Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Als u vastgoed in Frankrijk bezit, gaat deze nieuwe aangifteplicht u vast en zeker aan. Het gaat om een formaliteit, niet om een nieuwe belasting op uw vastgoed. Boetes zijn evenwel mogelijk als de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt.

Een nieuwe aangifte voor woningen

Deze nieuwe aangifteplicht (beter bekend als de 'GMBI') van de Franse belastingdienst volgt op de schrapping van de bewonerstaks voor hoofdwoningen die deel uitmaakte van de wet op de staatsbegroting van 2020.

Naar aanleiding van die wet moeten woningeigenaars een aangifte indienen zodat de regering een zicht kan krijgen op het gebruik van het vastgoed. De bewonerstaks blijft namelijk verschuldigd voor vastgoed dat dienst doet als buitenverblijf. De informatie op die aangifte zal ook de heffing van en het toezicht op de betaling van de taks op leegstand faciliteren.

Wie moet de nieuwe aangifte indienen?

De nieuwe formaliteit moet worden vervuld door de eigenaars van woningen in Frankrijk.

Het zijn dus de bestemming van het vastgoed en de locatie in Frankrijk die de verplichting in de hand werken:

  • ongeacht de fiscale woonplaats van de eigenaar: de verplichting geldt ook voor wie niet in Frankrijk woont;
  • ongeacht de hoedanigheid van de eigenaar (natuurlijk persoon of rechtspersoon).

Ondernemingen die woningen in Frankrijk bezitten, dienen de verplichting dus evenzeer na te komen, ook als hun zetel in het buitenland is gevestigd.

De regering heeft ook rekening gehouden met specifieke, complexere eigendomsscenario's:

  • bij een onverdeeldheid is één aangifte voldoende; als er meerdere aangiften gebeuren, is de recentst uitgevoerde van tel;
  • bij gesplitste eigendom moet de vruchtgebruiker de aangifte indienen;
  • bij overlijden zijn er twee mogelijkheden:

- de nalatenschap is afgerond: het is de nieuwe eigenaar, de erfgenaam, die de aangifte moet indienen;

- de nalatenschap is nog niet afgerond: de notaris kan de gegevens over de bewoning van het pand tijdelijk bijwerken;

  • bij verkoop is het de nieuwe eigenaar die de aangifte moet indienen, zodra de verkoopakte werd geregistreerd.

Welke informatie moet er worden verstrekt?

In de nieuwe aangifte moeten de aard van de bewoning en de identiteit van de bewoners worden vermeld.

Als u de eigenaar bent, dient u dus aan te geven of het gaat om uw hoofdverblijfplaats, een buitenverblijf of een leegstaande woning.

Wanneer en hoe de nieuwe aangifte indienen?

De eerste aangifte moet elektronisch worden ingediend, ten laatste op 30 juni 2023, voor de woonsituatie op 1 januari 2023.

Opgelet: elke keer dat de bestemming van het vastgoed wijzigt, moet er een aangifte worden ingediend. Als de gegevens die werden aangegeven op 1 juli 2023 bijvoorbeeld veranderen op 20 januari 2024 (bv. nieuwe huurder), moet er een nieuwe aangifte gebeuren vóór 30 juni 2024. Zolang de gegevens niet veranderen, is een nieuwe aangifte niet nodig.

Ondernemingen moeten beschikken over een online toegankelijke professionele ruimte waar ze kunnen intekenen op de dienst 'GMBI'.

Er zijn geen formulieren op papier beschikbaar. Als belastingplichtigen geen toegang hebben tot het internet, moeten ze contact opnemen met de belastingdienst.

Welke sancties zijn mogelijk als er geen aangifte wordt ingediend?

Bij een ontbrekende of foutieve aangifte krijgt de eigenaar een boete van 150 euro per woning.

 
Meer informatie
Grote familiale cliënten

Aarzel niet om contact op te nemen met onze specialisten

Arnaud da Costa
Tax and Estate Planner
Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief