Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

De rente blijft maar dalen. De gevolgen voor spaarders zijn niet te verwaarlozen: geldmarkt- en obligatiebeleggingen bieden zeer slechte rendementsvooruitzichten en hoogwaardige staatsobligaties lijken hun status van veilige haven grotendeels kwijt te zijn.

Een dalende trend sinds begin jaren tachtig

De dalende trend van de lange rente, die begin jaren tachtig begon, is grotendeels het gevolg van structurele factoren zoals een minder gunstige productiviteit en demografische ontwikkeling, die een impact hebben op spaarders en beleggers.

Bovendien hebben de zeer zware recessies van na de financiële crisis van 2008 en, recenter, van tijdens de COVID-19-pandemie de centrale banken ertoe aangezet zeer omvangrijke en onconventionele maatregelen te nemen. Het meest emblematisch is de invoering van grootschalige opkoopprogramma's voor obligaties, waardoor de prijs van deze activa is gestegen en de rente nog verder is gedaald. De doelstelling van de centrale banken is tweeledig: de financieringsvoorwaarden versoepelen en de deflatoire druk verkleinen om zo het cyclische herstel van de bedrijvigheid te bevorderen. Deze monetaire autoriteiten zijn intussen vastbesloten om zich de komende jaren uiterst verruimend te blijven opstellen en elke mogelijkheid om hun beleid te normaliseren uit te stellen.

De aanhoudend lage rentetarieven – de centrale banken houden hun beleidsrente voor onbepaalde tijd op een extreem laag niveau en grijpen massaal in op de staats- en bedrijfsobligatiemarkten – zijn echter niet zonder gevolgen voor beleggers.

Welk rendement kunnen defensieve beleggers verwachten?

Sinds enkele jaren moeten zeer defensieve beleggers dan ook accepteren dat ze structureel aan koopkracht verliezen op hun in euro luidende deposito's. De inflatie is weliswaar binnen de perken gebleven, maar kan niet worden gecompenseerd door een nulrendement, of zelfs een negatief rendement, op geldmarktinstrumenten. Defensieve beleggers zijn dus onderworpen aan een heuse belasting op spaargeld.

Voor particuliere beleggers is het ook niet langer aantrekkelijk om hoogwaardige staatsobligaties in hun portefeuille te hebben. Zo zit de Duitse rente (voor de looptijden tot 30 jaar!) onder nul verankerd. Het risico van een dergelijke belegging lijkt dus volledig asymmetrisch.

Enerzijds is het rendement op de vervaldatum negatief. De obligatiehouder betaalt de Duitse staat dus eigenlijk om geld aan hem te lenen. Anderzijds loopt hij het risico potentieel aanzienlijke kapitaalverliezen te lijden in geval van een rentestijging tijdens de looptijd van de obligatie. Bovendien lijkt de beschermende rol die in het verleden aan het aanhouden van obligaties van beleggingskwaliteit werd toegekend, grotendeels uitgespeeld, gezien het beperkte opwaartse potentieel van deze obligaties.  

Alternatieven voor meer dynamische beleggers

Beleggers die zich dynamischer opstellen en beleggen in hoogwaardige bedrijfsobligaties zullen het moeten doen met zeer lage risicopremies – spreads – en een zeer beperkt rendement. Het kan dan verleidelijk zijn om over te stappen naar high-yield-obligaties om zo een hoger rendement te kunnen behalen, maar ook in dat segment zijn de spreads erg krap. Bovendien lopen beleggers dan ook het risico op aanzienlijke permanente kapitaalverliezen in geval van wanbetaling en gebeurtenissen met nadelige gevolgen, die in een ongunstige conjunctuur logischerwijs vaker voorkomen.

Voor zover hun vermogen en bereidheid om risico's te nemen het toelaat, kunnen dergelijke beleggers beter kiezen voor aandelen. Dan stellen ze zich weliswaar bloot aan de volatiliteit van de aandelenmarkten, maar als ze uitsluitend in kwaliteitsaandelen beleggen, is het risico op permanent kapitaalverlies beperkt. Door te beleggen in dergelijke aandelen van ondernemingen met duurzame concurrentievoordelen, een gezonde balans en een sterk prijszettingsvermogen, kunnen beleggers hun koopkracht op termijn vergroten, vooral doordat ze profiteren van de regelmatige uitbetaling van dividenden. Daarnaast is de relatieve waardering van dergelijke bedrijven altijd interessant.

Samenvattend worden defensieve spaarders door de aanhoudend lage rente zwaar benadeeld. Dergelijke beleggers moeten zich neerleggen bij slechte rendementsvooruitzichten en, in alle omstandigheden, voor een beleggingsstrategie kiezen die bij hun risicoprofiel past. Beleggers die zich daarentegen dynamischer opstellen, zullen hun koopkracht op termijn waarschijnlijk zien toenemen als ze in kwaliteitsaandelen beleggen en die tegen een redelijke prijs kopen.   

Damien Petit
Hoofd Private Banking Investments

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief