieën af te wisselen

De huidige situatie kan niet worden vergeleken met de periode tijdens de coronacrisis. "Tijdens de gezondheidscrisis wierpen bepaalde sectoren, zoals technologie, zich op als veilige haven. In combinatie met de lage rentevoeten zijn de waarderingen van de ondernemingen in die sectoren wezenlijk gestegen. Nu weten we dat die groei niet duurzaam was", vertelt Jérôme Zahnen, senior investment advisor en product specialist Private Equity bij Banque de Luxembourg.

"Bij Banque de Luxembourg zit beleggen op lange termijn in ons DNA. We beleggen zelden in 'hypes' die vruchten moeten afwerpen op korte termijn. Het huidige macro-economische klimaat, dat met hoge inflatie kampt en op weg lijkt naar een recessie, kan beleggers kopzorgen baren. Dat geldt voor elke beleggingscategorie, dus ook voor private equity. Een voorzichtige en selectieve aanpak blijft dus geboden, zeker op korte termijn.

Als we de drie beleggingsstrategieën binnen private equity bekijken, loopt de belegger gewoonlijk meer risico bij start-ups (venture capital of durfkapitaal) dan bij groeistrategieën of bij bedrijfsovernames met hefboomeffect (leveraged buy-out - LBO). "Naar onze mening is het vooral belangrijk om een private-equityportefeuille voldoende te diversifiëren op het vlak van strategieën, sectoren, regio's en partners. Hoewel we in het verleden nooit opteerden voor durfkapitaal, betekent dat niet dat we de optie volledig uitsluiten. Er kunnen de komende jaren kansen opduiken, zoals ondernemingen die producten en diensten ontwikkelen die een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen, een onderwerp dat een belangrijk rol speelt bij onze beleggingsoverwegingen.

Een goede partner kiezen, is van cruciaal belang

Zowel in de wereld van de beursgenoteerde als in die van de niet-beursgenoteerde bedrijven is het goede fonds kiezen essentieel om succes te boeken. Bij private equity is dat element zo mogelijk evenwel nog belangrijker, aangezien verschillende fondsenbeheerders sterk uiteenlopende resultaten neerzetten. Daar wordt het belang van een goede beleggingsadviseur duidelijk. "Een grondige due diligence van de beschikbare fondsen is van cruciaal belang. Bij Banque de Luxembourg zitten we steeds samen met de beheerders om hen vragen te stellen over verscheidene technische aspecten alvorens te beleggen. Bovendien bestuderen we niet alleen de fondsen, maar tegelijkertijd ook de macro-economische situatie", legt Jérôme Zahnen uit. Zo kunnen we de beste partners vinden: deskundigen in hun vak, die in staat zijn om de ondernemingen te selecteren met het potentieel om langdurig aantrekkelijke resultaten neer te zetten.

Gebrek aan liquiditeit: vloek en zegen

Anders dan bij beursgenoteerde activa is een beleggingshorizon van tien jaar aangewezen bij private-equityfondsen. De investeringen kunnen gebeuren voor een periode van vijf jaar. Dat geeft de fondsenbeheerders de kans om hun investeringen te diversifiëren en laat hen een zekere vrijheid om zich aan te passen aan de snelle ontwikkelingen waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd.

Goed advies is ook onmisbaar om in te schatten welk percentage van het vermogen te beleggen in private equity of andere niet-beursgenoteerde activa. "Bijzonder aan deze activa is dat ze niet liquide zijn. Het belegde kapitaal kan dus niet uit het fonds worden gehaald indien nodig. Als iemand op korte termijn projecten plant en heel wat liquide middelen nodig zal hebben, kan die persoon beter niet te veel beleggen in dit soort activa", verduidelijkt de adviseur van Banque de Luxembourg.

Langetermijntrends blijven onveranderd

Ondanks de onzekerheid op korte termijn ogen de langetermijntrends voor private equity nog steeds rooskleurig. Onder die trends vinden we bijvoorbeeld de daling van het aantal beursgenoteerde ondernemingen. We merken enerzijds dat steeds minder bedrijven kiezen voor een beursgang ('IPO') en anderzijds dat het aantal privébedrijven blijft toenemen. Een beursgang heeft zeker zijn voordelen, maar het lijkt erop dat niet-beursgenoteerde bedrijven die tegenwoordig langer uitstellen, wat betekent dat heel wat groei en waardecreatie zich afspeelt op de privémarkten. Private equity wordt dan ook een steeds belangrijker onderdeel van de assetallocatie om posities te verwerven in kmo's en deel uit te maken van hun groeiverhaal.

Voor de adviseur van Banque de Luxembourg beschikt private equity dan ook over alle troeven om het goed te blijven doen, met name op lange termijn. Op volop te profiteren van de strategie, moet een belegger zich evenwel richten op seculaire trends, zoals digitalisering en duurzaamheid. "Particuliere beleggers zijn momenteel veel te weinig belegd in private equity. Ze kunnen hun rendementsverwachtingen op lange termijn dan ook opschroeven en hun blootstelling aan risico diversifiëren door een groter onderdeel van hun vermogen onder te brengen in die beleggingscategorie", besluit Jérôme Zahnen.


Wenst u meer informatie?

Jérôme Zahnen
Investment Advisor - Product Specialist Private Equity