Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Duurzaam en verantwoord beleggen is alomtegenwoordig en zal naar verwachting de komende jaren terrein blijven winnen. Het is dan ook een hele uitdaging voor financiële spelers om hun klanten oplossingen aan te bieden die voldoen aan hun duurzaamheidsverwachtingen. De kernwoorden zijn informatie en transparantie.

Sinds enkele jaren maken onze ondernemingen een grondige ontwikkeling door. De klimaatverandering en de natuurrampen die daaruit volgen, zijn normale gespreksonderwerpen geworden. Ze worden aangetoond in tal van wetenschappelijke studies en experts trekken aan de alarmbel. Na verloop van tijd heeft het thema ook aan belang gewonnen in de financiële sector, onder meer door de ontwikkeling van de wetgeving. "Er is een duidelijke band tussen de groeiende populariteit van duurzaamheid in de financiële sector en de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot klimaatverandering," bevestigt Mélanie Mortier, senior portfolio manager bij Banque de Luxembourg. "Ook de opkomst van andere belangrijke kwesties speelde evenwel een rol, zoals gelijkheid tussen mannen en vrouwen of tussen personen met een verschillende afkomst. Denk bijvoorbeeld maar aan de 'Black Lives Matter'-beweging."

Crisissen als voedingsbodem voor duurzaamheid in de financiële sector

Onder de andere factoren met een invloed op duurzaamheid in de financiële sector is uiteraard ook het coronavirus een vermelding waard. "Die crisis heeft de vinger gelegd op talloze problemen met ons economische model, zoals onze afhankelijkheid van verre landen voor bepaalde producten," merkt Mélanie Mortier op. "Bovendien won werknemersveiligheid aan belang tijdens de crisis. Ondernemingen die daarin investeerden, konden zich onderscheiden."

Een andere crisis die bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatverandering en een onverwachte invloed heeft op de ontwikkeling van duurzaamheid in de financiële sector, is het conflict in Oekraïne. Door die humanitaire crisis bleek namelijk in welke mate de Europese landen voor hun energie afhankelijk waren van externe partijen, en met name Rusland. "Tegenwoordig beperken de lidstaten zich niet meer tot de vraag hoe ze de klimaatverandering kunnen bestrijden, maar kijken ze ook kritisch naar de herkomst van de energie die ze gebruiken," vertelt de senior portfolio manager van Banque de Luxembourg, die verwijst naar het Europese plan 'REPowerEU' om energie te besparen en onze energiebronnen te diversifiëren. Ondernemingen die energiealternatieven aanbieden en lokaal minder vervuilende oplossingen ontwikkelen, hebben op dat vlak dan ook een streepje voor.

De integratie van ESG-criteria in financiële analyses

De analyse van de ESG-parameters van een onderneming maakt deel uit van de kernanalyse van de financiële criteria. "We streven steeds naar een grondig begrip van de onderneming waarin we beleggen, en met name van alle risico's waaraan ze is blootgesteld," legt Mélanie Mortier uit. "Door ook ESG-risico's in aanmerking te nemen, kunnen we tegenwoordig een nog duidelijker beeld schetsen van de ondernemingen waarin we beleggen."

Hoewel we in het verleden vooral rekening hielden met het ecologische aspect, dat eenvoudig in cijfers uit te drukken valt, treedt het sociale aspect nu steeds meer op de voorgrond. "Dat heeft uiteraard te maken met de ontwikkeling van de maatschappij," legt Mélanie Mortier uit. Een ecologische transitie is vandaag de dag niet meer voldoende, we willen ook dat die transitie rechtvaardig is."

Als geëngageerde onderneming begeleiden we onze cliënten die verantwoord willen beleggen. We bieden hen duurzame en verantwoorde oplossingen aan, zodat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij en het milieu.Melanie Mortier, Chief Investment Officer (CIO) of the asset management company BLI - Banque de Luxembourg Investments

Behoefte aan een vergelijkingsbasis

De analyse van die ESG-criteria is deels gebaseerd op de ESG-ratings van de ondernemingen, wat evenwel tal van vragen met zich meebrengt. Elke gegevensleverancier heeft zijn eigen ratingsysteem, wat voer voor debat is, maar wat ook nefast is voor de transparantie van de ratingmethodiek. Zo weerde S&P Tesla bijvoorbeeld uit zijn ESG-index omdat de onderneming op verscheidene vlakken tekortschoot (gebrek aan koolstofarme strategie en gedragscode, gevallen van racisme, slechte werkomstandigheden enzovoort). MSCI, een andere belangrijke gegevensleverancier, is daarentegen van mening dat het product van Tesla op het vlak van duurzaamheid zwaarder doorweegt dan die andere factoren," vertelt Mélanie Mortier.

Een bewogen jaar op het vlak van wetgeving

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan om de transitie te promoten, met name door een wet die kapitaalstromen naar duurzame beleggingen aanmoedigt, transparantie stimuleert en duurzaamheid integreert in risicobeheer. In 2021 werd de eerste richtlijn in die zin gelanceerd, de 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' of SFDR, met erg mooie resultaten. "In maart 2021 viel 20% van de Europese fondsen onder artikel 8 of 9 van de SFDR, wat betekent dat ze in meerdere of mindere mate ecologische of sociale kenmerken vertoonden. Eind 2021 gold dat al voor 40%. De markt heeft zich dus aangepast aan de nieuwe wetgeving en we verwachten dat die tendens zich zal voortzetten," aldus Mélanie Mortier.

Beleggers duidelijkheid verschaffen

Ook voor de private banken zijn er heel wat wijzigingen. We moeten dus transparant zijn ten opzichte van onze klanten en hen informatie verschaffen. "De uitdaging is het gesprek aan te gaan met onze klanten en hun voorkeuren met betrekking tot duurzaamheid te leren kennen, zodat we er rekening mee kunnen houden bij het beheer van hun portefeuilles." Die kans om het gesprek aan te gaan biedt ons de mogelijkheid om onze duurzame en verantwoorde producten toe te lichten. Beleggingsrapporten maken het ook mogelijk om maximale transparantie te garanderen. De uitdaging is dus informatie te bezorgen die nuttig, begrijpelijk en relevant is. "Als geëngageerde onderneming begeleiden we onze cliënten die verantwoord willen beleggen. We bieden hen duurzame en verantwoorde oplossingen aan, zodat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij en het milieu," besluit de experte van Banque de Luxembourg.


Wenst u meer informatie?

Melanie Mortier
Senior portfolio manager

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief