Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Deze novembermaand is een drukke nieuwsmaand. De markten reageerden globaal genomen positief op de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten en ook de aankondigingen van Pfizer en BioNTech en enige tijd later van Moderna – die meldden dat hun vaccins tegen covid-19 bijzonder doeltreffend blijken – gaven risicovolle activa de wind in de zeilen. De combinatie van die factoren bracht op de aandelenmarkt een krachtige sectorrotatie op gang. Een woordje uitleg.

Aandelenmarkten veren fors op

Sinds begin november zien we op de aandelenmarkten een vrij omvangrijke verschuiving in rendement tussen regio's en sectoren.

Energie en de financiële sector, die het sinds de start van de pandemie bijzonder moeilijk hadden, zijn sinds het begin van de maand sterk opgeveerd. Het vooruitzicht dat het sociale en economische leven de komende kwartalen mogelijk weer wat normaler kan verlopen, was positief voor de conjunctuurgevoelige sectoren, die de afgelopen maanden rake klappen hebben kregen. Die sectorverschuiving verklaart overigens het sterke herstel van Oost-Europa en Latijns-Amerika, en in mindere mate van Europa.

De sectoren die het meest van de gezondheidscrisis hebben geprofiteerd – IT, communicatiediensten (met onder meer Facebook en Google) en duurzame consumptiegoederen (waartoe nu ook Amazon behoort) – gingen zoals te verwachten minder sterk vooruit. Dat drukte ook het globale resultaat van de voornaamste Amerikaanse en Aziatische indices, waarin die sectoren zwaar doorwegen.

Steilere Amerikaanse rentecurve

Op de obligatiemarkt is de curve van de Amerikaanse staatsobligatierente de afgelopen drie maanden opnieuw steiler geworden. Met name op looptijden van tien tot dertig jaar steeg de rente met een twintigtal basispunten.  Door die aanzienlijke toename nadert de spread tussen de tienjaarsrente en de driemaandsrente opnieuw het vijfjarige gemiddelde.

Euro rukt op tegenover de dollar

Op de valutamarkt is 2020 een goed jaar voor de euro. De aankondiging van een grootschalig herstelplan en de beslissing om binnen de eurozone collectief geld te lenen, dreven de euro hoger, met name tegenover de dollar.

Goud nog altijd in de lift

Bij de grondstoffen doet goud het sinds begin dit jaar uitstekend (+25% in dollar). Het klimaat blijft bovendien heel gunstig voor goud, met onder meer een zeer lage reële rente en een uiterst verruimend monetair beleid in de ontwikkelde landen. 

De Amerikaanse verkiezingsuitslag zorgde voor onrust op de markten

De reactie van de markten op het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen heeft eens te meer bewezen dat iedere poging om kortetermijnbewegingen te voorspellen –  market timing – verloren moeite is. Heel wat analisten gingen er namelijk van uit dat een zeer krappe uitslag erg nadelig zou zijn voor de markten.

Nu een Democratische golf is uitgebleven en het ernaar uitziet dat de Senaat in handen van de Republikeinen blijft, is de dreiging van radicale maatregelen verminderd, met name op het vlak van belastingen of regulering van grote technologiebedrijven.

Minder positief is dat de verhoopte massale begrotingsstimuli er waarschijnlijk niet komen – de bedragen die de Republikeinen voor ogen hebben, blijven ver achter bij wat de Democraten tijdens de verkiezingscampagne voorspiegelden. Bovendien duurt het wellicht langer, mogelijk tot in 2021, voordat het nieuwe herstelplan er is. Dat het besteedbare inkomen van de Amerikaanse huishoudens in het tweede kwartaal op peil bleef, was te danken aan de massale overheidssteun. Die wakkerde het herstel aan nadat de lockdownmaatregelen waren opgeheven. Diverse steunmaatregelen zijn echter afgelopen, en zonder verlenging zouden de consumptiebestedingen de komende maanden kunnen inzakken.

Sterk herstel van de bedrijvigheid in het derde kwartaal aan beide zijden van de Atlantische Oceaan

De economie is er in de Verenigde Staten en de eurozone in het derde kwartaal stevig op vooruitgegaan. Toch ligt de economische activiteit in zowel Europa als de VS nog altijd ver onder het niveau van eind 2019.

De vooruitzichten voor de drie laatste maanden van het jaar zijn somber. In Europa zal het nationaal vermogen naar verwachting afnemen. Stijgende besmettingscijfers en de vrees voor een overbelasting van de ziekenhuizen hebben de overheden er immers toe gedwongen de bewegingsvrijheid van hun burgers aanzienlijk in te perken.

Damien Petit
Hoofd Private Banking Investments

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief